1947 Powell, Occhialini

Negatif pion bulundu

1947 Willis Lamb

Hassas Hidrojen spektrumu, Lamb shift

1947 Kusch ve Folley

Farklı yapıdaki elektron magnetik momentinin ölçümü

1947 Hartland Snyder

Quantize uzay-zaman

1948 Tomonaga, Schwinger, Feynman

QED renormalisation

1948 Alpher, Bethe ve Gamow

Hot big bang nucleosynthesis

1948 Alpher ve Herman

Kozmik arkaplan radyasyonu öngörümü

1948 Bondi, Gold, Hoyle

Evren steady state teorisi

1948 Goldhaber ve Goldhaber

Beta parçacıklarının elektron olduklarının deneysel keşfi

1948 Richard Feynman

Quantum teorisine path integral yaklaşımı

1948 Bardeen, Brattain, Shockley

Yarı-iletkenler ve Transistörler

1948 Snell ve Miller

Neutron bozunumu

1948 Freeman Dyson

Feynman ve Schwinger-Tomonaga QED nın denkliği

1948 Hendrik Casimir

Casimir force teorisi

1949 Leighton, Anderson, Seriff

Muon 1/2 spinli

1949 Seaborg, Ghiorso, Thompson

Element 97, berkelium

1949 Fred Hoyle

"Big bang " teriminin ilk defa kullanımı

1949 Haxel, Jensen, Mayer, Suess

Nukleer shell modeli

1950 Paul Dirac

String teorisinin ilk öngörümü

1950 Seaborg, Ghiorso, Street, Thompson

Element 98, californium

1950 Jan Oort

Kuyruklu yıldızların başlangıçı için teori

1950 Bjorklund, Crandall,Moyer, York

Neutral pion

1950 Albert Einstein

Einstein'ın birleşik teorisi başarısızlığa uğradı

1951 Smith ve Baade

Bir radio galaxy bulundu

1951 Petermann, Stueckelberg

Renormalisation group

1952 Courant, Livingston, Snyder

Parçacık hızlandırıcıları için Strong focusing prensibi

1952 Alvarez, Glaser

Bubble chamber

1952 Seaborg et al

Elementler 99; einsteinium, 100; fermium

1952 Walter Baade

Iki farklı Cepheid değişken yıldızı üzerindeki karışıklık çözüldü

1952 Edward Teller et al

Hidrojen bombası

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34