» Sene sonu fizik zümre tutanağı

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretmeni |
Güncelleme / Ekleme :13/06/2016

İlgili evrak sayfa altındaki indirme bağlantısında..

 

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Fizikciyiz  MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FİZİK DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ : 17.06.2016             

TOPLANTI SAATİ    : 10:00

TOPLANTI YERİ       : Öğretmenler Odası

TOPLANTI NO          : 2             

TOPLANANLAR:

 • Melih       : Fizik Öğretmeni - Zümre Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ :

1-   Açılış Yoklama

2-   2015-2016 öğretim yılı II. yarıyılının değerlendirilmesi.

3-   Değişen ders programlarının içerik ve uygulama alanlarında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri.
 

4-   Velilere eğitim süresince içinde yapılan ve yapılması gereken çalışmalar.

5-   Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak kalıcı öğrenmenin ancak yazma ile gerçekleşeceğini öğrencilere kavratmak.

6-   T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük uygulamalarının görüşülmesi.

7-   Öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlanmasında dersler başında yapılan çalışmalar.

8-   Verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerinin öğrencilere kavratılması, performanslarını artırıcı önlemlerin alınması.

9-   Öğrenci başarılarının ölçme ve değerlendirilmesi esaslarının tespiti.

10-Dilek ve temenniler,

11-Kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-   Fizik zümresi Müdür Baş Yardımcı odasında okulun tek fizik öğretmeni Melih tarafından zümre hazırlandı Okul Müdürü tarafından onaylandı.

 

2-   Fizik dersinin öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak anlatıldığının fakat öğrencilerin anlamada güçlük çektiğini belirtti. Seçmeli Fizikte bu başarının %99’dan daha fazla olduğunu söyledi. Melih şöyle devam etti;  9.Sınıflarda ders istenen şekilde işlense de öğrencilerin birçoğunun okula sadece vakit geçirme amacı ile gelmiş olması, bir kısmının iki yılı olması gibi birçok etkenlerden dolayı az olan başarılı öğrencilere ulaşmakta zorluk çıkmıştır. Öğrencilerin birçoğu hemen hemen birçok derste başarısı olmamakla beraber bunu kendileri için sorun olarak görmemişlerdir. Bu da sorunun çok daha derin olduğunu haliyle başarıdan çok kişinin geleceğe dair kaygı ve umut içinde olmadığını göstermiştir. 10. sınıfların başarısının iyi olmadığının bunun sebebinin de öğrencilerin temel bilgilerinin olmadığı için dersi anlamakta zorluk çektiklerini söyledi.

 

3-    Değişen program 9.sınıf ve 10.sınıflarda sorunsuzca uygulandığını, bu programın eksik ama eskisine göre daha iyi olduğunu vurguladı.

 

4-   Velilerle birebir görüşmenin özellikle başarısız olan öğrencilerin velilerinin çağrılması onlarla bu sorunun nasıl aşılması gerekliliği üzerinde durulmasını söyledi ve bu konuda zaman geçirilmeden başarısız öğrenci velileri ile temas kurulup görüşülmesine karar verildi.

 

5-   Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının olmadığını ve ezberci bir nesil ortaya çıktığını belirterek bu konuda bir çözüm yolunun bulunması gerektiğini belirterek öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının olmadığını bu sebepten dolayı da başarının az olduğunu söyleyerek hangi konunun işleneceğini öğrencilere bir önceki derste verip evde hazırlanmaları gerektiğini veya bir defa okumalarının onlara yarar getireceği söylendi.Bu konuda öğrencilere sınıfta ders anlatırken not tutmalarının öğrenmede çok yararlı olacağını söylendi.

 

 

6-   2518 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülükle ilgili konular okundu.
Konuların sene başında hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda derslerde Atatürkçülükle ilgili konuların işlendiğini ve ders defterine yazılması gerektiğini belirtti.

 

7-   Geçmiş yıllarda bu etüt çalışmalarının yapıldığını ve öğrenciler için yararlı olacağını ve öğrencilere test tekniği hakkında bilgi verilmesini ve sık sık test uygulaması yapılmasının öğrenciler için yararlı olacağını ve YGS-LYS de çıkmış soruların analizinin yapılarak konulara dağılımının belirlenmesini sınav korkusunu ve heyecanını yenerek güven duygusunu geliştirmek için rehberlik çalışmalarına ağırlık verilmelidir.Üst öğrenim kurumları ve bu kurumların sonucunda kazanılacak meslekler hakkında öğrencilerin sınıf ve okul düzeyinde yapılacak rehberlik çalışmaları ile bilinçlendirilmesi konusu kararlaştırıldı.

 

8-   Okul rehberlik servisi ile işbirliği yapılarak etkili ve verimli ders çalışma yöntemlerinin öğrencilere kavratılması, bu konunun sene başında yapılmış olan yıllık rehberlik çalışma planında yer alması ve diğer zümre öğretmenleri ile de işbirliği yapılarak bu konuda öğrencilerin mutlaka bilinçlendirilmesi kararlaştırıldı.  Gündem maddesi ile ilgili olarak ayrıca aşağıdaki ortak kararlar alındı.

 

a)    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ağırlık verilmesi gerekliliğini.

b)    Derslerin laboratuarda ve deney destekli olarak işlenmesini ve üst öğrenim kurumlarının öğrencilere tanıtılması.

c)    Verimli ders çalışma yöntemlerinin öğrencilere kavratılması.

 

9-   2 ve 3 saatlik dersler için 2 sözlü notu verilmesi gerektiğine karar verildi. Öğrenci başarısının artırılması ile ilgili olarak tartışma, soru-cevap, Şekil – grafik çizme, örnek olay, deney yapma, Beyin fırtınası, CD ve tepegöz izleme, drama yöntem ve tekniklerinin kullanılması kararlaştırıldı.

 

10-Dilek ve temenniler bölümünde başka söz alan olmadı.

 

11-Zümre Başkanı Melih başarılı bir dönem geçirmek dileğiyle toplantıyı kapattı.

 

 

ZÜMRE ÖĞRETMENİ

 

 

 

      Melih                                                       

    Zümre Başkanı                                                                       

 

UYGUNDUR

17/06/2016

 

Okul Müdürü

 


Göktuğ S. Bozoklu / M.A (Fizik Öğretmeni)

İndirilen Dosya:fizik-zumresi-ii_1465812871.doc İndirme: 1174

MD5 Hash:a04779d3e2cd8ea3e08b37ea45b4b210
Etiketler (fizik, zümre, tutanak, senesonu, yılsonu, sene, yıl, sonu, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Öğretmenler için yılsonu işlemler, ders kesim raporu, yazılı kağıtları teslim tu
» Fizik Öğretim Programı Değerlendirme Raporu
» En zayıf ders neden fizik
» 2016 yılı sınav takvimi, sonuçların açıklama zamanı ile birlikte
» 2015 Nobel Fizik Ödülü
» Fizik Nedir? Fizik Alanları Nedir?
» Fizik Dersi Öğretim Programı
» MEB Fizik Ders Kitapları
» 2013-2014 Fizik Yıllık Planları

Yorumlar (2)3192

 1. İsa Gökoğlan [09.06.2018, 13:34 ]

  ?

  Şahanesiniz, çok teşekkürler.

 2. Muzaffer GÜVEN [28.06.2019, 11:20 ]

  ?

  Teşekkürler


Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
23.04.2024, 09:52

Her hakkı saklıdır.
Görüntüleme 16818