» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »1927 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları


1927 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları

Bilim Adamı: Davisson, Germer, Thomson
Olay,Durum: Elektron kırınımının kristallerle doğrulanması

Bilim Adamı: Jan Oort
Olay,Durum: Galaktik döngü ve galaksimizin siperal şekli

Bilim Adamı: Niels Bohr
Olay,Durum: Complementarity teorisi

Bilim Adamı: Paul Dirac
Olay,Durum: Elektromagnetik alanların quantizasyonu, bosonic yaradılış ve anihilation operatörler, sanal parçacıklar, sıfır enerji noktası

Bilim Adamı: Eugene Wigner
Olay,Durum: Parity'nin korunumu

Bilim Adamı: Friedrich Hund
Olay,Durum: Quantum tunneling

Bilim Adamı: Heitler ve London
Olay,Durum: Quantum teorisi kimyasal bağları açıklayabilir.

Bilim Adamı: Fritz London
Olay,Durum: Elektromagnetik guage, Schroedinger denkleminin bir safhasıdır

Bilim Adamı: Georges Lemaitre
Olay,Durum: Genişleyen evren modeli

Bilim Adamı: Niels Bohr
Olay,Durum: Quantum mekaniğin Kopenhag gösterimi