Tüm İçeriklerimiz ve KategorilermizKonu,haber ve içerikler Sayfa 12


İçerik Kategorilerimiz

 • Fizik
 • Optik
 • Modernfizik
 • Bilgiler
 • Dalgalar
 • Elektrik
 • Mekanik
 • Fizik Simülasyonları
 • Fizik Öğretimi
 • Elektromagnetik
 • Periyodik Hareketler
 • Haber
 • Hesaplamalar
 • 9. Sınıf Fizik Konuları
 • 10. Sınıf Fizik Konuları
 • 11. Sınıf Fizik Konuları
 • 12. Sınıf Fizik Konuları
 • Vektörler
 • Kuvvet Denge
 • Kütle Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Doğrusal Hareket
 • Dinamik
 • İş Güç ve Enerji
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı
 • Lambalar
 • Manyetizma
 • Işık
 • Düzlem ve Küresel Aynalar
 • Işığın Kırılması ve Renk
 • Mercelekler
 • Aydınlatma
 • Gölge
 • Bağıl Hareket Nehir Problemleri
 • Atışlar
 • Düzgün Dairesel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme Momentum Açısal Momentum
 • Kütle Çekimi ve Kepler
 • Moment - Tork- Dengesi
 • LYS Alan Yeterlilik Sınavı AYT
 • YGS Temel Yeterlilik Sınavı TYT
 • Dalgalar
 • Atom Fiziği
 • Nükleer Fizik
 • Modern Fizik
 • Fiziğin Doğası
 • Fizik Öğretmeni

 • Okul Deneyimi-I Çalışma Plânı Örneği

  Hafta Seminer Etkinlikler Son Teslim Günü 1.Hafta  
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Okul Deneyimi II Çalışma Plânı Örneği

  HAFTA SEMİNER ETKİNLİKLER SON TESLİM GÜNÜ 1. HAFTA  
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Atom Teorisi Günlük Ders Plânı Ve Hedef Davranışlar

  Ek 1 Günlük Ders Planı A- Biçimsel Bölüm Okulun Adı : Dersin Adı : Fizik 3 Sınıfı : Ünitenin Adı ve Numarası : Atom Teorisi, III Konunun Adı : Elektromagnetik Dalgalar Süre : 40 dakika Öğretmenin Adı Soyadı
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Plânı Örneği

  HAFTA ETKİNLİKLER DÜZEYLER SON TESLİM GÜNÜ
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Işık Bilgisi

  Optik, ışığın yapısını ve ışık olaylarını inceleyen fizik dalı dır. Bilim adamları tarih boyunca ışığın yapısını ve ışık olayları- nı araştırmışlardır. Bu araştırmalar sonucunda çeşitli teoriler ileri sürmüşler ve bunları deneylerle açıklamaya çalışmışlardır. Newton, Tanecik teorisiyle ışığın, doğrular boyunca yayılan çok küçük tanecikler olduğunu ortaya atmıştır. Huygens ise Dalga teorisiyle ışığın, bir dalga hareketi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde i
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  NOKTASAL KAYNAKLARLA OLUŞTURULAN GÖLGE

  Işık kaynağından doğrular halinde yayılan ışık ışınları saydam olmayan bir cisme gönderildiğinde saydam olmayan cisim ışığı geçirmeyeceğinden arkasındaki bölge ışık almaz. Bu bölgeye gölge denir. Bu bölgenin kaynaktan hiç ışık alamayan bölümüne tam gölge, biraz ışık alan bölümüne de yarı gölge denir. Gölgenin şekli saydam olmayan cismin şeklinin ışık ışınları- na dik en büyük kesitine benzer. Noktasal bir ışık kaynağı ile perde arasına saydam olmayan b
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Işık ve Renk

  Beyaz ışık demeti bir prizmaya gönderildiğinde ışığın şekildeki gibi doğrultuları farklı altı renge ayrıldığı görülür. Bu ışınlar beyaz bir ekran üzerine düşürülürse şekildeki gibi sırasıyla kırmı zı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerinden oluşan bir şerit oluşur. Buna görünür ışık spektrumu (tayfı) denir. Ekran üzerinde oluşan bu altı renk temel renk olup tekrar bir prizmadan geçirilirlerse artık farklı
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Işığın Yansıması

  Saydam ortamda yayılan ışığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hız, renk, frekans gibi özellikleri değişmez. Üzerine gelen ışın demetini tamamen yansıtan, bir yüzeyleri kalay, gümüş, alüminyum gibi metallerle sırlanmış (kaplanmış) ya da kimyasal yollarla gümüş çökeltilmiş cam yüzeylere ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara da düzlem ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynaya çukur ayna, yansıtıcı yüzeyi t
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Düzlem Aynalarda Görüntü

  GÖRÜNTÜ Bir cismin görüntüsünün oluşması için cisimden aynaya en az iki ışın çarpmalıdır. Aynadan yansıyan ışınların kendilerinin yada uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluşur. iki çeşit görüntü vardır. I. Sanal Görüntü II. Gerçek Görüntü Sanal Görüntü; yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Aynanın arkasında ve cisme göre düzdür. Gerçek Görüntü; yansıyan ışınların kendilerinin kesişmesiyle
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  IŞIK TEORİLERİ

  IŞIK DALGALARI Işık olayları incelenirken ışığın tanecik modeli bazı olayları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Kırınım, girişim ve ince zarlarda renklenme gibi olayları açıklamak için dalga modeli oluşturulmuştur. Elektromagnetik dalga olduklarından yayılmaları için ortama ihtiyaç yoktur. Işık dalgaları enine dalgadır.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  ELEKTROSTATİK

  Bir atomdaki elektron ve proton sayıları birbirine eşitse atom nötrdür. Eğer atomdaki elektronların sayısı proton sayısından fazla ise atom negatif yüklü olur. Eğer atomdaki elektron sayısı proton sayısından az ise atom pozitif yüklü olur. Atomda pozitif yükler durgun negatif yükler hareketlidir. Sürtünme İle Elektriklenme Nötr iki yalıtkan cisim birbirine sürtüldüğ
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Elektrik Akımı

  Şekil l deki gibi elektrik potansiyelleri V1 ve V2 olan pozitif (+) ve negatif (–) yüklü iki iletken küre iletken bir telle birbirlerine bağlanırsa şekil ll deki gibi L den K ya elektron akışı başlar. Elektron akışı iki kürenin potansiyelleri eşit oluncaya kadar yani küreler arasındaki potansiyel fark sıfır oluncaya kadar devam eder. Elektronların bu hareketine elektrik akımı denir.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Dirençler ve Ohm Yasası

  Elektrik akımına karşı bir iletkenin gösterdiği zorluğa iletkenin direnci denir. Direnç R ile gösterilir. Birimi ise ohm (Ω) dur. Direnç devrelerde sembolüyle gösterilir. İletken bir telin direnci: 1. Telin uzunluğuna (l) 2. Telin kalınlığına (S) 3. Telin cinsine yani yapıldığı maddenin öz direncine (ρ) 4. Sıcaklığa bağlıdır.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Elektrik Akımının Yaptığı İş

  ÜRETEÇ Kimyasal, ısı, ışık ve mekanik gibi enerjileri elektrik enerjisine çeviren düzeneklere üreteç denir. Üreteçler elektrik devrelerinin enerjisini sağlarlar. Bir devrede ya da iletkende elektrik akımı oluşturmak için iletkenin uçları arasında potansiyel fark olması gerekir. ‹letkenin iki ucu arasında potansiyel fark üreteçlerle sağlanır. Bir üretecin, birim yükü devrede bir tam dolanım yaptırabilmesi için yapması gereke
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Elektrik Enerjisinin Isıya Dönüşümü

  Bir iletken tel ya da direnç bir üretece bağlandığında tel ya da dirençten bir akım geçer. Akımı oluşturan elektronlar hareket ederken iletkenin atomlarına çarparak kinetik enerji aktarırılar böylece iletken ya da direnç ısınır. Kısaca pildeki kimyasal enerji elektrik enerjisine o da ısı enerjisine dönüşür. Bir dirençte ısıya dönüşen enerji, dirençten q kadar yükün geçmesi için elektriksel kuvvetlerin yaptığı işe eşittir. //formüller
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Elektrik Enerjisinin Isı ve Işık Enerjisine Dönüşümü

  Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren elemanlara lamba denir. Bir lambanın birim zamanda yaydığı ışık enerjisi o lambanın parlaklığını belirler. Dolayısıyla bir lambanın parlaklığı gücüyle doğru orantılıdır. //formüller // Uyarı: Özdeş lambaların parlaklıkları karşılaştırılırken üzerlerindeki gerilim ya da akıma bakılır. Akım ya da gerilimi büyük olan lamba daha parlak yanar.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Elektrik Enerjisinin Mekanik Enerjiye Dönüşümü

  Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elemana motor denir. Motordan elektrik akımı geçerken uçları arasında oluşan potansiyel farkına zıt elektromotor kuvvet denir. Motorun dönmesi engellenirse motor mekanik iş yapmaz ve zıt emk oluşmaz. Dolayısıyla motor yalnızca bir direnç gibi davranır. Motorun tellerinin direncinden kaynaklanan potansiyel farkı ndan dolayı motorun uçları arasındaki gerilim zıt emk dan büyüktür.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  KIRCHHOFF YASALARI

  Birden fazla kapalı› devre içeren karmaşık devreler ohm yasası ile çözülemez. Bu devreler Kirchhoff yasaları adı verilen bir yöntemle çözülebilir. KIRCHHOFF’UN AKIM YASASI Kapalı bir devrenin her hangi bir bağlantı noktasına gelen akımların toplamı bu bağlantı noktasından çıkan akımların toplamı na eşittir.
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Elektrik Akımının Kimyasal Tepkisi Elektroliz

  Pillerin içindeki maddeler kimyasal tepkimeye girerek elektron açığa çıkarırlar dolayısıyla kimyasal enerji elektrik enerjisine çevrilmiş olur. Bu olayın tersine yani elektrik enerjisiyle kimyasal tepkimeler oluşturulmasına elektroliz denir. Pillerin doldurulması, suyun oksijen ve hidrojen gazına ayrılması ve metal kaplama işlemleri elektroliz olayıdır. Elektroliz olayının gerçekleştirildiği şekildeki
  yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

  Sayfalar o>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Çözümlü Sorular


  Ağırlık Kütle Merkezi

  Eklenme Tarihi: 16/02/2016 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum II

  Eklenme Tarihi: 26/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum I

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Dinamik II

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  Eklenme Tarihi: 24/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Isı Sıcaklık Genleşme

  Eklenme Tarihi: 23/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Aydınlanma

  Eklenme Tarihi: 22/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  Mercekler

  Eklenme Tarihi: 21/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Kırılması ve Prizmalar

  Eklenme Tarihi: 20/02/2011 Ekleyen: Melih

  Küresel Aynalar

  Eklenme Tarihi: 18/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Renk

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna I

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna II

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Kaynakları Gölge Yarı Gölge

  Eklenme Tarihi: 16/02/2011 Ekleyen: Melih

  Vektörler II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi I

  Eklenme Tarihi: 14/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Moment Denge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Optik Gölge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Sıvıların Kaldırma Kuvveti Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Vektörler Kuvvet Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mıknatıs Magnetizma Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 09/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mercekler Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 08/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 07/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 06/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 04/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 03/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 02/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 01/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Elektrostatik Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 20/01/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Düzlem Ayna Çıkmış Soruları

  Eklenme Tarihi: 12/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları III

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basit Makinalar Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Kepler Kanunları

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Düzgün Dairesel Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Basit Harmonik Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket II

  Eklenme Tarihi: 04/12/2009 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi 2

  Eklenme Tarihi: 28/11/2009 Ekleyen: Melih

  Isı ve Sıcaklık

  Eklenme Tarihi: 15/11/2009 Ekleyen: Melih

  Yatay Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Eğik Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Sıvıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 07/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Katıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 01/11/2009 Ekleyen: Melih

  Serbest Düşme Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  Düşey Atış Hareketi Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 2

  Eklenme Tarihi: 20/11/2008 Ekleyen: Melih

  Dinamik Çözümlü

  Eklenme Tarihi: 29/10/2008 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 1

  Eklenme Tarihi: 10/10/2008 Ekleyen: Melih

  Moment - Denge Tork

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Basit Makineler

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Madde ve Özellikleri

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Katı Sıvı Gaz Basıncı

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Vektörler

  Eklenme Tarihi: 27/09/2008 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi Çözümlü Öss Soruları

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Hareket ve Nehir Problemleri

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Kuvvetler ve Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih