1912 Charles Wilson

Cloud chamber

1912 Max Von Laue

X-ışınlarının kırınım sonucu oluşan elektomagnetik radyasyon olarak açıklaması

1912 Albert Einstein

Uzay-Zaman eğriliği

1912 Vesto Melvin Slipher

Andromeda galaksisinin maviye kayış(blue-shift) 'ı gözlemlendi

1912 Gustav Mie

Doğrusal olmayan alan teorisi

1913 Niels Bohr

Atomik yörüngelerin quantum teorisi

1913 Niels Bohr

Nükleer özellik olarak radyoaktivite

1913 Jean-Baptiste Perrin

Atom ve moleküllerin boyutları için teori

1913 Fajans ve Gohring

Element 91, protactinium

1913 Bragg ve Bragg

X-ışını kırınımı ve kristal yapıları

1913 Hans Geiger

Atom numarası ve nukleer yük arasındaki ilişki

1913 Johannes Stark

Hidrojen spektrum çizgilerinin elektirik alanı içinde bölünmesi

1913 Frederick Soddy

Izotope

1914 James Chadwick

Temel beta spektrumu sürekli ve enerji değişkenlikleri gösteriyor.

1914 Harry Moseley

Çekirdek elektrik yükü ve atom numarası arasındaki ilişkiyi ispatlamak için X-ışınlarının kullanımı

1914 Ejnar Hertzsprung

Büyük Magellanic bulutu uzaklığının, Cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü

1914 Rutherford, da Costa Andrade

Gamma ışınlarının kuvvetli foton olarak tanımlanması

1915 Albert Einstein

Genel görecelik

1915 David Hilbert

Gravitasyon alan denklemlerinde action prensibi

1915 Albert Einstein

Işık eğiminin öngörümü ve merkür perihelion kaymasının açıklaması

1916 Robert Millikan

Fotoelektrik etkide enerji kanununun ispatı

1916 Albert Einstein

Gravitasyonel dalgaların öngörümü

1916 Albert Einstein

Genel görecelikte enerji-momentum korunumu

1916 Karl Schwarzschild

Gravitasyon alan denklemlerindeki garip sonuç küçük kara deliğin habercisi

1916 Arnold Sommerfeld

Ileri atomik quantum numarası ve spekturumun kesin yapısı, fine structure sabiti

1917 Harlow Shapley

Galaksinin çapının 100000 parsec olarak tahmini

1917 Albert Einstein

Kozmolojik sabit kavramı ve evrenin steady state modeli

1917 Vesto Melvin Slipher

Birçok galaksinin kırmızıya-kayış'ı olduğu gözlemlendi

1917 Willem de Sitter

Evrenin maddesiz statik model açıklaması

1917 Arthur Eddington

Gravitasyonel enerjiyi, yıldızların yaydığı bir enerji olarak açıklama yetersiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34