1973 Edward Tyron

Quantum değişimi olarak evren

1974 Yoneya, Scherk, Schwarz

String teorinin, gravity teori olarak gösterimi

1974 Ting ve Richter

J/psi, quark bulundu

1974 Kenneth Wilson

Lattice gauge teorisi

1974 Taylor ve Hulse

Ikili pulsar ve göreceli etkileri

1974 Kobayashi ve Maskawa

CKM mixing matrix; zayıf etkileşimde CP uyumsuzluğu üç kuşak gerektiriyor

1974 Georgi ve Glashow

Grand Unified Teori olarak SU(5) ve proton bozumu öngörümü

1974 Georgi, Weinberg, Quinn

GUT ölçeğinde Convergence of coupling sabiti

1974 't Hooft, Okun, Polyakov

GUT'larda hafif magnetik monopoller mevcut

1974 Stephen Hawking

Kara delik radyasyonu ve termodinamik

1974 Sovyetler ve Amerikalılar

Element 106, seaborgium

1975 Martin Perl

Tau lepton

1975 Gail Hanson

Quark jets

1975 Chincarini ve Rood

Galaksi dağılımlarındaki büyük boşluklar

1975 Unruh ve Davies

Hızlandırıcı radyasyon etkisi

1975 Mitchell Feigenbaum

Koatik non-lineer sistemlerde evrensellik

1976 Scherk, Gliozzi, Olive

Supersimetrik string teori

1976 Deser, Freedman, Van Nieuwenhuizen, Ferrara, Zumino

Supergravity

1976 Levine ve Vessot

Roketlerde gravitasyonel zaman gecikmesi mükemmellik testi

1976 Gerard 't Hooft

U(1) garipliğine instantons çözümü

1976 Sovyetler

Element 107, bohrium

1977 James Elliot

Uranus halkaları

1977 Olive ve Montenen

Elekro-magnetik ikiliği

1977 Fermilab

Dip quark

1977 Klaus von Klitzing

Quantum Hall etkisi

1977 Tifft, Gregory, Joeveer, Einasto, Thompson

Cluster zincirleri ve galaksi dağılımlarındaki boşluklar

1977 Berkley

Kozmik arkaplan radyasyonunda ikiz kutuplu anisotropy

1977 Leon Lederman

Upsilon, dip quark

1977 Gunn, Schramm, Steigman

Üç çeşit hafif neutrino mevcut

1978 Charon, moon of Pluto

Charon, Pluto'nun uydusu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34