» R. Gagane'nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretimi |
Güncelleme / Ekleme :28/10/2008

R. Gagane’nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna UyarlayalımI-Amaç:
Özkütleyi Kavrayıp TanımlayabilmeII-

Alt başlıklar


Katıların kütle, hacim oranlarını ölçebilme

Aynı madden yapılmış katıların kütle, hacim oranlarını ölçebilme

Sıvıların özkütlelerini ölçebilme

Gazların özkütlelerini ölçebilme

Özkütle ve Özağırlık kavramlarını benzer ve farklı yönlerini söyleme ve
yazabilme

Özkütlenin maddenin ayıt edici özellik olduğunu kavrayabilme

Katı madde karışımlarının özkütlesini hesaplayabilme

Katı ve sıvı karışımının özkütleisini hesaplayabilme

Sıvılar da karışımının özkütlesini hesaplayabilme

Özkütle ve karışım problemlerini çözebilme

Özkütle ile ilgili grafik çizebilme ve yorumlayabilme

İlgili bağıntı ve birimleri yazıp kullanabilmeIII- Bu aşamada öğrencilerin sekizli öğrenme hiyerarşisini hangi seviyede
olduğu öğretmen tarafından tespit edilir. Bu amaçla birkaç sorudan bir test
geliştirilip uygulanacağı gibi, öğretmen öğrencilerine kavram haritası
yaptırarak onların bu konu hakkında ön bilgiler edinilmeleri sağlanır.
Öğretmenin buradaki sorduğu sorulara aldığı cevaplarla öğrencilerin hazır
bulunuşluk düzeyleri öğrenilir.IV- Seviyeye uygun bir ders plânı geliştirilir.

 


Başka bir örnek

Örneğin, fizikte elektriksel potansiyel enerji kavramını öğretmek için, öğrencilerin öncelikle potansiyel, yük, yükün bir noktadan diğer bir noktaya taşınması sürecinde oluşan fiziksel olaylar, potansiyel ile potansiyel enerji arasındaki farklılıkları bilmesi gerekir.


Eğer konunun alt elamanlarından bir veya bir kaçı bilinmiyorsa öğretmen eğitim-öğretim faaliyetlerini ona göre belirlemelidir.


A)AMAÇ

Elektrik akımının yaptığı elektriksel gücü kavratmak.


B)ALT BAŞLIKLAR: Bu bölüm konuda geçen temel kavramları içerir.

1) Direnç

2) Akım

3) Geçen zaman

4) Devreden geçen akımın sağlamış olduğu iş

5) Bir iletkenin birim zamanda harcadığı elektriksel enerjisi (güç)


C)Bu aşamada öğrencilerin sekizli öğrenme hiyerarşisinin hangi seviyede olduğu öğretmen tarafından tespit edilmelidir.


TESTLER: 1. Birim elektrik yüküne düşen enerji miktarına ne denir?


a) Kapasite b) güç c) potansiyel d) akım şiddeti e) direnç


2)


fizik


 


Özdeş x ve y lambaları şekildeki gibi seri bağlanmıştır. K anahtarı kapatıldığında devre için ne söylenebilir?

a) x söner b) y söner c) x ve y aynı parlaklıkta yanar

d) y’nin akım şiddeti artar e) devreden akım geçmez

   1. Bir iletkenin üzerinden geçen akım 0,4A dir. Direncin değeri 4ohm dur. Akımın devreden geçen zamanı 0,5 s dir. Bu devrenin oluşturduğu elektriksel iş ve elektriksel güç nedir?
a) P=0,32 b) P=0,32 c) P=0,64 d) P=0,64 e) P=0,64

W=0,16 W=0,64 W=0,16 W=0,64 W=0.32


D) Bu etkinlikler öğrencilerin hangi seviyede olduklarını belirler. Öğrencilerin konuyla ilgili eksiklikleri varsa elektriksel güç ve enerji devrelerle birlikte tekrar tanımlanmalıdır.
Etiketler (r, gagane'nin, öğrenme, kuramını, fizik, konusuna, uygulayalım, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Sene sonu fizik zümre tutanağı
» Fizik Öğretim Programı Değerlendirme Raporu
» En zayıf ders neden fizik
» 2015 Nobel Fizik Ödülü
» Fizik Nedir? Fizik Alanları Nedir?
» Fizik Dersi Öğretim Programı
» MEB Fizik Ders Kitapları
» 2013-2014 Fizik Yıllık Planları
» LYS 2013 Fizik soru ve cevapları
» YGS 2013 Fizik sorularının çözümü VİDEO!

Henüz yorum eklenmemiş..782


  Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

  Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
  26.05.2024, 05:12

  Her hakkı saklıdır.
  Görüntüleme 6020