1959 MIT

Venus'den radar yansıması

1959 Ramsey, Kleppner, Goldenberg

Hidrojen maser atomik saati

1959 Tulio Regge

Regge poles teori

1960 Theodore Maiman

Yakut laser

1960 Martin Kruskal

Schwarzschild kara deliğinin yeni koordinatları

1960 Eugene Wigner

Doğal bilimlerde matematiğin anlaşılamayan etkisizliği

1960 Pound ve Rebka

Gravitasyonel kırmızıya kayış(red-shift) ölçümü

1960 Matthews ve Sandage

Quasar'ın optik olarak keşfi

1961 Sheldon Glashow

Zayıf elektron etkileşimi nötr ara bozonu'nun bulunuşu

1961 Jeoffrey Goldstone

Kütlesiz parçacıklar teorisi

1961 Gell-Mann ve Ne'eman

Eightfold way, Hadron SU(3) octet simetrisi

1961 Robert Dicke

Weak anthropic prensibi

1961 Robert Hofstadter

Çekirdek bir içyapıya sahip

1961 Ghiorso, Sikkeland, Larsh, Latimer

Element 103, lawrencium

1961 Edward Ohm

CMBR'ın tesbiti , fakat tanımlanamadı

1961 Edward Lorenz

Kaos teorisi

1961 Yuri Gagarin

Uzayda ilk adam

1961 Geoffrey Chew

Nukleer demokrasi ve bootstrap model

1962 Gell-Mann ve Ne'eman

Omega eksi parçacığının öngörümü

1962 Leith ve Upatnieks

Ilk hologram

1962 Giacconi, Gursky, Paolini, Rossi

Kozmik X-ışını tesbiti

1962 Brian Josephson

Jesephson etkisi teorisi

1962 Lederman, Steinberger, Schwartz

Birden fazla çeşit neutron'nun varlığına kanıt

1962 Hogarth

Kozmolojik ve termodinamik zaman yönü arasındaki ilişki

1962 Thomas Gold

Evren zaman simetrisi

1963 Samios et al

Baryon Omega eksi bulundu

1963 Roy Kerr

Dönen kara delik için çözüm

1963 Schmidt, Greensite, Sandage

Quasar'lar uzakta

1964 Brout, Englert, Higgs

Simetri bozulumunun higgs mekanizması

1964 Hoyle, Taylor, Zeldovich

Helium big bang nucleosynthesis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34