çözümlü sorular

Tüm İçeriklerimiz ve KategorilermizKonu,haber ve içerikler Sayfa 11


İçerik Kategorilerimiz

 • Fizik
 • Optik
 • Modernfizik
 • Bilgiler
 • Dalgalar
 • Elektrik
 • Mekanik
 • Fizik Simülasyonları
 • Fizik Öğretimi
 • Elektromagnetik
 • Periyodik Hareketler
 • Haber
 • Hesaplamalar
 • 9. Sınıf Fizik Konuları
 • 10. Sınıf Fizik Konuları
 • 11. Sınıf Fizik Konuları
 • 12. Sınıf Fizik Konuları
 • Vektörler
 • Kuvvet Denge
 • Kütle Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Doğrusal Hareket
 • Dinamik
 • İş Güç ve Enerji
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı
 • Lambalar
 • Manyetizma
 • Işık
 • Düzlem ve Küresel Aynalar
 • Işığın Kırılması ve Renk
 • Mercelekler
 • Aydınlatma
 • Gölge
 • Bağıl Hareket Nehir Problemleri
 • Atışlar
 • Düzgün Dairesel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme Momentum Açısal Momentum
 • Kütle Çekimi ve Kepler
 • Moment - Tork- Dengesi
 • LYS Alan Yeterlilik Sınavı AYT
 • YGS Temel Yeterlilik Sınavı TYT
 • Dalgalar
 • Atom Fiziği
 • Nükleer Fizik
 • Modern Fizik
 • Fiziğin Doğası
 • Fizik Öğretmeni • Bir Boyutta Hareket

  Bu uygulama tek boyutta sabit ivmeli hareket eden bir aracın hareketini göstermektedir.Uygulamanın sağındaki yeşil kontrol kısmında ilk konum ilk hız ve ivme değerlerini değiştirebilirsiniz. (Değişiklikleri yaptıktan sonra "Enter" tuşuna basmayı unutmayınız!). Sağ üstteki butonlar yardımı ile aracı ilk durumuna getirebilirsiniz veya simulasyonu durdurup başlangıç durumuna alabilirsiniz. Eğer "Yavaşlat" seçeneğini işaretlerseniz hareketi 10 kat yavaşlatılmış olarak izleyebilirsiniz.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Nobel Ödülleri

  1901 RÖNTGEN, WILHELM CONRAD Almanya, Münih Üniversitesi, d.1845, ö.1923: “Sonradan adıyla anılmaya başlayacak olan önemli ışın tipini buluşuyla olanaklı kıldığı üstün hizmetler için”   1902 LORENTZ, HENDRIK ANTOON Hollanda, Leyden Üniversitesi, d.1853, ö. 1928 ZEEMAN, PIETER Hollanda, Amsterdam Üniversitesi, d.1865, ö. 1943: ̶
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Okul Deneyimi -II- Etkinlik Soruları

  Okul Deneyimi Etkinlikleri için Örnek Sorular Etkinlik Yönerge ve Açıklamalar S–1- Aşağıda verilen yönerge ve açıklamalarla ilgili gözlemlerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaçla yapılmaktadır? A) Öğretmen öğrencilerin konu üzerinde dikkatlerini nasıl sağlıyor? B) Açık ve akıcı bir dil kullanılıyor mu? C) İlerleme hızının sınıfın öğrenme hızına uygunluğu D) Öğretmen ile yönetici arasındaki ilişki E) Yeni sözcüklerin
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  ÖĞRETİM MATERYELLERİ SORULAR (HEDEF-DAVRANIŞLAR)

  ÖĞRETİM MATERYALLERİ SORULAR (HEDEF-DAVRANIŞLAR) Konu: Katlama Teknikleri Örnek Sorulardır Soru 1 Bilişsel Alan-Kavrama Düzeyi Hedef: Maskeleme tekniğinin önemini kavrayabilme. Soru: Aşağıdakilerden hangisi maskeleme tekniğinin önemini kavrayabilme hedefine uygun bir davranıştır? A-)Maskeleme tekniğini öğretimde ki önemini yazma, söyleme B-)Bu teknikte kullanılan araç gereçl
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Atom Teorisi - Hedef-Davranışlar

   Hedef ve Hedef Davranışlar Hedef 1 : "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili kavram ve terimlerin anlam bilgisi. Hedef Davranışlar : l- "Magnetik dolanım", "magnetik akı", "elektrik akısı", "indüksiyon emk'si", "elektromagnetik spektrum", "elektromagnetik düzensizlik" kavramlarının tanımlarını derste geçen ifadeleriyle yazma/söyleme (önerilenler arasından seçip işaretleme)
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Bilimsel Süreç Becerileri

  Bilimsel süreç becerileri , Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran , öğrencilerin aktif olmasını sağlayan , kendi öğrenimlerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ,öğrenmenin kalıcılığını arttıran , ayrıca araştırma yol ve yöntemleri kazandıran temel becerilerdir.   Bilimsel süreç becerileri düşünme becerileridir ki onları bilgiyi oluşturmada , problemler üzerinde düşünmede ve sonuçları formüle etmede kullanırız.Bu beceriler bilim adamlarının çalışmaları sırasınd
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  R.Gagne'nin Öğrenme Kuramı

  R.Gagne’nin Öğrenme Kuramı Gagné’nin fen öğretimine en önemli katkısı, bir konunun öğrenilmesi için ders amaçlarının öğrencilerde meydana gelecek davranış değişiklikleri cinsinden yazılmasını savunmasıdır. O’na göre öğretim basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sırada yapılmalıdır. Burada önemli olan öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre düzenlemektir. Bu görüşe göre en sonunda ulaşılması istenen am
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  R. Gagane'nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

  R. Gagane’nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uyarlayalım I- Amaç: Özkütleyi Kavrayıp Tanımlayabilme II- Alt başlıklar Katıların kütle, hacim oranlarını ölçebilme Aynı madden yapılmış katıların kütle, hacim oranlarını ölçebilme Sıvıların özkütlelerini ölçebilme Gazların özkütlelerini ölçebilme Özkütle ve Özağırlık kavramlarını benzer ve farklı yönlerini söyleme ve yazabilme Özkütlenin maddenin ayı
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  J. Piaget Öğrenme Kuramı

  J. PIAGET’ IN ÖĞRENME KURAMI Piaget’in fen bilimlerine en büyük katkısı, öğrenme ortamında somut (concrete) materyalleri kullanma ve araştırmaya dayalı öğrenmeyi teşvik etmesidir. Piaget insan zekasının biyolojik adaptasyona benzer bir şekilde bir fonksiyon göstereceği teorisi üzerinde durmuştur. Zeka yeni bilginin zihinde mevcut bilgiye eklenmesinde rol oynar. Öğrenme sürecinde zihin herzaman aktif ve organize haldedir. Piaget
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  J. Piaget Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

  PROBLEM ELEKTİRK DEVRELERİ Elektrik devrelerinde akım ve voltaj ölçmenin farklarının öğrenciler anlayabiliyor mu? Araç-Gereç İletken kablo, direnç teli, ampermetre, voltmetre, güç kaynağı. İşlem Yolu İnceleme ve Veri Toplama Aşaması Bu araç-gereçlerden yararlanarak bir elektrik devresi kurun. Bu devreye iletken kablo yardım
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  J. Bruner'in Öğrenme Kuramı

  J. BRUNER’İN ÖĞRENME KURAMI Bruner’in fen bilimlerine iki önemli katkısı vardır. Bunlardan biri buluş yoluyla öğrenme diğeri ise kavram öğretimi dir. Bruner’in görüşleri özellikle 1960’lı yıllarda ABD’de geliştirilen ve Türkiye’de de modern programlar olarak uygulanan programların temel felsefesini oluşturmuştur. Bruner öğrenmeyi aktif bir süreç olarak görmekte ve eğitim-
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  J. Bruneri'in Öğrenme Kurumanı Fizik Konusuna Uygulayalım

  ETKİNLİK PROBLEM: Lambaların parlaklıklarının nasıl değiştirildiğini saptamak. ARAÇ-GEREÇ: İletken kablo, lambalar, ampermetre, voltmetre, güç kaynağı İŞLEM YOLU:
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  David Ausubel'in Öğrenme Kuramı

  David Ausubel’in Öğrenme Kuramı Ausubel’in öğrenme teorisi; öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, bu ortaya çıkarılıp öğretim ona göre planlanmalıdır cümlesi ile ifade edilebilir (Ayas et al., 1997). Ausubel, geliştirdiği anlamlı öğrenme kuramı ile fen öğretimini etkilemiştir. O’na göre öğrenmenin çoğu sözel olarak gerçekleşmektedir ve önemli olan öğrenmenin anlamlı olmasıdır. Sözel öğrenme, eğer etkili bir
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  David Ausubel'in Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

  Karşılaştırmalı Ön Düzenleyiciler Madde, hacim, ağırlık kavramlarını karşılaştırarak ders işlenecek. Bunlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilecek. Maddeler için ayırt edici ve ortak özellikler yazılır ve bu kavramlar hakkında daha alt başlıklar incelenerek birimler öğrenilir. Uygun çevirmeler yapılır. Sergiliyeci Ön Düzenleyiciler
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Bütünleştirici (Yapılandırmacı-Constructivist) Öğrenme Modeli

  BÜTÜNLEŞTİRİCİ (YAPILANDIRMACI-CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME MODELİ Bu bölümün bundan önceki kısımlarında incelediğimiz dört öğretim kuramı bir çok yönden birbiriyle çakışmaktadır. En belirgin çakışma noktası ise, eğitim öğretim sürecinde geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine, öğrencinin aktif olmasını savunmalarıdır. Bunun yanında son zamanlarda bu öğrenme kuramlarına daha farklı bir açıdan bakan öğrenme psikologları bütünleştirici öğrenme modeli (
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Örnek Anlam Çözme Tablosu

  Maddenin Halleri Maddenin Ayırt edici Özellikleri Maddenin Ortak Özellikleri Öz kütle Özısı
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59


  Sayfalar o>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Çözümlü Sorular


  Ağırlık Kütle Merkezi

  Eklenme Tarihi: 16/02/2016 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum II

  Eklenme Tarihi: 26/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum I

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Dinamik II

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  Eklenme Tarihi: 24/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Isı Sıcaklık Genleşme

  Eklenme Tarihi: 23/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Aydınlanma

  Eklenme Tarihi: 22/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  Mercekler

  Eklenme Tarihi: 21/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Kırılması ve Prizmalar

  Eklenme Tarihi: 20/02/2011 Ekleyen: Melih

  Küresel Aynalar

  Eklenme Tarihi: 18/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Renk

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna I

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna II

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Kaynakları Gölge Yarı Gölge

  Eklenme Tarihi: 16/02/2011 Ekleyen: Melih

  Vektörler II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi I

  Eklenme Tarihi: 14/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Moment Denge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Optik Gölge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Sıvıların Kaldırma Kuvveti Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Vektörler Kuvvet Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mıknatıs Magnetizma Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 09/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mercekler Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 08/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 07/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 06/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 04/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 03/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 02/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 01/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Elektrostatik Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 20/01/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Düzlem Ayna Çıkmış Soruları

  Eklenme Tarihi: 12/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları III

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basit Makinalar Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Kepler Kanunları

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Düzgün Dairesel Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Basit Harmonik Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket II

  Eklenme Tarihi: 04/12/2009 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi 2

  Eklenme Tarihi: 28/11/2009 Ekleyen: Melih

  Isı ve Sıcaklık

  Eklenme Tarihi: 15/11/2009 Ekleyen: Melih

  Yatay Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Eğik Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Sıvıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 07/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Katıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 01/11/2009 Ekleyen: Melih

  Serbest Düşme Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  Düşey Atış Hareketi Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 2

  Eklenme Tarihi: 20/11/2008 Ekleyen: Melih

  Dinamik Çözümlü

  Eklenme Tarihi: 29/10/2008 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 1

  Eklenme Tarihi: 10/10/2008 Ekleyen: Melih

  Moment - Denge Tork

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Basit Makineler

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Madde ve Özellikleri

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Katı Sıvı Gaz Basıncı

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Vektörler

  Eklenme Tarihi: 27/09/2008 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi Çözümlü Öss Soruları

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Hareket ve Nehir Problemleri

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Kuvvetler ve Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih