» Okul Deneyimi -II- Etkinlik Soruları

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretimi |
Güncelleme / Ekleme :28/10/2008

Okul Deneyimi Etkinlikleri için Örnek Sorular


Etkinlik Yönerge ve Açıklamalar

S–1- Aşağıda verilen yönerge ve açıklamalarla ilgili gözlemlerden hangisi
diğerlerinden farklı bir amaçla yapılmaktadır?

A) Öğretmen öğrencilerin konu üzerinde dikkatlerini nasıl sağlıyor?

B) Açık ve akıcı bir dil kullanılıyor mu?

C) İlerleme hızının sınıfın öğrenme hızına uygunluğu

D) Öğretmen ile yönetici arasındaki ilişki

E) Yeni sözcüklerin açıklanmasıS–2- Aşağıdakilerden hangisi dersin işlenişine ilişkin yönerge ve açıklamalarla
ilgili gözlemler yapılırken girişe ait dikkat edilmesi gereken noktalardan
biridir?

A) Düşünceler arasındaki bağlantılar

B) Vurgulama

C) Öğrencilerin dikkatlerini çekmek için neler yapıldığı

D) Açıklık ve anlaşılırlığı

E)Ses tonundaki değişmelerS–3- I- Açık ve anlaşılır bir yönerge veya açıklamada bulunması gereken başlıca
özellikleri

yazınız.

II- Gözlemlenen her ders için bir form doldurunuz.

III- Dersten sonra gözlemlerinizi öğretmenle birlikte gözden geçiriniz.

IV- Dikkatinizi öğretmenin sınıfta hitap ettiği ve öğrencilere bir konuyu
anlattığı

bölümlere toplayınız

V- Dersten sonra arkadaşınızın gözlemlerini birlikte gözden geçirin.

VI- Bir öğretmen adayı arkadaşınızdan açıklamanızı izleyerek gözlemlerini bir
forma

kaydetmesini rica edin.

Yukarıdaki verilen ifadeler bir öğretmen adayının açık ve anlaşılır bir yönerge
veya açıklama hazırlayabilmesi için hangi sıraya göre uygulanması gerekir?

A) IV-II-III-VI-V-I

B) II-VI-I-III-V-IV

C) I-III-V-IV-II-VI

D) IV-III-II-VI-I-V

E) III-V-IV-I-VI-II


 


 Etkinlik Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi
S–1- Aşağıda yazılı çalışmalara not verilmesini gerektiren nedenlerden birkaçı
verilmiştir. Bu nedenlerden hangisi özellik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Öğrencilerin yanlışlarını düzeltmek

B) Öğretmenlik hizmetinin etkili olup olmadığını belirlemek.

C) Öğrencileri öğrenmeye güdülemek

D) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek.

E) Öğrencinin ne kadar çaba harcadığını belirlemek.S–2- Bir öğretmenin öğrenci çalışmasına not vereceği zaman ilk yapması gereken
şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencinin bilgi edinme düzeyini dikkate almak

B) Öğrencinin çalışmadaki düzenliliğine bakmak

C) Öğrencinin yazım kurallarına uyma derecesini belirlemek

D) Çalışmanın hangi yönlerine kaçar puan vereceğine karar vermek.

E) Uygulamanın anlaşılma derecesini belirlemek.S–3- Bir öğretmen yaptığı değerlendirme sonrasında aşağıdaki davranışlardan
hangisini yapmaktan kaçınmalıdır?

A) Üstün nitelikli ürün veren öğrencilere ödül verme.

B) Yaygın olan yanlış anlaşılmalar gibi sınıftaki bütün öğrencileri ilgilendiren
noktaları açıklamaya çalışma.

C) Üstün nitelikli çalışmalardan örnekler verme

D) Özel bir dikkat gerektiren öğrencilerle bireysel olarak görüşme.

E) Kötü örnekler üzerinde durma.

 


Etkinlik Dersi Planlama ve Etkinlikleri sıraya koyma
S–1- Öğretim materyallerinin seçiminde ya da hazırlanmasında dikkate alınacak
öncelikli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basit sade ve anlaşılırlık

B) Hedeflere uygunluk.

C) Geliştirebilirlik.

D) Dayanıklılık

E) EkonomiklikS–2- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın özelliklerinden değildir?

A) Öğrenme ilkelerine uygun olması

B)Sürece açıklık kazandırması

C) Kullanışlı olması

D) Ders kitabıyla paralel ilerlemesi

E) Zamandan kazanç sağlamasıS–3- Aşağıdakilerden hangisi ders planının geliştirme aşamasında öğretmenin
yerine getirmesi gerekli öncelikli davranışlardan biridir?

A) Dikkat çekme

B) İpucu ve pekiştireç kullanma

C) Ön bilgileri hatırlatma

D) Öğrenme eksikliklerini belirleme

E) Hedef ve davranıştan haberdar etme 

Etiketler (okul, deneyimi, -ıı-, etkinlik, soruları, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» 10 Elektrik Çalışma Soruları
» İş Güç Enerji Yazılı Soruları
» YGS 2013 Fizik sorularının çözümü VİDEO!
» MEBWEB kullanım kılavuzu, meb okul siteleri kullanımı
» 12.Sınıf Yazılı Soruları
» Fizik Sorularından Oluşan Flash Program
» 2011 LYS Soruları ve Cevap Anahtarı
» Türk Fizik Derneği'nden Yaz Okulu
» Etkinlik Örneği ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ
» Etkinlik Örneği ÖĞRETMENİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Henüz yorum eklenmemiş..732


    Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

    Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
    21.02.2024, 03:59

    Her hakkı saklıdır.
    Görüntüleme 8517