» J. Piaget Öğrenme Kuramı

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretimi |
Güncelleme / Ekleme :28/10/2008

J. PIAGET’ IN ÖĞRENME KURAMI

Piaget’in fen bilimlerine en büyük katkısı, öğrenme ortamında somut (concrete) materyalleri kullanma ve araştırmaya dayalı öğrenmeyi teşvik etmesidir. Piaget insan zekasının biyolojik adaptasyona benzer bir şekilde bir fonksiyon göstereceği teorisi üzerinde durmuştur. Zeka yeni bilginin zihinde mevcut bilgiye eklenmesinde rol oynar. Öğrenme sürecinde zihin herzaman aktif ve organize haldedir. Piaget zihinsel gelişmeyi yaşa bağlı bir süreç olarak görür ve doğuştan yetişkinliğe doğru bir gelişim gösterdiğini savunur. Bu süreçleri kendi içerisinde dört guruba ayırır 1. Duyusal-edimsel öğrenme aşaması (sensorymotor) : 0-2 yaş arası,

 2. İşlem öncesi öğrenme aşaması (pre-operational ): 2-7 yaş arası,

 3. Somut işlemler aşaması (concrete operational) : 7-11 yaş arası,

 4. Soyut işlemler aşaması (formal operational) : 11-ve daha yukarı yaşlar.


 


Her ne kadar Piaget bu basamakları belirlemişse de daha sonra yapılan çalışmalar bunların değişik ülkelerdeki ekonomik, kültürel ve sosyal yapıya göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur.


Bu zihinsel gelişim evrelerini bilen bir fen bilimleri öğretmeni öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Burada öğretmen öğrencilerinin hangi evrelerde olduklarını tespit ederek eğitim öğretim faaliyetlerini ona göre düzenler. Böylece öğrencileri için çok soyut ve çok karmaşık olan kavramları öğretmekten kaçınabilir. Ayrıca, Piaget kuramını bilen bir fen öğretmeni öğrencilerinin evreler arasında bir üste geçişini hızlandırabilir ve bilişsel gelişimi kolaylaştırabilir.


Piaget’in fen öğretimi açısından üzerinde durduğu bir başka nokta ise, öğrencilere sürpriz yaparak onları öğrenmeye hazırlamaktır. Buradaki esas nokta, öğrencinin önceki bilgisinin aksine gelişecek bir olayı onun gözü önünde gerçekleştirmektir.


Piaget’in kuramını fen bilimleri eğitimine uygulayan R. Karplus üç aşamalı bir stratejinin kullanılmasını önermiş ve bu aşamaları şöyle açıklamıştır (Ayas, 1995) : 1. İnceleme ve veri toplama aşaması


Bu aşamada öğrenciler bir öğrenme ortamına bırakılır ve kendi aksiyon ve reaksiyonları ile deneyim kazanırlar. Bu aşamada öğrenciler öğrenme ortamındaki yeni araç-gereç ve diğer materyalleri öğretmenin veya başka kişilerin bir yardımı olmadan inceler ve veriler toplarlar. Bu incelemeler sonucu öğrenci önceki zihinsel yapısı ile açıklayamayacağı bazı sorunlarla karşılaşır. Böylece öğrenci öğrenmeye hazır hale gelir.


2 Kavram tanıtımı aşaması

Bu aşamada öğrenciye yeni bir kavramın tanımı verilir. Bu tanımı kullanan öğrenci birinci aşamada karşılaştığı sorunların cevabını bulur. Burada kavram öğretmen tarafından verilebileceği gibi kitap, film, bilgisayar programı veya bunlara benzer bir materyalde kullanılabilir.


3 Kavram uygulama aşaması

Bu adımda ise, öğrenciler öğrendikleri kavramları yeni ve farklı durumlara uygulayarak pekiştirme yaparlar. Bu aşamada öğrencinin araç-gereç ve malzemeler ile fiziksel deneyimi, öğretmen ve sınıf arkadaşları ile iletişim faaliyetleri büyük önem taşır. Bu evredeki faaliyetler bilişsel seviyesi averajın altında olan ve dolayısıyla kendi deneyimlerini öğretmenin anlattıkları ile ilişkilendiremeyen öğrencilere yardım eder.
Etiketler (j, piaget, öğrenme, kuramı, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Makroskopik Gündelik Dünya ve Kuantum Alan Kuramı
» Bütünleştirici (Yapılandırmacı-Constructivist) Öğrenme Modeli
» David Ausubel'in Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım
» David Ausubel'in Öğrenme Kuramı
» J. Bruneri'in Öğrenme Kurumanı Fizik Konusuna Uygulayalım
» J. Bruner'in Öğrenme Kuramı
» J. Piaget Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım
» R. Gagane'nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım
» R.Gagne'nin Öğrenme Kuramı

Henüz yorum eklenmemiş..792


  Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

  Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
  14.07.2024, 04:35

  Her hakkı saklıdır.
  Görüntüleme 20324