1905 Albert Einstein

Fotoelektrik için light-quantum teorisi

1905 Albert Einstein

Özel Görecelik

1905 Paul Langevin

Paramagnetiklerin atom teorisi

1905 Percival Lowell

Neptune'un arkasında 9. gezegen varlığının öngörümü

1905 Hermann Nernst

Termodinamiğin 3. kuralı

1905 Albert Einstein

Kütle ve enerji birbirine eşgeğer

1906 Albert Einstein

Katılar için özgül ısı kanununun quantum açıklaması

1906 Joseph Thomson

X-ışın fotonlarının Thomson saçılımı ve atomdaki elektron sayısı

1906 Ernest Rutherford

Alpha parçacıkları havada saçılır

1906 Lee de Forest

Triode radyo lambası

1907 Albert Einstein

Denklik prensibi ve yerçekimsel kırmızıyakayış(redshift)

1907 Urbain ve von Welsbach

Element 71, lutetium

1908 Hermann Minkowski

Uzay ve zamanın geometrik tekliği

1908 Hans Geiger

Radyoaktiviteyi ölçmek için geiger sayacı

1908 Heike Kammerlingh-Onnes

Sıvı helium

1908 Geiger, Royds, Rutherford

Alpha parçacıklarını helium çekirdeği gibi tanımlama

1909 Albert Einstein

Fotonların parçacık-dalga ikiliği

1909 Johannes Stark

Foton momentumu

1909 Geiger ve Marsden

Alfa parçacıklarının altın metal üzerindeki normal olmayan saçılımı

1909 Robert Millikan

Elektron yükünün ölçümü

1910 Albert Einstein

Uzay neden mavi?

1910 Matthew Hunter

Titanium elementinin yalıtımı

1910 Theodor Wulf

Atmosferik radyasyonun fazlalığı

1911 Victor Hess

Uzaydan yüksek mesafeli radyasyon

1911 Heike Kammerlingh-Onnes

Superiletkenlik

1911 Ernest Rutherford

Alfa saçılımı sonuçlarından çekirdeğin varlığının tesbiti

1912 Joseph Thomson

Kütle spektrometresi ve izotopların ayrışımı

1912 Henrietta Leavitt

Cepheid değişken yıldızlarının period - parlaklık ilişkisi

1912 Robert Millikan

Planck sabitinin ölçümü

1912 Peter Debye

Özgül ısı kanununun düşük sıcaklıklar için Geliştirilmesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34