» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »1904 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları


1904 Tarihinde Gerçekleşen Bilim Olayları

Bilim Adamı: Albert Einstein
Olay,Durum: Işık quntasının enerji-frekans ilişkisi

Bilim Adamı: Hendrik Lorentz
Olay,Durum: Lorentz transformasyonlarının son şekli

Bilim Adamı: Hantaro Nagaoka
Olay,Durum: Atomun gezegen modeli

Bilim Adamı: Ambrose Flemming
Olay,Durum: Diode radyo lambası ve doğrultucu

Bilim Adamı: Henri Poincare
Olay,Durum: Işık hızının fiziğin hız limiti olduğu kestirimi

Bilim Adamı: Ernest Rutherford
Olay,Durum: Radyoaktif hesaplamayla dünyanın yaşı