çözümlü sorular

Tüm İçeriklerimiz ve KategorilermizKonu,haber ve içerikler Sayfa 7


İçerik Kategorilerimiz

 • Fizik
 • Optik
 • Modernfizik
 • Bilgiler
 • Dalgalar
 • Elektrik
 • Mekanik
 • Fizik Simülasyonları
 • Fizik Öğretimi
 • Elektromagnetik
 • Periyodik Hareketler
 • Haber
 • Hesaplamalar
 • 9. Sınıf Fizik Konuları
 • 10. Sınıf Fizik Konuları
 • 11. Sınıf Fizik Konuları
 • 12. Sınıf Fizik Konuları
 • Vektörler
 • Kuvvet Denge
 • Kütle Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Doğrusal Hareket
 • Dinamik
 • İş Güç ve Enerji
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı
 • Lambalar
 • Manyetizma
 • Işık
 • Düzlem ve Küresel Aynalar
 • Işığın Kırılması ve Renk
 • Mercelekler
 • Aydınlatma
 • Gölge
 • Bağıl Hareket Nehir Problemleri
 • Atışlar
 • Düzgün Dairesel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme Momentum Açısal Momentum
 • Kütle Çekimi ve Kepler
 • Moment - Tork- Dengesi
 • LYS Alan Yeterlilik Sınavı AYT
 • YGS Temel Yeterlilik Sınavı TYT
 • Dalgalar
 • Atom Fiziği
 • Nükleer Fizik
 • Modern Fizik
 • Fiziğin Doğası
 • Fizik Öğretmeni
 • 18 Mart Çanakkale Zaferi Sunusu

  18 Mart Çanakkale Zaferi için hazırlanmış sunular. İçerik winrar ile sıkıştırılmıştır. İçeriğinde; Sunular Sunular >> Diğer Sunular Sunular >> Diğer Sunular >> 57.Alay.pps (747 KB) Hazırlayan: Seval Kemertaş Sunular >> Diğer Sunular >> Canakkale.pps (557 KB) Hazırlayan: SEY Sunular >> Diğer Sunular >> canakkale_zaferi.pps (596 KB) Hazırlayan: Ayşegül Önder Sunular >> Diğer Sunular >> canakkalesavasi1.ppt (834 KB) Hazırlayan: ELİF KARAMAN Sunular >> Diğer Sunular >> kinali_ali.p
  yazının devamı.. habere yorum yaz08/03/2011 16:06 İndir   

  Makroskopik Gündelik Dünya ve Kuantum Alan Kuramı

  Makroskopik gündelik hayatta kuantum kuramının ünlü paradokslarıyla karşılaşmamamızın (laboratuarda özel olarak hazırlanmış, makroskopik sayıda temel parçacığın koherent şekilde davranmaya zorlandığı özel sistemler dışında) nedeni yalnızca Planck sabitinin bu ölçekte çok küçük kalması değil, çok sayıdaki temel parçacığın dalga fonksiyonlarının birbirlerine göre gelişigüzel fazları dolayısı ile net girişim yapamaması. Bu yüzden günlük makroskopik ölçekte gördüklerimizi açıklamak için klâsik fiziğ
  yazının devamı.. habere yorum yaz08/03/2011 11:18

  Spin İstatistik Teoremi Poincaré Grubunun Temsilleri

  Spini (1/2, 3/2, 5/2,...., yarım tam sayı) kere h/2 π değerlerinde olan elektron, proton gibi parçacıklara fermiyon dendiğini ve bunların Pauli Dışlama İlkesi’ne uyduklarını, yani iki özdeş fermiyonun aynı kuantum durumuna yerleştirilemeyeceğini söylemiştik. Spinleri (0, 1, 2, ...., tam sayı) kere h/2 π gibi değerler taşıyan piyon, foton gibi parçacıklaraysa bozon denilir; bunlarsa aynı kuantum durumuna yerleşmeye eğilimlidir. Böylece fermiyonlar arasında bir itme, bozonlar arası
  yazının devamı.. habere yorum yaz08/03/2011 09:23

  Elektronların Özdeşliği ve Relativistik Kuantum Alan Kuramları

  Elektronların özdeşliği ve Relativistik Kuantum Alan Kuramları Şimdi kuantum istatistiği hakkında bu anlattıklarımızın atomların ve moleküllerin aynılığına nasıl yol açtığı meselesine dönelim; daha önce belirttiğimiz gibi kediler ve kaşıklar gibi makroskopik varlıkların onları sınıflandırmamızı sağlayan özellikleri de temelde atom ve moleküllerin bu aynılığından kaynaklanıyordu. Atomu meydana getiren elektron, proton ve nötron gibi parçacıkların her yerde ve her zaman aynı olduğunu kullanınca, S
  yazının devamı.. habere yorum yaz08/03/2011 09:33

  Kuantum İstatistiği ve Pauli Dışlama İlkesi

  Hidrojen gibi tek elektronlu atomlardan çok elektronlu atomlara, sonra da atomları birleştirerek elde edilen moleküllere geçerken çok önemli bir başka kuantum mekaniksel kural daha işin içine giriyor, bu da kuantum istatistiği ve Pauli’nin ünlü dışlama ilkesi. Buna göre evrendeki tüm temel parçacıklar iki sınıfa ayrılıyorlar: Bozonlar ve fermiyonlar. Bozonların spinleri, yani özaçısal momentumları, h/2π’nin 0, 1, 2,... gibi tamsayı katları değerler taşıyor ve herhangi bir kuantu
  yazının devamı.. habere yorum yaz07/03/2011 09:42

  Plâton'un Evrenseller Fikri ve Sayı Kavramı

  Felsefede Plâton’dan kaynaklanan, sonra da Skolâstik Felsefe’de de, hatta bugünkü felsefî tartışmalarda bile karşılaşılan “evrenseller” kavram ve sorunuyla başlayalım. Örneğin, neden tüm kediler birbirlerinden biraz farklı da olsa hepsini kedi olarak tanıyıp sınıflandırabiliyoruz? Plâton bir ideal biçimler evreninde ideal bir kedi fikrinin ya da temsilcisinin bulunduğunu, bizim de bir şekilde bu biçimden haberdar olduğumuzu ve her kedi gördüğümüzde bu biçimle bir karşılaş
  yazının devamı.. habere yorum yaz04/03/2011 15:25

  Fizik Yasaları Birleştirilebilinir Mi ?

  İdeal olarak fizik, altında yatan basitliği ortaya çıkararak karmaşıklığı ortadan kaldı- rır. Örneğin, Maxwell denklemleri klasik elektrik ve manyetizmanın çok sayıda ve karışık olgularının tümünü dört basit kuralla açıklar. Bunlar, “güzel” denklemler. Hepsinin, sembollerin karmaşık dansları aracılığıyla birbirini yansıtan garip bir simetrisi var.Bir şair bir Shakespeare sonesi karşısında ne duyuyorsa, birlikte bu dört denklem bir fizikçiye de bir zerafet, bütünsellik ve tamlık duygu
  yazının devamı.. habere yorum yaz04/03/2011 15:04

  Güneş'in Lekeleri Neden Kayboldu

  1913 yılından beri rekor düzeyde sakin olan Güneş'in üzerinde 2008 ve 2009 yıllarında hemen hemen hiç leke gözlenmedi. Bu dönemde ayrıca Güneş'in 11 yıllık döngüsünün sonundaki en yüksek faaliyet seviyesinde olması da bilimadamlarını bir o kadar şaşırtıyordu. Güneş'te büyük bir manyetik yoğunluğa sahip lekeler, aslında yüzeye çıkan elektrik yüklü parçacıklar olan plazmalar. Bu plazmalar Güneş'in yüzeyinde Dünya'daki okyanuslarınkine benzer akıntılar gibi durmaksızın hareket halinde bulunuy
  yazının devamı.. habere yorum yaz04/03/2011 14:38

  Atomların Özdeşliği

  Bir elementin tüm atomları nasıl oluyor da özdeş olabiliyor? Standart bilim tarihi anlatımlarında kara cisim ışımasının, fotoelektrik olayının ve birkaç daha deneysel bulgunun klâsik fizik için açıklaması olanaksız bilmeceler ortaya koyduğu vurgulanır. Halbuki böyle deneyler yapılmasaydı bile, kimya bilimi bize atomların özdeş olduklarını Dalton’dan beri söylüyordu ve aralarında Niels Bohr’un da bulunduğu bazı fizikçiler, bu özdeşliğin klâsik kavramlarla açıklanamayacağının farkınday
  yazının devamı.. habere yorum yaz04/03/2011 11:38

  Tanrı Parçacığı'na Geri Sayım

  Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) bilim insanlarını oldukça heyecanlandıran yeni bir döneme girildi. Yetkililer, önümüzdeki 2 yıl içerisinde “Tanrı Parçacığı” teorisini kanıtlamayı umuyorlar. 2011 boyunca kapasitesinin yarısını kullanarak 3,5 TeV (Trilyon Elektrik Volt) enerjiyle çalışmaya devam edecek olan LHC, yıl sonunda durdurulacak. 2012 yılında ise tam kapasitesi olan 7 TeV ile yeniden çalışmaya başlayacak. Yetkililer, y
  yazının devamı.. habere yorum yaz02/03/2011 18:00

  Eğik Atış Simulasyonu

  Hız, Açı ve ivme değerlerinizi belirlemenize yardımcı olacak numerik sayıcılarımızı kullanarak simulasyona istediğiniz değerleri giriniz. değerleri mouse kullanarak veya klavyeden yazark gireb
  yazının devamı.. habere yorum yaz02/03/2011 01:55

  Hidrofobik ve Hidrofilik Yüzey Nedir?

  Yunancada “hydro” ‘su’, “phobos” ‘korku’, “philia” ise ‘arkadaşlık’ anlamına gelir. Bunları sırası ile birleştirirsek hidrofobik sudan korkan, yani suyu sevmeyen; hidrofilik ise suyla arkadaş yani suyu seven anlamına geliyor. Süperhidrofo- bik ve süperhidrofilik ise sudan nefret eden ve suyu çok seven demektir. Bu yüzeyler suyla yaptıkları değme açısına göre adlandırılırlar. Değme açısı bir katının bir sıvı tarafından
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/02/2011 11:20

  Katman Katman Eklenebilen İşlevsellik: PEM Kaplama Tekniği

  Çok-katmanlı polielektrolit kaplamalar, artı ve eksi yüklü polimer veya nanoparçacıkların sırası ile, kat kat yüzeylere elektrostatik kuvvetler aracılığıyla yapıştırılmaları ile oluşurlar. Örneğin eksi yüklü bir yüzey artı yüklü bir polimer çözeltisine daldırıldığında, polimer zincirleri yüzeye yapışırlar. Fakat doğru şartlar altında yüzeydeki eksi yükü nötralize etmek için yeterli miktardan fazla polimer zinciri yapışır ve yüzey artı bir yük kazanır. Ardından, bu artı yüklü yüzey eksi y
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/02/2011 11:07

  Çok işllevsel, Akıllı Nanoyüzeyler: Aerojeller

  Aerojeller genel olarak yarı şeffaf, beyaz ve köpük gibi görünen malzemelerdir. Yapıları 3 boyutlu bir ağa benzer; 3-4 nanometre çapındaki küresel taneciklerin birbirine tutunmasından oluşmuş 30-40 nanometre çapındaki deliklerden oluşurlar. Çok gözenekli bir yapıya sahip aerojellerin bazıları bir gramında 1000 m2 yüzey alanına sahiptir. 1931 yılında keşfedilen aerojellerin üretiminde temel olarak kullanılan malzeme silika olsa da günümüzde değişik uygulamalar için karbon ve organik içerikli
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/02/2011 11:59

  Elektrik ve Manyetik Alanlar Animasyonu

  Elektrik ve Manyetik Alanlar Animasyonu
  yazının devamı.. habere yorum yaz24/02/2011 16:03

  Odak Animasyonu

  Odak Animasyonu
  yazının devamı.. habere yorum yaz24/02/2011 15:50

  Discovery'nin Son Yolculuğu

  Dünya'nın etrafını 5 bin kez döndü! Dünyanın en çok seyahat eden uzay gemisi Discovery uzay mekiği bu gece TSİ 23.50'de son yolculuğuna çıkıyor. 39. ve son kez uzaya fırlatılacak Discovery, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) altı astronot ile uzaydaki ilk insansı robot olacak Robonot'u ve yeni bir depolama modülünü götürecek. Şimdiye kadar 250 milyon km uçan, NASA filosunun en çok seyahat eden mekiği Discovery'nin bu yolculuğundan sonra yapılacak bir seferin ardından 30 yıllık mekik p
  yazının devamı.. habere yorum yaz24/02/2011 15:18

  Galakside Nerdeyse 50 Milyar Gezegen Var

  Bilim insanları, galaksideki gezegen sayısıyla ilgili ilk kez tahminde bulunarak, "Samanyolu galaksisinde en az 50 milyar gezegen bulunuyor" açıklaması yaptı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) gezegen avcısı teleskobu Kepler'den elde edilen ilk sonuçlara dayanılarak yapılan tahminlere göre, bu gezegenlerin en az 500 milyonu hayatın varlığına olanak tanıyan ne çok sıcak, ne de çok soğuk bölgede bulunuyor. Kepler bilim ekibi başkanı William Borucki, bilim adamların
  yazının devamı.. habere yorum yaz24/02/2011 15:53

  Ariane'nın 200. Yolculuğu

  Uluslararası Uzay İstasyonu'na erzak ve malzeme taşıyan Kepler modülü, Ariane füzesiyle uzaya gönderildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştırılacak ATV-2 Johannes Kepler aracını taşıyan Ariane füzesi, Fransız Guyanasındaki Kourou uzay üssünden fırlatıldı. Yeni geliştirilen 20 ton ağırlığındaki ATV-2, Ariane füzesi ile 260 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra sekiz günde otomatik olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Avrupa Uzay Ajansı tarafından şimdiye kadar üreti
  yazının devamı.. habere yorum yaz19/02/2011 11:28

  Güneş Patlamalarının Etkileri

  "Koronal kütle atımı" denilen patlamalar, Dünya'nın manyetik kalkanına şiddetle çarpacak. Patlamanın yaratacağı elektromanyetik etkiyle enerji ve iletişim sistemlerinin büyük zarar görebileceği söyleniyor. Kuzey ışıklarının kutupların normalde olduğundan daha güneyinde, İngiltere'nin de kuzey kesimlerinde gözlenebileceği belirtiliyor. Ancak havanın bulutlu olmasının görüş mesafesinin etkilenebileceğine dikkat çekiliyor. Çin devlet medyası da kısa dalga radyo iletişiminde sorunlar yaşanmakt
  yazının devamı.. habere yorum yaz19/02/2011 11:15

  Sayfalar o>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Çözümlü Sorular


  Ağırlık Kütle Merkezi

  Eklenme Tarihi: 16/02/2016 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum II

  Eklenme Tarihi: 26/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum I

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Dinamik II

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  Eklenme Tarihi: 24/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Isı Sıcaklık Genleşme

  Eklenme Tarihi: 23/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Aydınlanma

  Eklenme Tarihi: 22/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  Mercekler

  Eklenme Tarihi: 21/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Kırılması ve Prizmalar

  Eklenme Tarihi: 20/02/2011 Ekleyen: Melih

  Küresel Aynalar

  Eklenme Tarihi: 18/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Renk

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna I

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna II

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Kaynakları Gölge Yarı Gölge

  Eklenme Tarihi: 16/02/2011 Ekleyen: Melih

  Vektörler II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi I

  Eklenme Tarihi: 14/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Moment Denge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Optik Gölge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Sıvıların Kaldırma Kuvveti Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Vektörler Kuvvet Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mıknatıs Magnetizma Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 09/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mercekler Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 08/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 07/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 06/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 04/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 03/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 02/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 01/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Elektrostatik Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 20/01/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Düzlem Ayna Çıkmış Soruları

  Eklenme Tarihi: 12/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları III

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basit Makinalar Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Kepler Kanunları

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Düzgün Dairesel Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Basit Harmonik Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket II

  Eklenme Tarihi: 04/12/2009 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi 2

  Eklenme Tarihi: 28/11/2009 Ekleyen: Melih

  Isı ve Sıcaklık

  Eklenme Tarihi: 15/11/2009 Ekleyen: Melih

  Yatay Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Eğik Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Sıvıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 07/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Katıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 01/11/2009 Ekleyen: Melih

  Serbest Düşme Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  Düşey Atış Hareketi Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 2

  Eklenme Tarihi: 20/11/2008 Ekleyen: Melih

  Dinamik Çözümlü

  Eklenme Tarihi: 29/10/2008 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 1

  Eklenme Tarihi: 10/10/2008 Ekleyen: Melih

  Moment - Denge Tork

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Basit Makineler

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Madde ve Özellikleri

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Katı Sıvı Gaz Basıncı

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Vektörler

  Eklenme Tarihi: 27/09/2008 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi Çözümlü Öss Soruları

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Hareket ve Nehir Problemleri

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Kuvvetler ve Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih