» ÖĞRETİM MATERYELLERİ SORULAR (HEDEF-DAVRANIŞLAR)

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretimi |
Güncelleme / Ekleme :28/10/2008

ÖĞRETİM MATERYALLERİ SORULAR


(HEDEF-DAVRANIŞLAR)Konu: Katlama Teknikleri

Örnek SorulardırSoru 1

Bilişsel Alan-Kavrama Düzeyi

Hedef: Maskeleme tekniğinin önemini kavrayabilme.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi maskeleme tekniğinin önemini kavrayabilme hedefine
uygun bir davranıştır?

A-)Maskeleme tekniğini öğretimde ki önemini yazma, söyleme

B-)Bu teknikte kullanılan araç gereçleri yazma, söyleme

C-) Kullanılan araç gereçleri eksiksiz söyleme

D-)Maskeleme tekniğini sevmeCevap: A şıkkı.Açıklamalar;Doğru şık A- Sorumuz bilişsel alanın kavrama düzeyindedir. Kavrama düzeyinde
öğrenci konuyu veya olayı açıklar, kavramlar arasındaki farklılıkları
çıkarabilir. Burada hedefe uygun doğru davranışımız A şıkkındaki “Maskeleme
tekniğini öğretimde ki önemini yazma, söyleme” davranışımız doğru bir
davranıştır.Yanlış şık B- “Bu teknikte kullanılan araç gereçleri yazma, söyleme” davranışını
incelediğimizde bu davranışın bilişsel alanın bilgi düzeyin de olduğunu
görüyoruz. Oysaki sorumuz bilişsel alanın kavrama düzeyindeki hedefe uygun
davranışı bulmaktı. Buna göre bu şıkkımız bu hedefimize uygun değildir.Yanlış şık C- “Kullanılan araç gereçleri eksiksiz söyleme” yine bu davranışız
hedefimize uygun değildir. Bu davranışı incelediğimiz de psikomotor alanına
girdiğini görürüz. Uygun bir davranış değildir.Yanlış şık D- “Maskeleme tekniğini sevme” davranıştan anlaşılacağı gibi bu
davranışımız duyuşsal alanın alt basamağı olan değer verme düzeyine girer.
Hedefimiz ile uzaktan yakında alakası yoktur.

Soru 2


Bilişsel Alan- Sentez Düzeyi

Hedef: Yansıtıcının üstünlüklerinden daha fazla yararlanmak için bir sistem
oluşturabilme.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, yansıtıcının üstünlüklerinden daha fazla
yararlanmak için bir sistem oluşturabilme hedefine uygun bir davranış değildir?

A-) Yansıtıcının önemini yazma, söyleme

B-) Yansıtıcının yararları bakımından diğer eğitim araçlarından farklarını yazma
söyleme

C-)Yansıtıcıdan mevcut şekilde yararlanmak için etkin bir öğretim materyali
yazma, söyleme

D-)Yansıtıcıdan öğrenilenleri not almaCevap: D şıkkı.Açıklamalar;Yanlış şık A- Sentez düzeyini incelediğimiz de yeni bir bütün oluşturmak için
parçaları bir araya getirme yeteneği söz konusudur. Yani buradaki parçaları ve
bütünün ne olduğunu, önemini bilmeliyiz. “Yansıtıcının önemini yazma, söyleme”
şıkkı hedefimize uygun bir davranıştır.Yanlış şık B- “Yansıtıcının yararları bakımından diğer eğitim araçlarından
farklarını yazma söyleme” davranışımız öğretim de kullandığımız diğer araçların
yansıtıcıdan farklarını, üstünlüklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını bu
farkı bilerek öğrenmiş oluruz. Bu durum da davranışımız hedefimize uygun bir
davranıştır.Yanlış şık C- Yine bu şıkkımız da “Yansıtıcıdan mevcut şekilde yararlanmak için
etkin bir öğretim materyali yazma, söyleme” davranışı, hazırlayacağımız
yansıtıcı sistemin daha etkili kullanabilmeyi öğrenmiş birisi bu davranışımıza
uygun hareket edecektir. Bilişsel alanın sentez düzeyine uygun bir davranıştır.Doğru şık D- Bu şık kendini hemen göstermektedir. Konuyu bilen biri
“Yansıtıcıdan öğrenilenleri not alma” davranışının duyuşsal alanda olduğunu
hemen anlar. Bu davranış tepkide bulunma düzeyindedir. Bizden istenilen ise
hedefimize uygun olmayan bir davranıştı. Bu durum da doğru şıkkımız d seçeneği
olacaktır.

Soru 3

Psikomotor Alanı – Yaratma Düzeyi

Hedef: Yansıtıcı için iyi bir maskeleme yapabilme.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi “yansıtıcı için iyi bir maskeleme yapabilme.”
hedefine uygun bir davranıştır?

A-) Sınıf içinde yapılan maskelemeyi daha sonra yerinde izleme

B-)Bir öğretim materyali olan maskeleme tekniği için ihtiyaç duyulan malzemeleri
söyleme.

C-) Maskeleme için gerekli malzemeleri bulup, uygun şekilde hazırlama

D-)İyi bir maskeleme yapmanın öğretimde ki önemi arkadaşlarına söylemeCevap: C şıkkı.Açıklamalar;Yanlış şık A- Psikomotor alanın yaratma düzeyinde, yeni bir araç, materyal icat
edebilme gibi alanları kapsar. Şıkkımızı incelediğimiz de yapılmış olan
maskelemeyi yerinde izleme davranışını ortaya koyuyor. Ancak buradaki hedefimize
uygun bir davranış değildir.Yanlış şık B- Bu şıkkımızda da yeni bir araç yapabilme icat edebilme yoktur.
Sadece gerekli olan malzemelerin söylenmesini söyleyen bir davranıştır. Oysaki
hedefimizin söylediği ayrı bir olaydır. Bizden yaratma düzeyine uygun davranış
istemektedir.Doğru şık C- “Maskeleme için gerekli malzemeleri bulup, uygun şekilde hazırlama”
davranışı psikomotor alanın yaratma düzeyi için hedefimize uygun bir
davranıştır. Maskeleme için malzemeleri uygun bir şekilde, sırayla yapma işlemi
yaratma düzeyindedir. Doğru cevap c şıkkıdır.Yanlış şık D- Buradaki şık maskeleme tekniğinin beğenildiğini bunun için
arkadaşlarına tavsiye ettiği belirtiliyor. Bu durumda bu davranış Duyuşsal
alanın değer verme düzeyine girer. Herhangi bir icat ya da icat için gerekli
malzeme düzeyinden bahsedilmiyor. Hedefimize uygun bir davranış değildir.

Soru 4

Psikomotor Alanı- Adaptasyon Düzeyi

Hedef: Yansıtıcı dışında diğer eğitim araçlarını çok iyi kullanabilen birinin
ilk defa gördüğü yansıtıcıyı kullanmada el becerilerini, deneyimlerini adapte
edebilme.

Soru: “Yansıtıcı dışında diğer eğitim araçlarını çok iyi kullanabilen birinin
ilk defa gördüğü yansıtıcıyı kullanmada el becerilerini, deneyimlerini adapte
edebilme.” Hedefi için aşağıdaki davranışlardan hangisi söylenemez?

A-) Yansıtıcı için gerekli ortamı, malzemeleri tespit ya da tahmin edebilme.

B-) Yansıtıcının faydasına inanıp, arkadaşlarına bu aletin kullanmaları
doğrultusun da tavsiye verebilme.

C-) Yansıtıcıyı kullanıma hazır hale getirebilme.

D-) Önceki aletlerde becerilerini yansıtıcı kullanıma aktarabilme.Cevap: B şıkkı.Açıklamalar;Yanlış şık A- Hedefimizden anlaşıldığı gibi psikomotor alanın adaptasyon
düzeyinde davranışlar vurgulanmış. Bu şıkkımızda “Yansıtıcı için gerekli ortamı,
malzemeleri tespit ya da tahmin edebilme” davranışı adaptasyon düzeyine uygun
bir davranıştır. Burada eski deneyimlerden faydalanarak bu alet için gerekli
ortamı ve malzemeleri tahmin edebilme becerisi vurgulanmış. Bu davranışı veren
kişi adaptasyon düzeyini uyguladığı görülür. Hedefimize uygun bir davranıştır.Doğru şık B- “Yansıtıcının faydasına inanıp, arkadaşlarına bu aletin
kullanmaları doğrultusun da tavsiye verebilme.” Seçeneği örgütleme girer.
Arkadaşlarını örgütleyip onların bu aleti kullanmaları konusunda uyarmaktadır.
Hedefimize uygun bir davranış olamazYanlış şık C- İlk defa yansıtıcı kullanan kişinin, aleti kullanıma hazır hale
getirilmesi, kişinin diğer deneyimleri ve el becerilerini bir ürünü olarak bu
alete hemen adapte olup onu kullanıma hazır hale getirmiştir. Hedefimize uygun
bir davranıştır.Yanlış şık D- Öğrencinin slâyt makinesini iyi kullandığını varsayalım. İlk defa
gördüğü yansıtıcının kullanımı ona kolay gelecektir ve hemen adapte
olabilecektir. Deneyimlerini aktarıp yansıtıcıyı kullanıma hazır hale
getirebilecektir.

 

Etiketler (öğretim, materyelleri, sorular, hedef-davranışlar, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» 10 Elektrik Çalışma Soruları
» Fizik Öğretim Programı Değerlendirme Raporu
» İş Güç Enerji Yazılı Soruları
» Fizik Dersi Öğretim Programı
» YGS 2013 Fizik sorularının çözümü VİDEO!
» 12.Sınıf Yazılı Soruları
» Fizik Sorularından Oluşan Flash Program
» 2011 LYS Soruları ve Cevap Anahtarı
» 2008 KPSS Ortaöğretim ile Önlisans sonuçları açıklandı

Henüz yorum eklenmemiş..742


    Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

    Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
    30.11.2022, 11:25

    Her hakkı saklıdır.
    Görüntüleme 10505