1917 Rutherford, Marsden

Nitrojenden hidrojen ve oksijenin yapay olarak ayrıştırılması

1918 Harlow Shapley

Globular kümesi uzaklığının cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü

1918 Harlow Shapley

Galaksimizin büyüklüğü ve şeklinin tesbiti

1918 Reissner ve Nordstrom

Yüklü kara deliklerin varlığını ortaya koyan Einstein denklemlerinin çözümü

1918 Emmy Noether

Klasik fizikte simetri ve korunum denklemleri arasındaki matematiksel ilişiki

1918 Francis Aston

Kütle spektrometresi

1918 Herman Weyl

Guage teori

1919 Ernest Rutherford

Çekirdekte protonun varlığı

1919 Francis Aston

Hidrojen'nin helium'a fission'u çok fazla enerji açığa çıkarıyor.

1919 Crommelin, Eddington

Eclipse sırasında Einstein'ın starlight sapması tahmininin doğrulanması

1919 Arthur Eddington

Kırmızı gaint'ların büyüklüğünün steller modelle ölçümü

1920 Ernest Rutherford

Neutron'un öngörümü

1920 Anderson, Michelson

Betelgeuse yıldızı büyüklüğünün stellar interferometre kullanılarak ölçümü

1920 Harkins, Eddington

Hidrojen fission enerjisi yıldızların enerji kaynağı olabilir.

1920 Shapley ve Curtis

Evrenin yapısı ve büyüklüğü üzerine büyük tartışma

1921 Theodor Kaluza

Yeni boyut ekleyerek elektromagnetizm ve gravitasyonun bütünleştrilmesi

1921 Bieler ve Chadwick

Güçlü nükleer etkileşim için kanıt

1921 Stern ve Gerlach

Atomik magnetik momentin ölçümü

1921 Charles Bury

Elementlerin kimyasından elektronik yapılarının tesbiti

1922 Cornelius Lanczos

De Sitter evreninden genişleyen evrene geçiş

1922 Alexsandr Friedmann

Içinde maddeyle beraber genişleyen ve salınan evren modeli

1923 Compton ve Debye

Compton etkisi teorisi

1923 Arthur Compton

Compton etkisinin ispatı fotonu parçacık olarak tanımlamamızı destekler

1923 Louis de Broglie

Parçacıkların dalga yapısının öngörümü

1923 Davisson ve Kunsman

Elektron kırınımı

1923 Coster ve von Hevesy

Element 72, hafnium

1923 Herman Weyl

De Sitter evreni uzaklıkla kırmızıya kayış arasında doğrusal bir ilişki öngörür.

1924 Edwin Hubble

Cepheid değişkenleri kullanarak diğer galaksilerin mesafelerinin ölçümü

1924 Edward Appleton

Ionosphere

1924 Satyendra Bose

Planck kanununun türetimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34