1927 Davisson, Germer, Thomson

Elektron kırınımının kristallerle doğrulanması

1927 Jan Oort

Galaktik döngü ve galaksimizin siperal şekli

1927 Niels Bohr

Complementarity teorisi

1927 Paul Dirac

Elektromagnetik alanların quantizasyonu, bosonic yaradılış ve anihilation operatörler, sanal parçacıklar, sıfır enerji noktası

1927 Eugene Wigner

Parity'nin korunumu

1927 Friedrich Hund

Quantum tunneling

1927 Heitler ve London

Quantum teorisi kimyasal bağları açıklayabilir.

1927 Fritz London

Elektromagnetik guage, Schroedinger denkleminin bir safhasıdır

1927 Georges Lemaitre

Genişleyen evren modeli

1927 Niels Bohr

Quantum mekaniğin Kopenhag gösterimi

1928 Condon, Gamow, Gurney

Quantum tunnelling alpha saçılımı

1928 Paul Dirac

Spin-half elekron göreceli denklemi

1928 Willem Keeson

Sıvı helyum safha geçişi

1928 Jordan, Pauli

Serbest alanların quantum alan teorisi

1928 Rolf Wideroe

Yüksek enerji hızlandırıcısının ilk taslağı

1928 Heisenberg, Weyl

Quantum mekanik grup gösterim teorisi

1929

Quartz crystal saati

1929 Ernest Lawrence

Cyclotron

1929 Robert van de Graaff

Van de Graaff jeneratörü

1929 Heisenberg, Pauli

Quantum alan teorisi ve divergence etkileşimi

1929 Paul Dirac

Elektron denizi ve Hole teorisi

1929 Edwin Hubble

Evrenin genişlediği sonucunu ortaya koyan Hubble sabitinin ölçümü

1929 Bothe, Kolhorster

Kozmik ışınlar yüklü parçacıklardır

1930 Clyde Tombaugh

Pluto

1930 Becker, Bothe

Daha sonra neutron olarak tanımlanan yüksüz ışınlar gözlemlendi

1930 Paul Dirac

Sistemli Canonical quantizasyonu

1930 Arthur Eddington

Einstein'ın durağan evreni kararsız yapıda

1930 Hartree ve Fock

Çok-parçacıklı Quantum mekanik

1931 Dirac, Oppenheimer

Anti madde öngörümü

1931 Albert Einstein

Kozmolojik sabitin dışlanması, salınan kozmoloji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34