» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »1938 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları


1938 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları

Bilim Adamı: Oppenheimer ve Serber
Olay,Durum: Neutron yıldızlarının denge durumu için kütle üst sınırı var

Bilim Adamı: Bethe, Critchfield, von Weizsacker
Olay,Durum: Yıldızların güçkaynakları nukleer fusion CN-cycle

Bilim Adamı: Isador RaBloch ve Nordsieckbi
Olay,Durum: Magnetik Rezonans

Bilim Adamı: Hahn, Strassman
Olay,Durum: Fission neutron açığa çıkarıyor

Bilim Adamı: Oskar Klein
Olay,Durum: Üst boyutsal Kaluza-Klein yeni alan denklemleri

Bilim Adamı: Fritz Zwicky
Olay,Durum: Glaksi kümeleri

Bilim Adamı: Ernest Stueckelberg
Olay,Durum: Baryon numarası korunumu

Bilim Adamı: Hendrick Kramers
Olay,Durum: Kütle renormalizasyonu

Bilim Adamı: Frisch ve Meitner
Olay,Durum: Uranium fission teorisi