1865 Rudolf Clausius

Entropy kavramına giriş

1867 James Clerk Maxwell

Statik fizik ve termal denge

1867 Henry Roscoe

Vanadium elementinin yalıtımı

1868 Pierre-Jules Janssen

Güneş spektrumunda Helium çizgileri

1868 Lockyer, Crookes

Helium elementi bulundu ve isimlendirildi.

1868 William Huggins

Yıldız spektrumlarındaki Doppler kayması

1869 Dmitri Mendeleyev

Perodik tablo

1871 Dmitri Mendeleyev

Scandium, germanium, technetium, francium ve gallium gibi elementlerin öngörümü

1871 Ludwig Boltzmann

Dulong-Petit özgül ısısının klasik açıklaması

1871 Tyndall ve Rayleigh

Işığın kırınımı ve evrenin mavi olma nedeni

1872 Ludwig Boltzmann

H-teoremi

1873 James Clerk Maxwell

Işığın elektromagnetik yapısı ve radyo dalgalarının öngörümü

1873 Johannes van der Waals

Akışkanların intermolecular kuvveti

1874 George Stoney

Yük biriminin tahmini ve elektron isminin verilmesi

1875 Heinrich Weber

Katıların özgül ısıları

1875 James Clerk Maxwell

Atomların yapıları olmalı

1877 Ludwig Boltzmann

Boltzman'nın entrpoy için olasılık denklemi

1877 Asaph Hall

Mars'ın iki uydusu

1877 Cailletet ve Pictet

Sıvı oksijen ve nitrojen

1879 Josef Stefan

Radyasyon kanununun(Stefan kuralı) deneysel keşfi

1879 Willaim Crookes

Kathode ışınları negatif yüklü parçacıklardan oluşmuş olabilir

1879 Albert Michelson

Işığın hızının doğru olarak ölçümü

1880 Pierre ve Jacques Curie

Piezoelectricity

1881 Albert Michelson

Işık interferometresi ve etherin bulunamayışı

1881 Josiah Willard Gibbs

Vector algebra

1883 Ivan Puluy

X-ışınlarının keşfi

1883 Thomas Edison

Thermionic emission

1883 George Fitzgerald

Radio dalgaları teorisi

1884 Ludwig Boltzmann

Stefan kuralı kara cisimler(black body) için de türetildi.

1885 Johann Balmer

Hidrojen spektrum çizgilerinin formulasyonu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ 15 ] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34