Her sene fizik öğretim programını değendirilmesi istenmekte. Örnek rapor örneği aşağıdaki gibi olabilir.İligili rapor örneğini ekteki word dosyası ile de indirebilirsiniz. Fen ya da Anadolu Lisesinde iseniz biraz daha değişiklik yapabilirsiniz..

 

T.C

.....KAYMAKAMLIĞI
.....MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

Bu rapor fizik öğretim programının ...Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fizik zümresi tarafından değerlendirmesi olup, aşağıda yer alan maddelerin birçok Ankara İl Zümre tutanaklarına yazılıp rapor halinde ilgili birimlere ilgili zamanlarda teslim edilmiştir.

Fizik Programının değerlendirilmesi ve etkili öğretim programının kısa eksik ya da tamamlanması öngörülen parçaları. Bu rapor standart Anadolu Lisesi dışında kalan okul türleri için geçerlidir.


yazının devamı.. habere yorum yaz29/02/2016 13:24 İndir   

Şube öğretmenler kurulu karar örnek raporu/tutanağı. ŞÖK tutanak.

SAYFANIN ALTINDA İNDİRME BAĞLANTISINADA DOKUNARAK WORD DOSYASINI İNDİREBİLİRSİNİZ!

.

… MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10 B SINIFI II. DÖNEM
ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Toplantı No                : 2

Toplantı Tarihi            : 25 /02/ 2016

Toplantı Saati             : 15.15

Toplantı Yeri              : ….  Öğretmenler Odası

Toplantı Yazmanı       .

Toplantıya Katılanlar  :   


yazının devamı.. habere yorum yaz29/02/2016 13:17 İndir   

Fizik dersi öğretim plânı 2013 Şubat ayında değişkliğe gidilmişti. Bu programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başladı. Öğretim programının içeriği aşağıdaki dosyada mevcuttur.
yazının devamı.. habere yorum yaz09/02/2014 01:24 İndir   

TestGrup tarafından yayımlanan tasarımı Namık Karayanık ve İsmail Terzi tarafından yapılan Flash biçimden yapılmış soru ve cevap anahtarından oluşan programın yapımcı açıklaması. 1) FİZİK SORULARINI PROJEKSİYON YARDIMIYLA TAHTAYA YANSITARAK ŞEKİL ÇİZMEYE VE SORU YAZMAYA GEREK DUYMADAN SORU ÜZERİNDE ÇÖZMEK. 2) TAHTADA HAZIR OLAN SORU ÜZERİNDE ÖĞRENCİLERİN FARKLI ÇÖZÜM YOLLARINI GÖSTERMELERİNİ SAĞLAMAK VE DOLAYISIYLA SORUYU FARKLI ÇÖZEN ÖĞRENCİLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİ SINIFLA PAYLAŞMAK. 3) ŞEKİ
yazının devamı.. habere yorum yaz08/10/2011 12:11

Amaç: Vektörlerin yön ve doğrultusunun ve vektörlerin toplanmasını öğrencilere kavratmak. Önerilen Süre:1 ders süresi Öğretim Yöntemleri: Soru cevap, Düz anlatım, Tartışma, Problem çözme yöntemi Önerilen kaynaklar: Temel Fizik Cilt II Arkadaş Yayınevi, ÖSS Fizik X Yayınları Öğrencilere vektörlerin nasıl ve hangi yöntemlerle toplandığı anlatılır. Kısaca paralelkenar, çokgen, üçgen yönt
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 14:19

Okul Deneyimi Etkinlikleri için Örnek Sorular Etkinlik Yönerge ve Açıklamalar S–1- Aşağıda verilen yönerge ve açıklamalarla ilgili gözlemlerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaçla yapılmaktadır? A) Öğretmen öğrencilerin konu üzerinde dikkatlerini nasıl sağlıyor? B) Açık ve akıcı bir dil kullanılıyor mu? C) İlerleme hızının sınıfın öğrenme hızına uygunluğu D) Öğretmen ile yönetici arasındaki ilişki E) Yeni sözcüklerin
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

ÖĞRETİM MATERYALLERİ SORULAR (HEDEF-DAVRANIŞLAR) Konu: Katlama Teknikleri Örnek Sorulardır Soru 1 Bilişsel Alan-Kavrama Düzeyi Hedef: Maskeleme tekniğinin önemini kavrayabilme. Soru: Aşağıdakilerden hangisi maskeleme tekniğinin önemini kavrayabilme hedefine uygun bir davranıştır? A-)Maskeleme tekniğini öğretimde ki önemini yazma, söyleme B-)Bu teknikte kullanılan araç gereçl
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

 Hedef ve Hedef Davranışlar Hedef 1 : "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili kavram ve terimlerin anlam bilgisi. Hedef Davranışlar : l- "Magnetik dolanım", "magnetik akı", "elektrik akısı", "indüksiyon emk'si", "elektromagnetik spektrum", "elektromagnetik düzensizlik" kavramlarının tanımlarını derste geçen ifadeleriyle yazma/söyleme (önerilenler arasından seçip işaretleme)
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Bilimsel süreç becerileri , Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran , öğrencilerin aktif olmasını sağlayan , kendi öğrenimlerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ,öğrenmenin kalıcılığını arttıran , ayrıca araştırma yol ve yöntemleri kazandıran temel becerilerdir.   Bilimsel süreç becerileri düşünme becerileridir ki onları bilgiyi oluşturmada , problemler üzerinde düşünmede ve sonuçları formüle etmede kullanırız.Bu beceriler bilim adamlarının çalışmaları sırasınd
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

R.Gagne’nin Öğrenme Kuramı Gagné’nin fen öğretimine en önemli katkısı, bir konunun öğrenilmesi için ders amaçlarının öğrencilerde meydana gelecek davranış değişiklikleri cinsinden yazılmasını savunmasıdır. O’na göre öğretim basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sırada yapılmalıdır. Burada önemli olan öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi belirlemek ve öğretim etkinliklerini ona göre düzenlemektir. Bu görüşe göre en sonunda ulaşılması istenen am
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

R. Gagane’nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uyarlayalım I- Amaç: Özkütleyi Kavrayıp Tanımlayabilme II- Alt başlıklar Katıların kütle, hacim oranlarını ölçebilme Aynı madden yapılmış katıların kütle, hacim oranlarını ölçebilme Sıvıların özkütlelerini ölçebilme Gazların özkütlelerini ölçebilme Özkütle ve Özağırlık kavramlarını benzer ve farklı yönlerini söyleme ve yazabilme Özkütlenin maddenin ayı
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

J. PIAGET’ IN ÖĞRENME KURAMI Piaget’in fen bilimlerine en büyük katkısı, öğrenme ortamında somut (concrete) materyalleri kullanma ve araştırmaya dayalı öğrenmeyi teşvik etmesidir. Piaget insan zekasının biyolojik adaptasyona benzer bir şekilde bir fonksiyon göstereceği teorisi üzerinde durmuştur. Zeka yeni bilginin zihinde mevcut bilgiye eklenmesinde rol oynar. Öğrenme sürecinde zihin herzaman aktif ve organize haldedir. Piaget
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

PROBLEM ELEKTİRK DEVRELERİ Elektrik devrelerinde akım ve voltaj ölçmenin farklarının öğrenciler anlayabiliyor mu? Araç-Gereç İletken kablo, direnç teli, ampermetre, voltmetre, güç kaynağı. İşlem Yolu İnceleme ve Veri Toplama Aşaması Bu araç-gereçlerden yararlanarak bir elektrik devresi kurun. Bu devreye iletken kablo yardım
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

J. BRUNER’İN ÖĞRENME KURAMI Bruner’in fen bilimlerine iki önemli katkısı vardır. Bunlardan biri buluş yoluyla öğrenme diğeri ise kavram öğretimi dir. Bruner’in görüşleri özellikle 1960’lı yıllarda ABD’de geliştirilen ve Türkiye’de de modern programlar olarak uygulanan programların temel felsefesini oluşturmuştur. Bruner öğrenmeyi aktif bir süreç olarak görmekte ve eğitim-
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

ETKİNLİK PROBLEM: Lambaların parlaklıklarının nasıl değiştirildiğini saptamak. ARAÇ-GEREÇ: İletken kablo, lambalar, ampermetre, voltmetre, güç kaynağı İŞLEM YOLU:
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

David Ausubel’in Öğrenme Kuramı Ausubel’in öğrenme teorisi; öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, bu ortaya çıkarılıp öğretim ona göre planlanmalıdır cümlesi ile ifade edilebilir (Ayas et al., 1997). Ausubel, geliştirdiği anlamlı öğrenme kuramı ile fen öğretimini etkilemiştir. O’na göre öğrenmenin çoğu sözel olarak gerçekleşmektedir ve önemli olan öğrenmenin anlamlı olmasıdır. Sözel öğrenme, eğer etkili bir
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Karşılaştırmalı Ön Düzenleyiciler Madde, hacim, ağırlık kavramlarını karşılaştırarak ders işlenecek. Bunlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilecek. Maddeler için ayırt edici ve ortak özellikler yazılır ve bu kavramlar hakkında daha alt başlıklar incelenerek birimler öğrenilir. Uygun çevirmeler yapılır. Sergiliyeci Ön Düzenleyiciler
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

BÜTÜNLEŞTİRİCİ (YAPILANDIRMACI-CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME MODELİ Bu bölümün bundan önceki kısımlarında incelediğimiz dört öğretim kuramı bir çok yönden birbiriyle çakışmaktadır. En belirgin çakışma noktası ise, eğitim öğretim sürecinde geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine, öğrencinin aktif olmasını savunmalarıdır. Bunun yanında son zamanlarda bu öğrenme kuramlarına daha farklı bir açıdan bakan öğrenme psikologları bütünleştirici öğrenme modeli (
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Maddenin Halleri Maddenin Ayırt edici Özellikleri Maddenin Ortak Özellikleri Öz kütle Özısı
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59


Sayfalar o>> 1 2