» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »1903 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları


1903 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları

Bilim Adamı: Ernest Rutherford
Olay,Durum: Alpha parçacıkları pozitif yüklü

Bilim Adamı: Curie ve Laborde
Olay,Durum: Radium 'un yaydığı radyoaktif enerjinin büyüklüğü

Bilim Adamı: Johannes Stark
Olay,Durum: Güneş enerjisi belki de kimyasal elementlerin oluşumundan kaynaklanıyor

Bilim Adamı: Philipp Lenard
Olay,Durum: Iki zıt kutuplu atom modeli