» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »1928 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları


1928 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları

Bilim Adamı: Condon, Gamow, Gurney
Olay,Durum: Quantum tunnelling alpha saçılımı

Bilim Adamı: Paul Dirac
Olay,Durum: Spin-half elekron göreceli denklemi

Bilim Adamı: Willem Keeson
Olay,Durum: Sıvı helyum safha geçişi

Bilim Adamı: Jordan, Pauli
Olay,Durum: Serbest alanların quantum alan teorisi

Bilim Adamı: Rolf Wideroe
Olay,Durum: Yüksek enerji hızlandırıcısının ilk taslağı

Bilim Adamı: Heisenberg, Weyl
Olay,Durum: Quantum mekanik grup gösterim teorisi