1964 Steven Weinberg

Baryon numarası korunmuyor olabilir

1964 Christenson, Cronin, Fitch, Turlay

Zayıf etkileşimde CP farklılaşması

1964 Gell-Mann, Zweig

Hadron quark teori

1964 Murray Gell-Mann

Güncel cebir

1964 Bjorken ve Glashow

SU(4) flavour simetri öngörümü ve charm

1964 Roger Penrose

Kara deliklerde gariplikler

1964 Ginzburg, Doroshkevich, Novikov, Zel'dovich

Kara delikler de hava yok

1964 Salpeter ve Zel'dovich

Kara delikler, quasar ve radio galaksilerine nufuz ediyor

1964 John Wheeler

Yer çekimi için Kononik formulasyon kuruluşu

1964 Sovyetler

Element 104, rutherfordium

1964 Salam, Ward

Electro-weak birleşimi SU(2)xU(1) modeli

1965 Thomas Kibble

Yang-Mills teori için higgs mekanizması

1965 Greenberg, Han, Nambu

Quark modeli açıklaması olarak SU(3) renk simetrisi

1965 Penzias ve Wilson

Kozmik arkaplan radyasyonu ölçüldü

1965 Dicke, Peebles, Roll, Wilkinson

Kozmik arkaplan radyasyonu tanımlandı

1965 Rees ve Sciama

Quasarlar geçmişte daha azdı

1966

X-ışını kaynağı Cygnus X-1 keşfedildi

1967 Steven Weinberg

Electro-weak bileşimi

1967 Bell ve Hewish

Pulsarlar

1967 Irwin Shapiro

Merkür'le göreceli zaman farklılığının ölçümü

1967 John Wheeler

"Kara delik" deyiminin kullanılmaya başlanması

1967 Andrei Sakharov

Maddenin anti-maddeye göre fazlalığının üç kıstası

1967 Sovyetler

Element 105, dubnium

1968 Joseph Weber

Gravitasyonel dalga dedektörü için ilk çalışma

1968 Abdus Salam

2-bileşenli neutrino

1968 Brandon Carter

Strong anthropic prensibi

1968 Gabriele Veneziano

Güçlü etkileşim için ikili rezonans modeli, string teorisi için ilk adım

1968 Richard Feynman

Çekirdek ölçümlemesi ve parton modeli

1969 Kendall, Friedman, Taylor

Deep inelastic Scattering deneyi proton'un yapısını ortaya çıkardı

1969 Ellis, Hawking and Penrose

Big bang için singularity teorem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ 29 ] 30 31 32 33 34