1848 James Joule

Kinetik teoriden gaz moleküllerinin ortalama hızlarının hesaplanması

1849 Armand Fizeau

Dişli tekerlek kullanarak ışığın hızının ilk defa doğru olarak ölçümü

1850 Rudolf Clausius

Termodinamiğin genelleştirilmiş ikinci kanunu

1850 Jean Foucault

Işık suda havadan daha yavaş hareket eder

1850 Michael Faraday

Gravitasyon ve magnetizma arasındaki ilişkiyi otaya koymaya çalışan deneylerin başarısızlığı

1851 William Thomson

Isının dinamik teorisi

1851 William Thomson

Mutlak sıfır derecesi

1851 Armand Fizeau

Hareket eden ortamlarda ışığın hızı

1851 Franz Neumann

Elektrik-magnetik indiksiyon kanunları

1851 Jean Foucault

Dünyanın döndüğünün sarkaçla ispatı

1852 Jean Foucault

Ilk gyroscope

1852 Joule, Thomson

Genişleyen gaz soğur

1853 Anders Angstrom

Hidrojen spektrumunun ölçümü

1854 Hermann von Helmholtz

Evrenin ısısı

1854 Bernhard Riemann

Küçük veya büyük ölçeklerde uzayın eğimli olma olasılığı

1854 George Airy

Yeraltı gravitasyonuyla dünyanın ağırlığının tahmini

1855 William Parsons

spiral galaksiler

1855 James Clerk Maxwell

Faraday'ın kuvvet çizgilerinin matemetiksel açıklaması

1857 James Clerk Maxwell

Saturn halkalarının yapısı

1858 Balfour Stewart

Kirchoff kanunlarının tahmini eşdeğeri

1859 Hittorf ve Plucker

Kothod Işınları

1859 Bunsen ve Kirchhoff

Spectral frekans çizgilerinin ölçümü

1860 Gustav Kirchhoff

Kirchoff kanunu ve kara cisim problemi

1860 Maxwell ve Waterston

Statik mekanik equipartition teoremi

1861 Von Bunsen, Kirchhoff

Caesium ve rubidium elementlerinin spektrumu bulundu

1861 Johann Madler

Olbers paradox'u evrenin yaşı sonsuz değilse çözümlüdür.

1862 Anders Angstrom

Güneş'de hidrojen gözlemlendi.

1863 William Huggins

Yıldız spektrumları onların dünyadaki elementlerle aynı elementlerden oluştuğunu gösterdi

1863 Reich, Richter

Indium elementi spektrumu bulundu

1864 James Clerk Maxwell

Ether'de ilerleyen elektromagnetk dalgaların denklemi bulundu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34