» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »1848 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları


1848 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları

Bilim Adamı: William Thomson (Kelvin)
Olay,Durum: Mutlak sıcaklık ölçeği

Bilim Adamı: James Joule
Olay,Durum: Kinetik teoriden gaz moleküllerinin ortalama hızlarının hesaplanması