10 Sınıf Elektrik Ünitesi Birinci Kısım Çalışma Soruları (sözel,kolay)

Uzaktan Öğretim için hazırlanmış elektrik ünitesinin birinci/ikinci kısmına ait sorulardır


yazının devamı.. habere yorum yaz18/10/2020 15:54 İndir   

OHM Kanunu Benzetimi

Akım, Direnç ve Amper

  • Ohm Kanunu
  • Devreler
  • Akım
  • Direnç
  • Voltaj

Ohm kanununun eşitlik formunun basit bir devre ile nasıl alakalı olduğunu görün. Voltaj ve direnci ayarlayın ve Ohm kanununa göre akımdaki değişimi görün.Eşitlikteki sembollerin ölçüsü, devre diyagramıyla eşleşmektedir.

Örnek Öğrenim Hedefleri

  • Pil voltajının değerini değiştirdikçe, bu değişim, devrede ve dirençteki akımı nasıl değiştirmektedir?
  • Akım veya direnç sabitken bu nasıl mümkün olmaktadır?
  • Direnci değiştirdikçe, bu değişim, devrede ve pildeki voltajdaki akımı nasıl değiştirmektedir?
  • Akım ve voltaj sabitken bu nasıl mümkün olmaktadır?

 

V=IR değişkenleri değiştirerek gözlem yapınız.


yazının devamı.. habere yorum yaz01/10/2020 15:45

Periyot nedir?

Ne işe yarar?

Periyot, artarda gelen iki tepe ya da çukurun geçmesi için gereken süreye periyot denir. Yani tam bir dalganın oluşabilmesi için gereken süre miktarıdır.


yazının devamı.. habere yorum yaz12/12/2019 09:25

Şekil l deki gibi elektrik potansiyelleri V1 ve V2 olan pozitif (+) ve negatif (–) yüklü iki iletken küre iletken bir telle birbirlerine bağlanırsa şekil ll deki gibi L den K ya elektron akışı başlar. Elektron akışı iki kürenin potansiyelleri eşit oluncaya kadar yani küreler arasındaki potansiyel fark sıfır oluncaya kadar devam eder. Elektronların bu hareketine elektrik akımı denir. İle
yazının devamı.. habere yorum yaz26/09/2019 10:56

Elektrik akımına karşı bir iletkenin gösterdiği zorluğa iletkenin direnci denir. Direnç R ile gösterilir. Birimi ise ohm (Ω) dur. Direnç devrelerde sembolüyle gösterilir. İletken bir telin direnci: 1. Telin uzunluğuna (l) 2. Telin kalınlığına (S) 3. Telin cinsine yani yapıldığı maddenin öz direncine (ρ) 4. Sıcaklığa bağlıdır.
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

ÜRETEÇ Kimyasal, ısı, ışık ve mekanik gibi enerjileri elektrik enerjisine çeviren düzeneklere üreteç denir. Üreteçler elektrik devrelerinin enerjisini sağlarlar. Bir devrede ya da iletkende elektrik akımı oluşturmak için iletkenin uçları arasında potansiyel fark olması gerekir. ‹letkenin iki ucu arasında potansiyel fark üreteçlerle sağlanır. Bir üretecin, birim yükü devrede bir tam dolanım yaptırabilmesi için yapması gereke
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Bir iletken tel ya da direnç bir üretece bağlandığında tel ya da dirençten bir akım geçer. Akımı oluşturan elektronlar hareket ederken iletkenin atomlarına çarparak kinetik enerji aktarırılar böylece iletken ya da direnç ısınır. Kısaca pildeki kimyasal enerji elektrik enerjisine o da ısı enerjisine dönüşür. Bir dirençte ısıya dönüşen enerji, dirençten q kadar yükün geçmesi için elektriksel kuvvetlerin yaptığı işe eşittir. //formüller
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren elemanlara lamba denir. Bir lambanın birim zamanda yaydığı ışık enerjisi o lambanın parlaklığını belirler. Dolayısıyla bir lambanın parlaklığı gücüyle doğru orantılıdır. //formüller // Uyarı: Özdeş lambaların parlaklıkları karşılaştırılırken üzerlerindeki gerilim ya da akıma bakılır. Akım ya da gerilimi büyük olan lamba daha parlak yanar.
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elemana motor denir. Motordan elektrik akımı geçerken uçları arasında oluşan potansiyel farkına zıt elektromotor kuvvet denir. Motorun dönmesi engellenirse motor mekanik iş yapmaz ve zıt emk oluşmaz. Dolayısıyla motor yalnızca bir direnç gibi davranır. Motorun tellerinin direncinden kaynaklanan potansiyel farkı ndan dolayı motorun uçları arasındaki gerilim zıt emk dan büyüktür.
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Birden fazla kapalı› devre içeren karmaşık devreler ohm yasası ile çözülemez. Bu devreler Kirchhoff yasaları adı verilen bir yöntemle çözülebilir. KIRCHHOFF’UN AKIM YASASI Kapalı bir devrenin her hangi bir bağlantı noktasına gelen akımların toplamı bu bağlantı noktasından çıkan akımların toplamı na eşittir.
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Pillerin içindeki maddeler kimyasal tepkimeye girerek elektron açığa çıkarırlar dolayısıyla kimyasal enerji elektrik enerjisine çevrilmiş olur. Bu olayın tersine yani elektrik enerjisiyle kimyasal tepkimeler oluşturulmasına elektroliz denir. Pillerin doldurulması, suyun oksijen ve hidrojen gazına ayrılması ve metal kaplama işlemleri elektroliz olayıdır. Elektroliz olayının gerçekleştirildiği şekildeki
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Bilinmeyen dirençler, Wheatstone köprüsü denen bir devre yardımıyla bulunabilmektedir.   Wheatstone köprüsü, şekildeki gibi bilinen R1, R2 dirençleri, ayarlı RA direnci ve bilinmeyen RX direnci ve A ampermetresinden oluşur. Bu devrede RA ayarlı direnç değiştirilerek A ampermetresinin ölçtüğü akımı
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

* Bir atomdaki elektron ve proton sayıları birbirine eşitse atom nötrdür. 

* Eğer atomdaki elektronların sayısı proton sayısından fazla ise atom negatif yüklü olur. 

* Eğer atomdaki elektron sayısı proton sayısından az ise atom pozitif yüklü olur. 

* Atomda pozitif yükler durgun negatif yükler hareketlidir.


yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 11:22

Sayfalar o>>