1990 John Mather

COBE'den kozmik arkaplan radyasyon kara cisim spektrumu

1991 CERN

Hafif neutrino sayısının 3 olduğuna dair bulguya destek

1991 Connes, Lott

Parçacık modeli non-commutative geometri

1991 BATSE

Gama ışın patlamaları dağılımı izotropik

1992 Mather ve Smoot

COBE ile kozmik arkaplan radyasyonunda açısal farklılıklar

1993 Aspinwall, Morrison, Greene

String teoride topolojik değişim

1994 Fermilab

Üst Quark

1994 't Hooft, Susskind

Holografik prensibi

1994 Seiberg ve Witten

Supersimetrik gauge teoride elektro-magnetik ikiliği

1994 Hubble Space Telescope

M87 galaksi merkezinde kara delik bulgusu

1994 Peter Shor

Quantum bilgisayarlar için faktorizasyon algoritması

1994 Hull, Townsend

String ikiliğinin birleşimi

1994 Darnstadt

Element 110

1995 Witten ve Townsend

M-Teori

1995 Joseph Polchinski

D-Brane'ler

1995 Cornell, Wieman, Anderson

Atomik gazlarda Bose-Einstein yoğunlaşması

1995 CERN

Anti-hidrojen atomunun yaratılması

1995 Mayor ve Queloz

Güneş sistemi dışında bulunan bir yıldızın etrafında dönen ilk gezegen

1995 Darnstadt

Element 111

1996 Strominger, Vafa

D-brane'ler ve kara delik'ler

1996 Cumrun Vafa

F-teori

1996 Steven Lamoreaux

Casimir kuvvetinin ölçümü

1996 Darnstadt

Element 112

1996 Banks, Fischler, Shenker, Susskind

Matrix model olarak M-teori

1997 BepoSAX

Gamma ışını patlamaları galaksimizin dışından

1997 Juan Maldacena

AdS/CFT ikiliği

1997 SLAC

Foton-Foton dağılımı elektron-pozitron ikilisi üretiyor

1998 Perlmutter, Garnavich et al

Supernova gözlemleri evrenin hızlanarak genişlediğini ortaya koydu

1998 Super-Kamiokande

Neutrino salınımı gösterildi

1998 CERN,Fermilab

K meson bozunumu için zaman ters simetrisi gözlemlendi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34