Her türlü gönderim için lütfen aşağıdaki gmail adresini kullanınız!
>>>>>goktugbozoklu {{@]]}} gmail. com<<<<<<<