Optik, ışığın yapısını ve ışık olaylarını inceleyen fizik dalı dır. Bilim adamları tarih boyunca ışığın yapısını ve ışık olayları- nı araştırmışlardır. Bu araştırmalar sonucunda çeşitli teoriler ileri sürmüşler ve bunları deneylerle açıklamaya çalışmışlardır. Newton, Tanecik teorisiyle ışığın, doğrular boyunca yayılan çok küçük tanecikler olduğunu ortaya atmıştır. Huygens ise Dalga teorisiyle ışığın, bir dalga hareketi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde i
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Işık kaynağından doğrular halinde yayılan ışık ışınları saydam olmayan bir cisme gönderildiğinde saydam olmayan cisim ışığı geçirmeyeceğinden arkasındaki bölge ışık almaz. Bu bölgeye gölge denir. Bu bölgenin kaynaktan hiç ışık alamayan bölümüne tam gölge, biraz ışık alan bölümüne de yarı gölge denir. Gölgenin şekli saydam olmayan cismin şeklinin ışık ışınları- na dik en büyük kesitine benzer. Noktasal bir ışık kaynağı ile perde arasına saydam olmayan b
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Beyaz ışık demeti bir prizmaya gönderildiğinde ışığın şekildeki gibi doğrultuları farklı altı renge ayrıldığı görülür. Bu ışınlar beyaz bir ekran üzerine düşürülürse şekildeki gibi sırasıyla kırmı zı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerinden oluşan bir şerit oluşur. Buna görünür ışık spektrumu (tayfı) denir. Ekran üzerinde oluşan bu altı renk temel renk olup tekrar bir prizmadan geçirilirlerse artık farklı
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Saydam ortamda yayılan ışığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hız, renk, frekans gibi özellikleri değişmez. Üzerine gelen ışın demetini tamamen yansıtan, bir yüzeyleri kalay, gümüş, alüminyum gibi metallerle sırlanmış (kaplanmış) ya da kimyasal yollarla gümüş çökeltilmiş cam yüzeylere ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara da düzlem ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynaya çukur ayna, yansıtıcı yüzeyi t
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

GÖRÜNTÜ Bir cismin görüntüsünün oluşması için cisimden aynaya en az iki ışın çarpmalıdır. Aynadan yansıyan ışınların kendilerinin yada uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluşur. iki çeşit görüntü vardır. I. Sanal Görüntü II. Gerçek Görüntü Sanal Görüntü; yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Aynanın arkasında ve cisme göre düzdür. Gerçek Görüntü; yansıyan ışınların kendilerinin kesişmesiyle
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Yarıçapı r olan bir kürenin çukur kısmı parlatılıp ayna yapı- lırsa çukur ayna, tümsek kısmı parlatılıp ayna yapılırsa tümsek ayna elde edilmiş olur. Aynanın orta noktasından ve merkezinden geçen eksene asal eksen denir. Aynanın asal eksenle çakıştığı noktaya tepe noktası (T) denir. Çukur ay
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Düzlem aynaya gelen ışının yine düzlem aynadan yansıması. Aynı zamanda da resim bölümümüzde gif formatınıda bulabilirsiniz.
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 10:18

Sayfalar o>>