1898 Ramsey ve Travers

Neon, krypton, xenon

1898 Joseph Larmor

Lorentz transformasyonlarının kesin şekli

1898 Henri Poincare

Eşzamanlılık ve mutlak zaman

1898 Ernest Rutherford

Alpha ve beta radyasyonu

1899 Joseph John Thomson

Elektron yükünün ve kütlesinin hesaplanması

1899 Max Planck

Temel sabitlerin evrensel ölçü birimleri

1900 Lord Rayleigh

Kısa dalgaboyuları için kara cisim kanununun istatistiksel gösterimi

1900 Ernest Rutherford

Radyoaktif yarı ömrünün hesaplanması

1900 Antoine Henri Becquerel

Beta ışınlarının elektron oldukları iddiası

1900 Lummer, Pringsheim Rubens, Kurlbaum

Kısa dalga boylarında Wien'in kara cisim kanununun başarısızlığı

1900 Max Planck

Kara cisim radyasyonunda quanta , Planck'ın kara cisim prensibi ve Planck sabiti

1900 Paul Villard

Gamma ışınları

1900 Friedrich Dorn

Element 86, radon

1900 Pyotr Lebedev

Radyasyon basıncı ölçüldü

1901 Max Planck

Planck sabiti, Boltzmann sabiti, Avogadro sayısı ve elektron yükünün hesaplanması

1901 Guglielmo Marconi

Atlantik boyunca Mors sinyallerinin iletimi

1902 Philipp Lenard

Fotoelektrik etkide yoğunluk prensibi

1902 Rutherford ve Soddy

Radyasyonla dönüşüm teorisi ve "atom enerjisi" deyiminin ilk kullanımı

1902 Kelvin, Thomson

Atomun plum pudding modeli

1903 Ernest Rutherford

Alpha parçacıkları pozitif yüklü

1903 Curie ve Laborde

Radium 'un yaydığı radyoaktif enerjinin büyüklüğü

1903 Johannes Stark

Güneş enerjisi belki de kimyasal elementlerin oluşumundan kaynaklanıyor

1903 Philipp Lenard

Iki zıt kutuplu atom modeli

1904 Albert Einstein

Işık quntasının enerji-frekans ilişkisi

1904 Hendrik Lorentz

Lorentz transformasyonlarının son şekli

1904 Hantaro Nagaoka

Atomun gezegen modeli

1904 Ambrose Flemming

Diode radyo lambası ve doğrultucu

1904 Henri Poincare

Işık hızının fiziğin hız limiti olduğu kestirimi

1904 Ernest Rutherford

Radyoaktif hesaplamayla dünyanın yaşı

1905 Albert Einstein

Kinetik teoriyle brownian hareketinin açıklanması

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34