» Şube Öğretmenler Kurulu Kararı Örneği ŞÖK

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretimi | Fizik Öğretmeni |
Güncelleme / Ekleme :29/02/2016

Şube öğretmenler kurulu karar örnek raporu/tutanağı. ŞÖK tutanak.

SAYFANIN ALTINDA İNDİRME BAĞLANTISINADA DOKUNARAK WORD DOSYASINI İNDİREBİLİRSİNİZ!

.

… MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10 B SINIFI II. DÖNEM
ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Toplantı No                : 2

Toplantı Tarihi            : 25 /02/ 2016

Toplantı Saati             : 15.15

Toplantı Yeri              : ….  Öğretmenler Odası

Toplantı Yazmanı       .

Toplantıya Katılanlar  :   
    ----

-

-

-

--

-

 

GÜNDEM MADDELERİ    :

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
 3. Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
 4. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi,
 1. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık ve okula devam yönünden durumlarının ele alınması,
 1. Derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi, 
 2. Yıllık ve günlük plânlarda birlik ve beraberliğin sağlanması,
 3. Sosyal Kulüp çalışmaları ve önemi,
 4. Öğretmen-Öğrenci-Veli ilişkilerinin değerlendirilmesi.,
 5. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi,
 6. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

1)      Müdür Yrd ŞEKER başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 25/02/2016 tarihinde, saat 15:15’de 10B Sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı. Toplantı yazmanı olarak seçildi. Toplantının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

2)      2015-2016 eğitim öğretim yılında alınan kararların başarıyla uygulandığı ve herhangi bir aksamanın olmadığı görüldü.

3)      Sınıf başarı durumlarının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin alınması konusunda şube öğretmenlerinin görüşleri:

 

…(Fizik Öğretmeni): “Öğrencilerin geçmiş yıllardaki temel matematik bilgilerinin olmaması fizik dersinin öğretimini zorlaştırmaktadır. Çok yönlü düşünme ve meta biliş düşünce stratejilerini kullanamamaktalar. Bunun üstlerine gitmektense dersi tekrar ya da başka bir zaman öğrenmek için çaba göstermemekteler.

…: “ Genel olarak öğrencilerin derslerdeki başarı durumlarının zayıf olduğu görülmektedir. İngilizce dersi tekrar isteyen bir ders ancak tekrar yapmamaktalar. Derse katılım konusunda dönem başında gerekli istek görülmemekteydi. İlerleyen haftalarda öğrencilere soru cevap yöntemi ve ödüllendirmeler yapılarak derste daha aktif tutulmaya çalışılmaktadır. Özellikle öğrencilerin işlem yeteneklerinin zayıf olduğu görülmüştür. Bu nedenle; sınıf içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilerin eksik kaldığı konular giderilmeye çalışılmıştır.Ders esnasında öğrencilerin test yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Seneye sınava girecek olan öğrencilerin test çözme konusunda gereken çalışmalar yapmadığı gözlenmektedir.Teneffüslerde sınıfı gezerek öğrencilerin çözmedikleri sorularda yardımcı olunmaktadır.Öğrenci velilerinden gelen genel şikâyetler öğrencilerin evde, öğrendikleri konuları tekrar etmedikleri ve ders çalışmadıkları konusunda gelmektedir. Velilerinde belirttiği gibi öğrencilerin derslere gereken önemi ve çabayı vermemeleri başarılarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle başarı durumlarını yükseltmek için öğrencilere rehberlik servisi tarafından verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca başarısız ve öğrenme seviyesi düşük olan öğrencilerin üzerinde daha fazla durulmasının ve öğrencilerin derse katılımının sağlanmasının başarı durumlarının azar azar yükselmesine etki edebilir.”

 

… : “Derse katılım ve anlama durumu iyi. Ancak olayların neden sonuç ilişkisini kuramamaktalar. Üst düzey düşünme biçimleri de gelişmemiştir...”

 

 

….: “ 10 B sınıfının başarı durumu orta seviyededir. Derse katılım konusunda istekliler; fakat temel matematik ve temel kimya konularından eksiklikleri bulunmaktadır. Bu eksiklerini yardımcı kitap ve konu kavrama testleriyle kapatabilirler. Sonuç olarak kişisel çaba da göstermeleri gerekiyor.”

 

….: “10 B sınıfının Türk Dili ve Edebiyatı ile Dil Anlatım derslerine giriyorum. Bu sınıfta ders işlemek çok zor. Çünkü ilk önce çocukları derse hazırlamak gerekiyor.Derslerimi onların dikkatini çekecek şekilde anlatmaya çalışıyorum.Çocuklar derslerim sözel olduğu için çok çabuk sıkılabiliyorlar.O yüzden bu çocuklarla ders işliyor gibi değilde karşılıklı muhabbet ediyormuş gibi ders işlenmesi gerektiğini düşünüyorum.Ayrıca bu sınıfta bazı çocukların sınıf huzurunu bozan durumları dersin işlenmesini zorlaştırıyor.

 

….: “Sözel ders olduğu için öğrencilerin dikkati çok kolay dağılabiliyor. Bunu önlemek amacıyla ders esnasında dikkatlerini çekecek tarihi birkaç anektot verilmektedir.Ayrıca soru-cevap yöntemi kullanılarak iletişim daha iyi sağlanmaktadır.B şekilde öğrencilerin konuyu hangi ölçüde kavradıkları anlaşılmaktadır.Sınıfta ders esnasında sınıf huzurunu bozan öğrenciler bulunmaktadır.Bu öğrencilere yönelik soru cevap yöntemini daha fazla yaparak derste daha aktif tutulmaya çalışılmaktadır.

4)      Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi yönünde şube öğretmenlerinden görüşler alındı.

…: “10 B  Sınıf öğretmenleri olarak öğrencilerin disiplin ve davranış durumlarını özellikle takip etmekteyim. Şuana kadar sınıfta herhangi olumsuz bir durum veya davranış gerçekleşmemiştir. Eğer sınıf düzenini bozan davranışlarda bulunan öğrenciler olursa, sınıf rehber öğretmenleri vasıtasıyla rehberlik servisine yönlendirilmesi yararlı olacaktır. 10 B sınıfı okulun kurallarını bilen, saygılı ve disiplinli öğrencilerden oluşmaktadır. Genel olarak öğrenci davranışlarında bir olumsuzluk gözlenmemiştir.”

 ….: “10 B  Sınıf öğretmenleri olarak öğrencilerin disiplin ve davranış durumlarını özellikle takip etmekteyim.

…: “ 10 B sınıfı öğrencileri genel olarak dersimde saygılılar ve öğrenci davranışları gayet olumlu düzeydedir. Herhangi bir disiplinsizlik durumu söz konusu değildir.”

…: “ Davranışlar problemi olan öğrencilerin velileriyle görüşülerek ve veli ziyareti yapılarak bunun önlenebileceğini düşünüyorum.”

….: “Davranış bozukluğu olan öğrenciler okul içi ek görevler vererek okul içinde daha iyi uyum sergileyeceğini düşünmekteyim.”

5)      Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık ve okula devam yönünden durumları Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından şu şekilde belirtilmiştir. “Beslenme problemleri sınıf genelinde görülmemektedir. Önemli bir sağlık sorunu yaşayan öğrencide bulunmamaktadır. Öğrencilerin genel olarak ekonomik durumlarının orta seviyede olduğu, bazılarının ise çok iyi olmadığı tespit edildi. Durumu iyi olmayan öğrencilere Okul Rehberlik Servisi İşbirliği ile eldeki imkânlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalışılacak ve okula gelen yardım paketlerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin devamsızlık durumları sürekli takip edilmekte ve idare tarafından belli aralıklarla veliye bilgi verilmektedir.”

 

6)      Öğretim programları değişikliğe uğrayan derslerin tespit edilerek, yapılan değişimlerin planlara yansıtıldığı ve bütün derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütüldüğü şube öğretmenleri tarafından belirtilmiştir.

 

7)      Bütün derslerde planların öğretim programlarına uygun olarak hazırlandığı şube öğretmenleri tarafından belirtilmiştir. Derslerin, yıllık ve günlük plânlarda birlik ve beraberlik sağlanarak devam edeceği vurgulanmıştır.

8)      Sınıf rehber öğretmeni, ….. sınıfta her öğrencinin bir sosyal kulüpte çalışmasının sağlanması için seçimlerin yapıldığını ve sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal olarak çok şey kazandırdığını ifade etti. Kulüp çalışmalarına gereken önemin verileceği vurgulandı.

9)      Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf rehber öğretmeni veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, çocukların kötü ortamlardan uzak tutulması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı. Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten sınıf rehber öğretmeni öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere iletilmesi gerektiğini söyledi.  Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti. Ayrıca, sorunlu öğrencilerin sorunlarını çözebilmek için gerekli işbirliğine gidilmesi, ayrıca sınıf rehber öğretmenleri ve rehberlik servisiyle işbirliği yapılarak etkili öğretme ve çalışma becerilerinin gelişmesine yardımcı olunması, gerekli anket ve test çalışmaları uygulanarak bireysel farklılıklarını belirleme yoluna gidilmesi gerekmektedir.

10)  Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

 

11)  Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı için, okulumuz Müdür Yrd ŞEKER , 2015-2016 eğitim-öğretim yılının 10. sınıf öğrencilerine ve bu sınıfların derslerine giren tüm öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verdi.   

ALINAN KARARLAR

 

1)      Sınıf düzenini bozan davranışlarda bulunan öğrencilerin, sınıf rehber öğretmenleri vasıtasıyla rehberlik servisine yönlendirilmesine karar verildi.

2)      Başarısız ve öğrenme seviyesi düşük olan öğrencilerin üzerinde daha fazla durulmasına ve öğrencilerin derse katılımının sağlanmasına karar verildi.

3)       Öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmesine karar verildi.

4)       Konuyu anlatırken mümkün olduğu kadar basit ve günlük kelimeler kullanılmasına ve öğretim yöntem-metotlarında esnek olunmasının faydalı olacağına karar verilmiştir.

5)      Öğrenci velileriyle görüş alış verişinde bulunulmasına ve velilerle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

6)      Kasım ayı içerisinde tüm sınıflarda veli toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

7)      Öğrencilerin dersler arasında bağlantı kurmalarında yaşanan sıkıntıların yok edilmesi amacıyla Matematik ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri ile ortak işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda şube öğretmenlerinin gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusunda ve gerekse de sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olmalarına karar verilmiştir.

 

 

 

Öğretmenler….

 

   

            Okul Müdürü                             


Göktuğ S. Bozoklu / M.A (Fizik Öğretmeni)

İndirilen Dosya:sube-ogretmenler-kurulu-karari-ornegi-sok_1456786395.doc İndirme: 504

MD5 Hash:d8642ba424128222af323b7c0e5c155b
Etiketler (şök, şube, öğretmenler, kurulu, kararı, örneği, öğretmen, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Öğretmenler için yılsonu işlemler, ders kesim raporu, yazılı kağıtları teslim tu
» Öğretmenlerin 2016 yılı yer değişikliği tayin takvimi
» Ağustos 2011'de Atanan Öğretmenlere Oryantasyon
» Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
» Etkinlik Örneği ÖĞRETMENİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ
» Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Plânı Örneği
» Okul Deneyimi II Çalışma Plânı Örneği
» Okul Deneyimi-I Çalışma Plânı Örneği
» Etkinlik Örneği ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Henüz yorum eklenmemiş..3152


  Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

  Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
  26.05.2024, 05:23

  Her hakkı saklıdır.
  Görüntüleme 31783