» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »1905 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları


1905 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları

Bilim Adamı: Albert Einstein
Olay,Durum: Kinetik teoriyle brownian hareketinin açıklanması

Bilim Adamı: Albert Einstein
Olay,Durum: Fotoelektrik için light-quantum teorisi

Bilim Adamı: Albert Einstein
Olay,Durum: Özel Görecelik

Bilim Adamı: Paul Langevin
Olay,Durum: Paramagnetiklerin atom teorisi

Bilim Adamı: Percival Lowell
Olay,Durum: Neptune'un arkasında 9. gezegen varlığının öngörümü

Bilim Adamı: Hermann Nernst
Olay,Durum: Termodinamiğin 3. kuralı

Bilim Adamı: Albert Einstein
Olay,Durum: Kütle ve enerji birbirine eşgeğer