1978 Taylor ve Hulse

Ikili pulsar gravitasyonel radyasyonuna kanıt

1978 Cremmer, Julia, Nahm, Scherk

11-dimensional supergravity

1978 Prescott, Taylor

Elektron polarizasyonunda elctro-weak etkisi

1979 Voyager

Jupiter halkaları

1979 John Preskill

Kozmolojik monopole problemi

1980 Frederick Reines

Neutrino salınımı gözlemi

1980 DESY

Gluon spin'i ölçüldü

1981 Witten, Schoen, Yau

Genel görecelik positif enerji teoremi

1981 Green ve Schwarz

Tür I superstring teorisi

1981 Binnig, Rohrer

Scanning tunneling elektron mikroslobu

1981 Alexander Polyakov

Strings path integral quantizasyonu, uyumlu simetri kritik boyut

1982 Green ve Schwarz

Tür II superstring theory

1982 Alain Aspect

Qunatum teori için bir deney

1982 Darnstadt

Element 109, meitnerium

1983 Carlo Rubbia et al

W ve Z bosonları

1983 Andrei Linde

Koatik evren

1984 Green ve Schwarz

Superstring teori' de normal olmayan bozulmalar

1984 Darnstadt

Element 108, hassium

1985 Gross, Harvey, Martinec Rohm

Heterotic string teori

1985 David Deutsch

Quantum computing teori

1986 Bednorz ve Mueller

Yüksek sıcalıklarda superiletkenlik

1986 Abhay Ashtekar

Canonical quantum gravity için yeni değişkenler

1986 Geller, Huchra, Lapparent

Galaxy dağılımları için bubble structure

1987

Supernova 1987a

1987 Masatoshi Koshibas

Supernova'dan neutrino tesbiti

1988 Atiyah, Witten

Topolojik quantum alan teorisi

1988 Smolin ve Rovelli

Quantum gravity döngü gösterimi

1989 SLAC

Z genişliğinden itibaren hafif neutrino sayısının 3 olduğuna dair bulgular

1989 Tim Berners-Lee

The World Wide Web

1989 Bennett ve Brassard

Ilk quantum bilgisayar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34