Tüm İçeriklerimiz ve KategorilermizKonu,haber ve içerikler Sayfa 1


İçerik Kategorilerimiz

 • Fizik
 • Optik
 • Modernfizik
 • Bilgiler
 • Dalgalar
 • Elektrik
 • Mekanik
 • Fizik Simülasyonları
 • Fizik Öğretimi
 • Elektromagnetik
 • Periyodik Hareketler
 • Haber
 • Hesaplamalar
 • 9. Sınıf Fizik Konuları
 • 10. Sınıf Fizik Konuları
 • 11. Sınıf Fizik Konuları
 • 12. Sınıf Fizik Konuları
 • Vektörler
 • Kuvvet Denge
 • Kütle Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Doğrusal Hareket
 • Dinamik
 • İş Güç ve Enerji
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı
 • Lambalar
 • Manyetizma
 • Işık
 • Düzlem ve Küresel Aynalar
 • Işığın Kırılması ve Renk
 • Mercelekler
 • Aydınlatma
 • Gölge
 • Bağıl Hareket Nehir Problemleri
 • Atışlar
 • Düzgün Dairesel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme Momentum Açısal Momentum
 • Kütle Çekimi ve Kepler
 • Moment - Tork- Dengesi
 • LYS Alan Yeterlilik Sınavı AYT
 • YGS Temel Yeterlilik Sınavı TYT
 • Dalgalar
 • Atom Fiziği
 • Nükleer Fizik
 • Modern Fizik
 • Fiziğin Doğası
 • Fizik Öğretmeni
 • Kuvvet, keşişen kuvvetlerin dengesi

  Günlük hayattaki birçok fiziksel olayın gerçekleşmesi için gereklidir. Fiziğin hemen hemen bütün konularında kuvvetin başka bir özelliği karşımıza gelir. Şuan ki yazım en temel hali YGS niteliğinde olandır. Temeli öğrenmeden haliyle üste çıkamayız. İlerde momentten, düzgün dairesel harekete kadar bir çok konuda kuvveti birer tık daha üstüne binmiş şekilde karşınıza gelecektir.

   

  Kuvvet vektörel büyüklüktür. Yani bu niceliğin bir doğrultusu ve yönü vardır. Kuuveti tasvir ederken doğrultu ve yönden bahsederiz.

  Bir çok tarifi vardır.

  Örneğin; Cismi harekete geçiren, hareketli iken yavaşlatan, durduran etki kuvvettir.

  Örneğin; Cismi bir nokta ya da eksen etrafında döndüren etki kuvvettir.

  Örneğin; Cismin kalıcı veya geçici şeklini değiştiren etki


  yazının devamı.. habere yorum yaz22/12/2016 14:31

  Skaler ve Vektörel Büyüklükler

  Fizikte Büyüklükler:

  Bu büyüklükleri ikiye ayrıyoruz. Genel anlamda yön ve doğrultuya sahip olanlar ve olmayanlar olmak üzere. Neden var? Çünkü fizikte bazı büyüklükler sadece sayılarla ifade edebiliyoruz. Ancak bazı büyüklüklerin ifade ediliş şeklinde sayılar yeterli olmamaktadır. Bu yüzden sayıların yanlarına sembol ve birimler kullanırız. Bazılarının yanlarınıda ek olarak doğrutu ve yön ekleriz ki anlamlı cümleler kuralım.

  Sonuçta fizik doğa olaylarını anlaşılır bir biçimde anlatan bilim dalı. Çıkan verilerin kesin ve anlaşılır olması için en temel dilimiz sayılardır. Sayıların yeterli gelmediği durumlarda illa ki yanlarına bir şeyler eklememiz gerekir.

   

  Skaler Büyüklükler:

  Bir sayı ve birimle ifade ettiğimiz büyüklüklere skaler büyüklük denir.

  Bu büyüklükleri tanımlarken yön ve doğrultu kavramlarına ihtiyaç olmaz ve bunlar için anlamsız olur. Örneğin;

   


  yazının devamı.. habere yorum yaz22/12/2016 11:46

  Nitel Gözlem

  Gözlem, doğa olayları hakkında duyu organlarıyla ya da ölme araçlarıyla gerçek bilgilere ulaşma işmei gözlem denir. Bu bilgilere ulaşan kişiyede gözlemci denir.

  Gözlemler ikiye ayrılır.

  Nitel Gözlem

  Nicel Gözlem

   

  Nitel Gözlem: Herhangi bir ölçme aracı olmadan, sadece duyu organlarıyla yapılan bir gözlemdir.


  yazının devamı.. habere yorum yaz20/12/2016 23:36

  Deney , bağımlı , bağımsız ve sabit değişkenler

  Deney, doğada gerçekleşen / gerçekleşmeyen olayların, insanın içinde keşfetme dürtsüyle öğrenmek istediği bilgileri ya da öğrenciği bilgileri yaparak yaşararak laboratuar ortamında gerekli koşulalr sağlanarak gösterimde bulunma / taklit etme gibi durumları içerein bir öğrenme etkinliğidir.

   

  Deneyler ikiye ayrılır. Nitel deney ve Nicel deney olmak üzere.


  yazının devamı.. habere yorum yaz20/12/2016 23:31

  Nicel Gözlem

  Gözlem, doğa olayları hakkında duyu organlarıyla ya da ölme araçlarıyla gerçek bilgilere ulaşma işmei gözlem denir. Bu bilgilere ulaşan kişiyede gözlemci denir.

  Gözlemler ikiye ayrılır.

  Nitel Gözlem

  Nicel Gözlem

   

  Nicel Gözlem: Duyu organlarının yanında bir ölçe aleti kullanarak yapılan gözlemlerdir.


  yazının devamı.. habere yorum yaz20/12/2016 21:58

  Bilimsel Yöntem

  Bilimsel yöntem problemlere karşı (tanımlanmış,belirlenmiş problem) diğer bilim insanlarının kabul göreceği şekilde çözülmesi/sonuçlanması/anlatılması demektir. Yöntem keyfe göre değil bir süreç şeklinde çıkan sonucun doğruluk sekmesi yüksek olarak sonuçlanır.


  yazının devamı.. habere yorum yaz20/12/2016 00:38

  Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

  Düzgün doğrusal hareket tipinin grafikleri

   

  Konum - Zaman , Hız - Zaman, İvme  - Zaman Grafikleri.

   

  İvmenin sıfır yani olmadığı durumların grafikleri.


  yazının devamı.. habere yorum yaz12/12/2016 13:48

  Düzgün Hızlanan Hareket

  DÜZGÜN DEĞİŞEN DOĞRUSAL HAREKET

  I-Düzgün Hızlanan Hareket

  Başlıktan da anlayacağımız gibi hızlanma olayımız var. Yani hızımız sabit değil. Bu durumda hızım sabit değilse bir ivmeye sahip olmalıyım.
  Hızlanan hareket yapıyorsam pozitif yönde bir ivmeye sahibim demektir.

  Doğrusal yol boyunca hareketlinin hızının düzgün olarak arttığı harekettir. Yani hareketilinin ivmesi sabittir ve hareket yönüyle aynı yöndedir.

  Buradan hareketlinin hız denklemini;

  a = V/t ise;

  V = a.t 'dir Hız = İvme x  Zaman

  Hareketlinin son hızını bululalım;

  Vs = Vo + at olur. (formüldeki (+) hızlanan hareket yaptığındandır)


  yazının devamı.. habere yorum yaz06/12/2016 15:36

  Düzgün Yavaşlayan Hareket

  Hareketli/Cisim düzgün zaman aralıklarında eşit miktarda hızında azalma var demektir.

  Doğrusal yol boyunca hareketlinin hızının düzgün olarak azaldığı harekettir. Yani ivme sabittir ancak hareket yönüyle ters yöndedir.

  Buradan hareketlinin hız denklemi:


  yazının devamı.. habere yorum yaz06/12/2016 15:34

  Bir boyutta hareket

  Doğrusal Hareket;

  Hareketi tanımlamıştık, burda konum kavramına da yer vemiştik. Doğrusal Hareket YGS/LYS sıanvında çıkacak olup konun derinlemesine bilgileri 11 ve 12 sınıfda olacaktır.

  Yine belli bazı kavramları biliyor olmalıyız!

  Yörünge:
  Bir cismin hareketi sırasında izledi¤i yolun şekline yörünge denir. Hareket çeşitlerini yörüngelerine göre adlandırabiliriz.

  Doğrusal hareket, düzgün dairesel hareket gibi.


  yazının devamı.. habere yorum yaz05/12/2016 15:08

  Hareket Nedir?

  Hareketi tanımlamadaın önce konum kavramını bilmemeiz gerekir.

  Bir cismin seçtiğimiz bir başlangıç noktasına göre yönlü uzaklığına konum denir.  Örneğin sınıf içerisindeki bir öğrencinin konumu söylerken pencereye doğru ya da tahtaya doğru 5 adım, 2m gibi cümleler kurarız.

  Şimdi bir cismin bulunduğu konumu belirtebilmek için o cismin başlangıç noktasını, yönünü ve büyüklüğü gibi niceliklerin bilinmesi gerekir. Bu duruma istinaden hem yöne ve hem büyüklüğe sahip olduğuna göre nicelik olarak konum vektörel bir büyüklüktür.  

  Pek Hareket Nedir?


  yazının devamı.. habere yorum yaz05/12/2016 14:33

  Düzgün Doğrusal Hareket ve İvme

  Bu harekette ivmesiz bir hareketimiz vardır. Önce ivmeyi tanımlayalım.

  İvme:
  Birim zamandaki hareketlinin hızındaki değişimdir. Değişimden kasıt hareketli/cisim hareketi boyunca hızını düşürebilir ya da artırabilir.


  Örneğin arabamızın hızını önce 0 dan 100 km/h sonra 80 km/h 'a  indirelim. Bu çıkış ve inişler birer değişimdir. İşte ivme dediğim kavram, bu hızdaki artış ya da azalışlardır.Başka bir örnek verelim salıncakta ileri geri salınım yaparken hızımıda artış ya da azalışlara olacaktır. İşte bu zaman dilimindeki hızımızın değişimi ivmeyi ifade eder.


  İvme;

  - İnglize acceleration kelimesinin baş harfi "a" ile gösterilir.
  - Büyüklüğü;

  a = v/t  yani, İvme = Hız / Zaman

  - Birimi ise; hızın birimi "m/s", zamanın birimi "s" olduğuna göre formülde birimleri yerine koyalım.
  a = [m/s]/s = m/s2 olur. Bu durumda ivmenin birimi m/s2 dır.
  - Vektörel bir büyüklüktür.
  - Pozitif ya da negatif olabilir. Bu durum hızlandığımız ya da yavaşladığımızı gösterir.
   -Hızın yönü pozitif ise ivme de pozitiftir.
  - Hızın yönü negatif ise ivme de negatiftir.  yazının devamı.. habere yorum yaz05/12/2016 13:37

  Fiziğin Doğası

  Fiziğin doğası ünitesi fizik bilimine giriş olarak değişmiş olup ünitenin konu listesi aşağıda yer almaktadır. YGS de garanti bir sorusu bulunmakta olup 9.sınıf seviyesidir.


  yazının devamı.. habere yorum yaz05/12/2016 11:08

  Sene sonu fizik zümre tutanağı

  İlgili evrak sayfa altındaki indirme bağlantısında..

   

  2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

  Fizikciyiz  MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

  FİZİK DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

   

  TOPLANTI TARİHİ : 17.06.2016             

  TOPLANTI SAATİ    : 10:00

  TOPLANTI YERİ       : Öğretmenler Odası

  TOPLANTI NO          : 2             

  TOPLANANLAR:

  • Melih       : Fizik Öğretmeni - Zümre Başkanı

   

  GÜNDEM MADDELERİ :

  1-   Açılış Yoklama

  2-   2015-2016 öğretim yılı II. yarıyılının değerlendirilmesi.

  3-   Değişen ders programlarının içerik ve uygulama alanlarında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri.


  yazının devamı.. habere yorum yaz13/06/2016 13:23 İndir   

  Öğretmenler için yılsonu işlemler, ders kesim raporu, yazılı kağıtları teslim tu

  Öğretmenler için yılsonu işlemler, ders kesim raporu, yazılı kağıtları teslim tutanağı

   

  Açıklama:DERS KESİM RAPORU


  İndirelen Dosya: fizikdosyalari/ders-kesim-raporu1339083822.docx

   

  Açıklama:Onur kurulu toplantı tutanakları örnekleri


  İndirelen Dosya: fizikdosyalari/onur-kurulu-toplanti-tutanaklari-tumu1339083561.doc

   

  Açıklama:YAZILI KAĞITLARI TESLİM TUTANAĞI


  İndirelen Dosya: fizikdosyalari/yazili-kagitlari-teslim-tutanagi1339083645.doc


  yazının devamı.. habere yorum yaz12/06/2016 13:48

  İKBS zorunlu hizmete tabii öğretmen belirleme ya da erteleme işlemleri

  İKBS yani insan kaynakları bilgi sistemin nasıl kullanılır? Evrakları nasıl eklerim? Öğretmen zorunlu hizmet durumunu nasıl değiştiririm?

   Öncelikle tarayıcınızın adres satırı kısmına http://ikbs.meb.gov.tr yazılarak adresine girilir. Açılan sayfada "Kullanıcı Girişi" sekmesinde "MEBBİS hesabınızla giriş yapmak için tıklayınız." bağlantısına dokunarak sisteme mebbis kullanıcı bilgilerinizi yazarak sisteme giriniz.

   


  yazının devamı.. habere yorum yaz12/06/2016 13:42

  Öğretmenlerin 2016 yılı yer değişikliği tayin takvimi

  MEB özür tayinleri hariç yer değişkliği takvimini yayımladı. İnşallah bu takvime uyarlar. Keza uydukları pek görülmedi. Binlerce memurun işini gücünü ya da çocuğunun okulunu bu takvime göre ayarlamakta. Özür için bir şey bahsetmemesi daha da ilginç. Becayiş sistemi de bu takvimde yer bulur ümidi içindeyiz.

  MEB duyurusu şöyle;

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. DUYURU Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2016 yılı il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri aşağıdaki belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.


  yazının devamı.. habere yorum yaz23/04/2016 13:53

  Fizik Öğretim Programı Değerlendirme Raporu

  Her sene fizik öğretim programını değendirilmesi istenmekte. Örnek rapor örneği aşağıdaki gibi olabilir.İligili rapor örneğini ekteki word dosyası ile de indirebilirsiniz. Fen ya da Anadolu Lisesinde iseniz biraz daha değişiklik yapabilirsiniz..

   

  T.C

  .....KAYMAKAMLIĞI
  .....MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
  2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
  DEĞERLENDİRME RAPORU

   

   

  Bu rapor fizik öğretim programının ...Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fizik zümresi tarafından değerlendirmesi olup, aşağıda yer alan maddelerin birçok Ankara İl Zümre tutanaklarına yazılıp rapor halinde ilgili birimlere ilgili zamanlarda teslim edilmiştir.

  Fizik Programının değerlendirilmesi ve etkili öğretim programının kısa eksik ya da tamamlanması öngörülen parçaları. Bu rapor standart Anadolu Lisesi dışında kalan okul türleri için geçerlidir.


  yazının devamı.. habere yorum yaz29/02/2016 13:24 İndir   

  Şube Öğretmenler Kurulu Kararı Örneği ŞÖK

  Şube öğretmenler kurulu karar örnek raporu/tutanağı. ŞÖK tutanak.

  SAYFANIN ALTINDA İNDİRME BAĞLANTISINADA DOKUNARAK WORD DOSYASINI İNDİREBİLİRSİNİZ!

  .

  … MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10 B SINIFI II. DÖNEM
  ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

   

   

  Toplantı No                : 2

  Toplantı Tarihi            : 25 /02/ 2016

  Toplantı Saati             : 15.15

  Toplantı Yeri              : ….  Öğretmenler Odası

  Toplantı Yazmanı       .

  Toplantıya Katılanlar  :   


  yazının devamı.. habere yorum yaz29/02/2016 13:17 İndir   

  9 Sınıf Konuları Sayfası

  9.Sınıf konu indexi. Lise 9. sınıf konuların ana listesi ve sitemizdeki içerilerle bağlantıları. Daha anlaşılır yapabilmek adına konu sırasını bozmadan sitemzideki sayfalara ekleyeceğiz. Zaman buldukça eklediğimiz konu ve soruları buradan bağlantılarla destekleyeceğiz. Ek kısa yol gibi düşünelim.

  Kırmızı renkli başlıklarda aktif bağlantıları eklemiş olduklarımızdır.

  9. Sınıf Fizik Konuları  başlığından sağdaki sütündaki çözümlü sorulara bakabilirsiniz. Ancak bu sorular şuanki müfredadımıza göre 9.sınıflar için uygun değildir. Bazı istisnalar hariç olmak üzere genel anlamda 9.sınıfa sayısal veriler olmadan konu işlenip az biraz soru çözüldüğü için bu safada çözümlü sorular bağlantılarına yer vermedik.

   

  9.Sınıf kategorisi altındaki başlıklar için dokunun! (Konu başlıkları,konu anlatımları ve ÇÖZÜMLÜ SORULAR)


  yazının devamı.. habere yorum yaz21/02/2016 08:49

  Sayfalar o>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Çözümlü Sorular


  Ağırlık Kütle Merkezi

  Eklenme Tarihi: 16/02/2016 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum II

  Eklenme Tarihi: 26/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  İtme Momentum I

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Dinamik II

  Eklenme Tarihi: 25/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  Eklenme Tarihi: 24/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Isı Sıcaklık Genleşme

  Eklenme Tarihi: 23/02/2011 Ekleyen: Göktuğ

  Aydınlanma

  Eklenme Tarihi: 22/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  Mercekler

  Eklenme Tarihi: 21/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Kırılması ve Prizmalar

  Eklenme Tarihi: 20/02/2011 Ekleyen: Melih

  Küresel Aynalar

  Eklenme Tarihi: 18/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Renk

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna I

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işığın Yansıması Düzlem Ayna II

  Eklenme Tarihi: 17/02/2011 Ekleyen: Melih

  Işık Kaynakları Gölge Yarı Gölge

  Eklenme Tarihi: 16/02/2011 Ekleyen: Melih

  Vektörler II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi II

  Eklenme Tarihi: 15/02/2011 Ekleyen: Melih

  Kuvvet Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi I

  Eklenme Tarihi: 14/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Moment Denge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Optik Gölge Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Sıvıların Kaldırma Kuvveti Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Vektörler Kuvvet Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 10/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mıknatıs Magnetizma Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 09/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Mercekler Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 08/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 07/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Madde ve Özellikleri Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 06/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 04/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Kırılma Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 03/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular II

  Eklenme Tarihi: 02/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Isı ve Sıcaklık Çıkmış Sorular I

  Eklenme Tarihi: 01/02/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Elektrostatik Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 20/01/2011 Ekleyen: FizikBot

  ÖSS Düzlem Ayna Çıkmış Soruları

  Eklenme Tarihi: 12/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları III

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basit Makinalar Çıkmış Sorular

  Eklenme Tarihi: 11/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Basınç Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 10/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları I

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Kepler Kanunları

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  ÖSS Ağırlık Merkezi Çıkmış Soruları II

  Eklenme Tarihi: 08/01/2011 Ekleyen: Melih

  Düzgün Dairesel Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Basit Harmonik Hareket

  Eklenme Tarihi: 07/01/2011 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket II

  Eklenme Tarihi: 04/12/2009 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi 2

  Eklenme Tarihi: 28/11/2009 Ekleyen: Melih

  Isı ve Sıcaklık

  Eklenme Tarihi: 15/11/2009 Ekleyen: Melih

  Yatay Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Eğik Atış Hareketi

  Eklenme Tarihi: 12/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Sıvıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 07/11/2009 Ekleyen: Melih

  Basınç Katıların Basıncı

  Eklenme Tarihi: 01/11/2009 Ekleyen: Melih

  Serbest Düşme Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  Düşey Atış Hareketi Soruları

  Eklenme Tarihi: 19/10/2009 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 2

  Eklenme Tarihi: 20/11/2008 Ekleyen: Melih

  Dinamik Çözümlü

  Eklenme Tarihi: 29/10/2008 Ekleyen: Melih

  İş Güç Enerji Çözümlü Bölüm 1

  Eklenme Tarihi: 10/10/2008 Ekleyen: Melih

  Moment - Denge Tork

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Basit Makineler

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Madde ve Özellikleri

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Katı Sıvı Gaz Basıncı

  Eklenme Tarihi: 05/10/2008 Ekleyen: Melih

  Vektörler

  Eklenme Tarihi: 27/09/2008 Ekleyen: Melih

  Ağırlık Merkezi Çözümlü Öss Soruları

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Yer Yüzünde Hareket

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Hareket ve Nehir Problemleri

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih

  Kuvvetler ve Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi

  Eklenme Tarihi: 26/09/2008 Ekleyen: Melih