1952 Joseph Weber

Maser prensibinin açıklanması

1953 Gell-Mann ve Nishijima

Strangeness

1953 Gerard de Vaucouleurs

Supercluster galaxy ve büyük ölçekli farklılıklar

1953 Charles Townes

Maser

1953 Alpher, Herman, Follin

Kozmolojide horizon problemi ile ilk defa karşılaşılması

1954 Yang ve Mills

Non-abelian gauge teorisi

1954 Low ve Gell-Mann

Renormalisation group gözden geçirildi

1955

Caesium atomik saati

1955 Martin Ryle

Radyo teleskop interferometre

1955 Ilya Prigogine

Geri dönüşü olmayan süreclerin termodinamiği

1955 Carl von Weizsacker

Çoklu Quantizasyon ve ur-teori

1955 Seaborg et al

Element 101, mendelevium

1955 Chamberlain, Segre ve Wiegand

Anti-proton

1956 Reines ve Cowan

Neutrino bulundu

1956 Cork, Lambertson, Piccioni, Wenzel

Anti-neutron

1956 Block, Lee ve Yang

Zayıf etkileşim parity'i bozabilir

1956 Reines ve Cowan

Anti-neutrino bulundu

1956 Erwin Muller

Alan ion mikroskobu ve ilk atom görüntüsü

1956 Cook, Lambertson, Piconi, Wentzel

Anti-neutron

1957 Burbidge, Burbidge, Hoyle, Fowler

Yıldızlarda hafif elementlerin oluşumu

1957 Friedman, Lederman, Telegdi, Wu

Zayıf bozunumda parity bozulumu

1957 Bardeen, Cooper, Schrieffer

Superiletkenlik BCS teorisi

1957

Nobelium

1957 Feynman, Gell-Mann, Marshak, Sudarshan

Zayıf etkileşim V-A teorisi

1957 John Wheeler

Pregeometry ve uzay-zaman köpüğü

1958 Townes ve Schawlow

Laser teorisi

1958 Martin Ryle

Uzak kozmolojik radyo kaynakları değişimi gözlemlendi

1958 Seaborg et al

Element 102, nobelium

1958 Gary Feinberg

Muon neutrino'nun electron neutrino'dan farklı olduğu öngörümü

1958 David Finkelstein

Kara delik olay ufku probleminin çözümü

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34