1931 Georges Lemaitre

Ilk zamanların atomu evrenin temel taşı

1931 Isidor Rabi

Population inversion teorisi

1931 Wolfgang Pauli

Kayıp enerji açıklaması olarak neutrino ve zayıf nukleer bozunumda spin

1931 Eugene Wigner

Quantum mekanikte simetri

1931 Paul Dirac

Magnetik monopoller quantum yükünü açıklayabilir.

1932 Raman ve Bhagavantam

Foton spininin 1 olduğunun ispatı

1932 Einstein, De Sitter

Genişleyen düz Kozmoloji

1932 James Chadwick

Neutron tanımlandı

1932 Knoll ve Ruska

Elektron mikroskop

1932 Carl Anderson

Kozmik ışınlardan gelen pozitron

1932 Cockroft ve Walton

Doğrusal proton hızlandırıcısı (700 keV) ve kütle/ enerji denkliğinin ispatı

1932 Karl Jansky

Ilk radio astronomi

1932 Dmitri Iwanenko

Çekirdeğin bir parçası olarak neutron

1932 Richard Tolman

Periyodik salınan evren termodinamiği

1932 Vladimir Fock

Fock uzayı

1932 Urey, Brickwedde, Murphy, Washburn

Deuterium

1932 Werner Heisenberg

Çekirdek, proton ve neutronlardan oluşuyor

1932 Lev Davidovich Landau

Neutron yıldızlarının varlığı öngörüldü

1933 Paul Ehrenfest

Ikinci seviye safha geçişi

1933 Blackett ve Occhialini

Elektron-positron yaratma ve annihilation

1933 Esterman, Frisch ve Stern

Proton'un magnetik moment'inin hesaplanması

1933 Baade ve Zwicky

Beyaz cüce'nin çöküşü neutron yıldızından supernovaya geçiş olabilir

1933 Fritz Zwicky

Galaktik kümede kara madde

1933 Arthur Milne

Büyük ölçekli homogeneity kozmolojik prensibi

1933 Harlow Shapley

Galaxy yayılımının yapısı gözlemlendi

1934 Pavel Cherenkov

Cherenkov radyasyonu

1934 Chadwick ve Goldhaber

Neutron kütlesinin kesin ölçümü

1934 Chadwick ve Goldhaber

Nukleer kuvvetin ölçümü

1934 Francis Perrin

Neutrino kütlesiz

1934 Grote Reber

Cygnus'dan gelen radyo kaynağı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34