1924 Bose ve Einstein

Foton istatistiği ve Bose-Einstein yoğunluğu

1924 Albert Einstein

Quantum boson moleküler gazlarının statik fiziği

1924 Wolfgang Pauli

Zeeman etkisinin açıklaması ve elektronun iki-değerlikli yapısı

1924 Wolfgang Pauli

Exclusion prensibi

1924 Ludwik Siberstein

Nebulae için kırmızıya kayış iddiası

1925 Walter Elsasser

Walter Elsasser elektron kırınımının maddenin dalga özelliği olarak açıklanması

1925 Vesto Melvin Slipher

Galaksilerin Kırmızıya Kayış'ı mesafe-hız ilişkisini ortaya koyuyor.

1925 Robert Millikan

Kozmik ışınların üst atmosferde keşfi

1925 Noddack, Tacke Berg

Element 75, rhenium

1925 Werner Heisenberg

Quantum mekanik geçiş teorisi

1925 Born ve Jordan

Heisenberg quantum mekaniğinin matrix gösterimi

1925 Paul Dirac

Genel quantum mekanik q-number teorisi

1925 Pascual Jordan

Ikincil quantizasyonu

1925 Goudsmit ve Uhlenbeck

Elektron spin

1925 Enrico Fermi

Elektron istatistiği

1926 Gilbert Lewis

"Foton" teriminin ilk kullanını

1926 Oskar Klein

Kaluza-Klein teorisi

1926 Wolfgang Pauli

Matrix methodla hidrojen atomu spektrumu

1926 Erwin Schroedinger

Parçacık dalga denklemi

1926 Erwin Schroedinger

Dalga denklemi kullanarak hidrojen spektrumunun elde edilmesi

1926 Eckart, Pauli, Schroedinger

Dalga denklemi ve matrix mekaniğinin birbirine denkliği

1926 Max Born

Dalga fonksiyonunun olasılık gösterimi

1926 Albert Einstein

"Tanrı kumar oynamaz"

1926 Paul Dirac

Boson ve fermionların ayrımı, dalga fonksiyonunun simetri ve asimetrisi

1926 Dirac, Jordan

Qunatum Mekanik Canonical Transformation teorisi

1926 Klein, Fock ve Gordon

Göreceli dalga fonksiyonu

1926 Ralph Fowler

Beyaz cüce yıldızlarının exclusion prensibi açıklaması

1926 Born, Heisenberg, Jordan

Quantize alanlar için model

1926 Wolfgang Pauli

Momentum ve pozisyon aynı anda bilinemez

1926 Werner Heisenberg

Belirsizlik ilkesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34