1934 Joliot ve Curie-Joliot

Yapay radyoaktivite

1934 Enrico Fermi

Beta bozumunda ve zayıf etkileşimde Fermi teorisi

1934 Esterman ve Stern

Neutron Magnetik momenti

1934 Fermi ve Hahn

Fission gözlemlendi

1934 Paul Dirac

Vacum polarizasyonu ve QED'de divergence

1935 Yukawa, Stueckelberg

Güçlü nukleer kuvvet teorisi ve pi-mesaon

1935 J. Robert Oppenheimer

Spin istatistiği

1935 Einstein, Podolsky

Quantum mekanik non-locality EPR Paradox

1935 Subrahmanyan Chandrasekhar

Beyaz cüce çöküşü kütle limitinin hesaplanması

1935 Erwin Schroedinger

Quantum cat paradox

1935 Robert Watson-Watt

Radar

1936 Niels Bohr

Bileşik çekirdek

1936 Anderson ve Neddermeyer

Kozmik ışınlarda muon

1936 Leon Brillouin

Wave guide teori

1936 Breit ve Coll

Isotopik spin

1936 Alan Turing

Hesaplanabilirlik

1937 Pyotr Kapitza

Helium II super akışkanlığı

1937 Perrier ve Segre

Element 37, technetium, yapay ilk element üretildi

1937 Majorana

Elektron , pozitron simetri teorisi

1937 Julian Schwinger

Neutron spin'i 1/2

1937 Blau, Wambacher

Parçacık dedektörü olarak fotoğrafik emülsiyon

1937 John Wheeler

S-Matrix teorisi

1938 Oppenheimer ve Serber

Neutron yıldızlarının denge durumu için kütle üst sınırı var

1938 Bethe, Critchfield, von Weizsacker

Yıldızların güçkaynakları nukleer fusion CN-cycle

1938 Isador RaBloch ve Nordsieckbi

Magnetik Rezonans

1938 Hahn, Strassman

Fission neutron açığa çıkarıyor

1938 Oskar Klein

Üst boyutsal Kaluza-Klein yeni alan denklemleri

1938 Fritz Zwicky

Glaksi kümeleri

1938 Ernest Stueckelberg

Baryon numarası korunumu

1938 Hendrick Kramers

Kütle renormalizasyonu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34