» Fizik Yıllık Ödev Konu Listesi

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik | 9. Sınıf Fizik Konuları | 10. Sınıf Fizik Konuları | 11. Sınıf Fizik Konuları | 12. Sınıf Fizik Konuları |
Güncelleme / Ekleme :11/12/2011


Lise 1:

Kalsiyum sandoz tabletinden çıkan gazın hacmini ölçme
Basıncın kaynama noktasına etkisi
Süperiletkenliğin araştırılması
Yarı iletkenlik
Nükleer Santrallerin çalışma prensiplerinin araştırılması
Petrolün ürünlerine ayrılması
Elektroskop yapımı
Elektrik devreleri
Isı-sıcaklık tablosu
Alternatif akım jeneratörleri
Maket ev ve elektrik donanımı
Lambaların parlaklığının araştırılması
Uçan balonların fiziği
Esnekliği araştırma
Yoğunluk küpleri ve dansitometri
Basit lamba yapımı
Termometre çeşitleri ve yapısı
Kütle ve ağırlık arasındaki ilişkiyi gösterir tablo
Basit terazi yapımı
Basit dansitometre yapımı
Kalorimetre yapımı
Yıldırım, şimşek, gök gürültüsünün araştırılması
Şarjlı pillerin yapısı, kullanılışı
Termik ve Hidroelektrik santraller
Metal çifti ve kullanımları
Nobel Ödülü almış fizikçiler
Fizik terimleri sözlüğü
Konu özetleri tablosu
Fizik ve mizah
Fizik deneyleri
Web sayfası hazırlama
Dönüşüm tabloları ve fiziksel sabitler
ÖSS’de çıkmış sorulara benzer soru hazırlamaLise 2:

Sürtünme kuvveti ve etkileri
Statik ve kinetik sürtünme katsayısı araştırılması
Ağırlık- kütle ilişkisi
Uyduların çalışma prensibi -kullanım alanları- çeşitleri
Yayların eşdeğerliğini hesaplayan tablo
Roketlerin çalışma prensibi
Momentumun korunumuna ait doğadaki örnekler
Kütlenin korunumunun araştırılması
Enerjinin korunumunun araştırılması
Kondansatör, yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları
Üreteçlenin bağlanması, eşd. ömrü ile ilgili araştırma (tablo)
Paralel levhalarda yük alan potansiyel elektrik alan değişimi
Yerin manyetik alanı ve etkileri
Mıknatısın magnetik alan çizgilerini gösteren tablo
Doğru akım ve alternatif akımın ilişkisi
Transformatörlerin yapısı, çalışma ilkesi ve kullanım alanları
Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi
Basit elektrik motoru
Süperiletkenlik
Yarıiletkenlik
Serbest düşmelerin kütleye bağlı olup olmadığını gösteren deney düzeneği
Yüklü parçacıkların elektrik alanda hareketi ve uygulama alanları
Televizyon çalışma prensibi
Basit sarkaç ve yay sarkacın yapımı
Ağırlık merkezi ile ilgili düzenek hazırlama
Dünyanın dönmesinin fiziksel etkileri
Lambaların parlaklığının araştırılması
Nobel Ödülü almış fizikçiler
Fizik terimleri sözlüğü
Konu özetleri tablosu
Fizik ve mizah
Fizik deneyleri
Web sayfası hazırlama
Dönüşüm tabloları ve fiziksel sabitler
ÖSS’de çıkmış sorulara benzer soru hazırlamaLise 3:

Işığın mahiyeti ve teorileri
Renk ve renklenme, renkli görme araştırılması
Gökkuşağı oluşumu
Teleskop yapısı ve çalışması
Mikroskop yapısı ve çalışması
Dürbün yapısı ve çalışması
Ayarlarda özel ışınlar ve görüntü ile ilgili tablo
Merceklerde özel ışınlar ve görüntü ile ilgili tablo
Dalga hareketi, mahiyet, temel kavramlar
Su dalgalarında girişim dairesinin çizilmesi
Fotosel devrelerinin yapısı ve kullanım alanları
Işığın dalga ve tanecik yapısını inceleme
E.M. Dalgalarla ilgili tablo hazırlama
E.M. Dalgaların insan sağlığına zararları
E.M. Dalgaların eldesi ve kullanım alanları
Tarihten günümüze ateş maddeleri
Laserler (Katı — sıvı ve gaz laserleri)
Atom ve atom altı parçacıklar
Rölativistik kinetik enerji
Kapı zili yapımı: Öğrenciye, pille çalışan basit bir kapı zili tasarımı yaptırılır. Ayrıca öğrenci, alternatif ve doğru akım üzerinde araştırmaya sevk edilir. Ayrıca bir metal çifti kullanarak sıcaklığa duyarlı bir alarm zili tasarımı da yaptırılabilir. Çalışma prensibi açısından zil çeşitlerini araştırmaya öğrenci sevk edilir.
Su donarken şaşırır mı? : Öğrenci, sıcaklıkları farklı aynı miktar suların donma sürelerini tayin etmeye yönlendirilir. Ayrıca suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi toplamaya sevk edilir. Topluluğa sunum yapması da istenir.
Sürtünme kuvveti ve etkileri: Sürtünme kuvvetinin günlük yaşantımızı kolay kılan ve zor kılan yönleri, statik ve kinetik sürtünmenin ne olduğu, sürtünme katsayısını hesaplama yöntemleri, mikroskobik olarak maddelerin yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi v.b. öğrenci sevk edilir. Teflon yüzeylerde sıfır sürtünme konusu araştırılabilir.
Uyduların çalışma prensibi - kullanım alanları - çeşitleri: Uyduların fırlatılması ve yörüngeye oturtulması ile ilgili fiziksel hesaplar üzerinde öğrenci araştırmaya sevk edilir. Öğrenciye, uyduların kullanım alanları, çeşitleri ve enerjilerini nerden sağladıkları hakkında bilgi toplamları istenir.
Yaylar: Yayların esnekliğinin nasıl ayarlandığı(üretimi), günlük hayatta nerelerde kullanıldığı, Hook yasası, yayların harmonik hareketi üzerine araştırmalar yaptırılabilir.
Roketlerin çalışma prensibi: Roketlerin momentum ilkesine göre çalışma prensipleri araştırılır. Öğrenciden bir roket modeli yapması istenir.
Momentumun korunumu: Öğrenciden momentumun korunumu ile ilgili doğadaki örnekleri araştırması istenir.
Nobel Ödülü almış fizikçiler: Nobel Ödülü almış fizikçilerin hayat hikâyeleri bir sunum halinde istenir. Öğrencinin bu sunumu kalabalık bir topluluğa sunması istenir. Bu insanların ilginç yönleri ele alınır.
Fizik ve mizah: Fizikle ilgili fıkraların, karikatürlerin arşivi yaptırılabilir.
Fizik deneyleri: Öğrenciden, mutfaktaki malzemelerden yararlanarak yapılabilecek fizik deneylerini tespit etmesi istenir. Bu deneyler için bir sayfalık föy hazırlaması ve bunlardan bazılarını da(ilginç olanlarını) kalabalık bir topluluğa yapması istenir.
Web sayfası hazırlama: Öğrenciden, fiziğin herhangi bir konusu ile ilgili bir web sayfası yapması istenir. Örneğin Kepler Kanunları ile ilgili veya Güneş ve Güneş’in yapısı ile ilgili olabilir.
Kondansatör, yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları: Öğrenciden kondansatör-lerin çeşitleri, kullanım alanları ve çalışma mantığı hakkında bilgi toplamaları ve basit bir kondansatör modeli yapmaları istenir.
Pillerin ömrü nasıl artırılabilir?: Öğrenci, pil çeşitlerini, pillerin çalışma prensiplerini ve pillerin ömrünü artırmaya yönelik araştırmalara sevk edilir. Proje olabilecek bir konu. Özellikle yakıt pilleri, cep telefonu pilleri araştırılabilir.
Yerin manyetik alanı ve Etkileri: Yerin manyetik lanı ve etkileri üzerine araştırma ve web sayfası yapma.
Transformatörlerin yapısı, çalışma ilkesi ve kullanım alanları: Tansformatör-lerin yapısı, çeşitleri ve çalışma ilkesi ve kullanım alanları hakkında bilgi toplama. Transformatörlerden yararlanarak bir elektrik devresi kurma istenir.
Rüzgâr enerjisinden yararlanma: Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi, yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisinin Türkiye’de yararlanma olanakları araştırılabilir. Öğrenciden bir sunum hazırlaması ve basit bir rüzgar jeneratörü yapması istenir.
Basit elektrik motoru: Elektrik mortlarının çalışma prensipleri ve basit bir elektrik modeli yapma istenir.
Süper iletkenlik: Süper iletkenlik üzerinde yapılan çalışmalar araştırılır. İletkenlik üzerinde sıcaklığın etkisi araştırılır.
Yarı iletkenlik: Yarı iletkenler ve kullanım alanları araştırılır.
Televizyon çalışma prensibi: Televizyonun icadı(tarihi) ve çalışma prensibi, günümüzdeki Tv teknolojisi üzerine araştırma yapılır. (Öğrencini Vestelin fabrikasını gezmesi ve bilgi toplaması istenebilir.)
Dünyanın dönmesinin fiziksel etkileri araştırılabilir: Öğrenci, Korelyus kuvveti gibi dünyanın dönmesinden kaynaklanan fiziksel etkileri araştırmaya sevk edilir. Ayrıca öğrenci konu ile ilgili sunum hazırlar. (Olimpiyatçı öğrencilere verilebilir.)
Işığın mahiyeti ve teorileri: Işığın mahiyeti hakkında araştırma ve günlük hayatta ışık ile ilgili yanılgılar araştırmaya sevk edilir.
Renk ve renklenme, renkli görme araştırılması: Göz ve gözün yapısını araştırması istenir. Ayrıca öğrencinin konu ile ilgili hazırlayacağı sunumu bir topluluğa sunması istenir.
Gökkuşağı oluşumu: Gökkuşağı gibi doğadaki ışık olaylarını öğrencinin araştırması ve yapay bir gökkuşağı yapması istenir. Gökkuşağı ile ilgili zekâ soruları bulması istenir.
Teleskop, mikroskop, dürbün gibi optik aletler: Bu aletlerin yapısı ve çalışma prensipleri üzerine araştırma yapmaya sevk edilir. Öğrenciden basit bir teleskop veya dürbün yapması istenir.
Laserler (Katı – sıvı ve gaz laserleri): Lazer çeşitleri ve elde ediliş yolları ve lazerle ışık oyunları hakkında bilgi toplamaya yönlendirilir. Öğrencinin Lazer ışığı ile ilgili bir stant kurması istenir.
Ossiloskopun yapısı ve çalışması: Ossiloskopun yapısı ve kullanım alanları araştırılır. Ossiloskopun duyarlılığının nelere bağlı olduğu araştırılır. Öğrenciden basit bir ossiloskop yapması istenir.
Radyoaktif maddelerin İnsan Sağlığına Etkisi: Çernobil gibi radyoaktif kazalar ve bunların insan sağlığı üzerine etkileri araştırılır. Sunum haline getirilir. Atom bombası gibi…
Güneş pilleri ve kollektörler: Güneş enerjisinden yararlanma yolları araştırılır. Güneş santralleri ve ülkemizin güneş verimliliği araştırılır.

4 Degişik geometrık cısımlerın yaptırlıması.sılındır.kup.prızma vs
5 farklı metallerın ısı ıletkenlıklerınınkarsılastırılması
6 lıse 1 konuları ıle ılgılı power poınt sunumları hazırlama anlattırma
7 fızık sov programı hazırlama(pıyesler.munazara.fıkra)
8 oss de cıkmıs soruların deney duzenegını hazırlattırma
9 guncel fızık olaylarından cesıtlı kaynaklardan faydalanarak album hazırlattırma
10 aylık fızık panosu hazırlattırma
11 elektroskop yapımı
12 yogunluk kuplerının yaptırılması
13 fızıkte merak edılen konularla ılgılı arastırma ve sunma odevı (bıng bang.kara delkler)
14 hayatımızı etkıleyen fızık olaylarını arastırılması
15 unlu bır fızıkcı ıle roportaj yapılması
16 ulke gerılımlerının farklı olmasının arastırılması
17 sarjlı pıller hakkında bılgı toplanması
18 coulomb kuvvetı panosu
.........................................................................
1 vektorlerın toplanması ve ve cıkarılması ıle ılgılı pano hazırlama
2 denge ve agırlık merkzı ıle ılgılı gosterı deneyı hazırlatılması
3 egık duzlemde surtunme ıle ılgılı deney duzenegı hzırlatılması
4 fızık panosu olusturulması
5 keppler kanunlarının sematık olarak hazırlanması
6 hız ıvme kuvvet serıtleı ve sekıl olusturulması
7 atısların grafık olarak hazırlanması
8 newton kepler galıleonun hayatlarının arastırılması resımlerının tablo halınde yapılması
9 ıp ve yay sarkacının hazırlanması
10 momentumun power poınt sunu seklınde hazırlanması
11egk duzlemde dısk ve konı gıbı cısımlerın yarıstırılması duzeneklerı
12 maxwell dıskının yapılması
13 enerjı korunumunun arastırılması
14 yuklenme cesıtlerının tablo halıne getırılmesı
15 hereket konusunun kavram harıtasının yapılması
16 yıdırım ve sımsek olaylarının arastırılması ve bunlar ıle ılgılı
resımlerın cerceve halıne getırılmesı
17 elektroskop yapılması
18 elektrık akımı olayının su boruları ıle modellenmesı
19 lamba parlaklıgı ıle ılgılı duzeneklerın yapılması
20 kondansator cesıtlerının rastırlılması
21 kapı zılı ve merdıven ototmatıgı yapılması
22 alternatıf akım kaynaklarının arastırlıması
23 dogru akım kaynaklarının arastırlıması
24 termık.hıdroelektrık ve nukleer santrallerının calısması ve sematk olarak gosterılmesı
25 statık ve kınetık surtunmenın arastırlıması
26 lımıt hız konusun arastırılması
27 yuk kanunun gosterılmesı
28 ıletken yalıtkan ve yarııletken maddelerın arastırlıması
29 coulomb ve voltu hayatlarının arastırlıması resımlerının tablo halınde cercevelenmesı
30 cep elefonlarının ınsan uzerıne etkısının arastırlıması
31 robotların arastırlıması ve honda robotun arastılması
............................................................................
1 ısıgın tanecık modelını destekleyen deneyler ve uygulamaları
2 ısıgın dalga modelını destekleyen deneyler ve uygulamaları
3 atomaltı parcacıklar ve sıflandırılması
4 kuarklar hakkında son buluslar
5 tk ve cıft yarıkta gırısım deneylerının karsılıklı ıncelenmesı
6 fıberoptık ve uygulamaları
7 teleskop yapımı ve ya yapısının analızı
8 perıskop yapımı
9 lazer ve uygulamaları
10 gunes ve ay tututlmalarının maketı
11 serap olayının acıklanması
12 ısık teorılerı veya ısık hızının hesaplanma yntemlerı
13 duz ve kuresel aynalarda gountu olusumu yansıma ve kullanım alanları
14 mercekler ve ozellıklerı kullanım alanları
15 gelgıt olaylayının ndenlerı ve ve gelgıtten enerjı elde etme
16 gunumuzdekı cesıtlı enerjı kaynaklarıkullanım oranları avantajları ve dez avantajlarının arastırılması
17 gunes pıllerının yapısı ve calısma prensıbı kulanım alanları
18 nukleer enerjı santrallerının yapı ve rısklerı
19 radyo dalgalarının ozellıklerının arastırlıması
20 ruzgar enerjı santrallerının ıncelenmesı
21 maddenın plazma halının ınelenmesı
22 karadelık ve beyaz cucelerın olusumu ve ozzellıklerı
23 hologram teknıgı ıle resım yapma teknıgnın arastırılması
24 gırdap olusumu nedenlerı e gırdap modelının yapılması


EK KONULAR

Elektroskop yapımı
Radyo vericisi ve alıcısı
Uçan balonların araştırılması
Basit roket yapımı
Lambaların parlaklığı düzeneği
Periskop yapımı
Teleskop yapımı
Bilgisayarda ÖSS soruları arşivi
Güneş enerjisi dönüşümleri
Yoğunluk küpleri
Vektörlerle ilgili modelleme
Vektörlerle ilgili özel bağıntıların panosu hazırlatılmalı
Hız panosu (Sürat Fizik I de var)
İvme Panosu
Kuvvet Panosu
Hareket grafikleri dönüşüm panosu
Atış hareketlerinin özetlendiği pano
Atatürk ün Bilim ve Fene bakışı
Karikatür ve fıkralarla fizik
1900 yılından itibaren nobel ödülü alan fizikçiler ve konuları tablosu
Yüklenme çeşitleri panosu
Coulomb kuvveti panosu
Enerji korunumu düzeneği
Meşhur fizikçilerin hayat hikayeleri ve başlarından
Fizik posterleri istenebilir
Kepler kanunları panosu
Basıncın sıvılarda gözlenebileceği düzenek (Şekilde)
Elektrik alan ve magnetik alan çizgilerinin modellenmesi
Şimşek ve paratoner
Cep telefonların oluşturduğu manyetik alanlar ve sağlığa etkileri
Kondansatörlerin çeşitleri ve kullanım alanları
Şarzlı piller
Pusulanın yapısı ve kullanım alanları
Rezonans olayı
Ülkelerin şehir gerilimlerinin ve frekanslarının farklı oluş nedenlerinin araştırılması
Hidrolektrik termik ve Nükleer santralller ve bulunduğu yerler.
Newton, Galile, Kepler, Jule, Amper, Faraday, Ohm, Kirchhoff, Tesla gibi fizikçilerin çalışmalarının incelenmesi
Tam esnek çarpışmanın incelenmesi
Elektromıknatıs ve demir tozlarıyla deney
Vektörler panosu
Tek boyutlu hareket panosu
İki botlu hareket panosu
Dengede olan cisimlere etki eden kuvvetler panosu
Kondansatörlerin çalışma prensibi ve uygulama alanları
F= m.a nın uygulamaları ve panosu
Dairesel hareket ve uygulamaları panosu
Ağırlık merkezi üzerine ödevler (hacı yatmaz, kuş)
Dünyanın dönmesinin fiziksel etkileri
Çekim ivmesinin nelere bağlı olduğu
Süper iletkenlik
Basit harmonik hareketin incelenmesi, dairesel hareketle karşılaştırma panosu
Transformatör yapılarak veriminin hesaplanması
Manyetizma tablosu
İndüksiyon akımı tablosu
Alternatif Akım Jeneratörünün incelenmesi
RLC devrelerinin incelenmesi ve kullanım alanları
Maket ev yaparak evin elektrik tesisatının döşemesi
Elektronun manyetik alanda hareketinin incelenmesi
Yerin manyetik alanının incelenmesi ve etkileri
Lami teoreminin ispatını gösteren sistemin kurulması
Enerji dönüşümü maketi veya tablosu( Barajlardan ev aletlerine)
Atış hareketi ile ilgili düzeneklerin kurulması, momentumların incelenmesi
Elektromanyetik dalgaların ve kullanım alanları
Fizikten Nobel ödülü alanların tanıtılması ve panosu
Işığın dalga ve parçacık modellerinin incelenmesi
Fotosellerin kulanım alanları ve fotoelektrik etkinin incelenmesi
Rölativite teorisinin incelenmesi
Fiber optik
Newton halkalarıFotoelektriğin kullanım alanları.
Elektromanyetik dalgalar ve kullanıldığı yerler.
Atom hakkındaki teorilerin tarihi gelişimi.
Atom bombasının tarihçesi,insanlık tarihindeki önemi.
Göz hastalıkları ve kullanılan mercek çeşitleri
Fiber optik nedir?
Optik araçların (mikroskop, kamera,teleskop vb...) araştırılması
Su dalgalarından enerji elde edilmesi
Işık teorilerinin günümüzdeki son durumu
Fotosel lambaların kullanım alanları
Elektromanyetik dalga çeşitleri
Elektromanyetik dalgaların kullanım alanları
Elektromanyetik dalga spektrumu ve özllikleri
Atom modellerinin günümüzdeki son durumu
Emisyon olayının kullanım alanları
Lazer ışığının özellikleri
Lazerin kullanım alanları
Elektronun yapısı ve özellikleri
Saptırıcı levhalar ve özellikleri
Nükleer santrallerin yapıları ,özellikleri ve önemleri
Güneş enerjisi nasıl oluşmaktadır
Güneş enerjisinin kullanım alanları
Karikatür ve posterler panolar ödev olarak verilebilir.
Kitaptaki şekil ve sorular malzemeye dönüştürülebilir.
Konu haritaları ve panolar hazırlatılabilir. ÖSS sorularının deney haline getirilmesi istenebilir.
Dişliler yaptırılabilir.
Su cenderesi vs.
Lazer ışık kaynakları ile ışık olayları ödev verilebilir.
İnternette bol miktarda fizik demoları bulunmaktadır. Bunların resimleri print edilerek yıllık ödev şeklinde öğrencilerin yapması istenebilir.
Yıllık ödevler her ay takip edilecek ve form öğrenci ile beraber doldurulmalı. En geç Nisan 2 . hafta teslim alınmalı.
Öğrenciden sunum istenecek, mümkün olduğunca bilgisayarda yazdırılacak.
Elektroskop yapımı
Radyo vericisi ve alıcısı
Uçan balonların araştırılması
Basit roket yapımı
Lambaların parlaklığı düzeneği
Periskop yapımı
Teleskop yapımı
Bilgisayarda ÖSS ve ÖYS soruları arşivi
Güneş enerjisi dönüşümleri
Yoğunluk küpleri
Vektörlerle ilgili modelleme
Vektörlerle ilgili özel bağıntıların panosu hazırlatılmalı
Hız panosu (Sürat Fizik I de var)
İvme Panosu
Kuvvet Panosu
Hareket grafikleri dönüşüm panosu
Atış hareketlerinin özetlendiği pano
Atatürk ün Bilim ve Fene bakışı
Karikatür ve fıkralarla fizik
1900 yılından itibaren Nobel ödülü alan fizikçiler ve konuları tablosu
Yüklenme çeşitleri panosu
Coulomb kuvveti panosu
Enerji korunumu düzeneği
Meşhur fizikçilerin hayat hikâyeleri ve başlarından geçen olaylar
Fizik posterleri istenebilir
Kepler kanunları panosu
Basıncın sıvılarda gözlenebileceği düzenek (Şekilde)
Elektrik alan ve magnetik alan çizgilerinin modellenmesi
Şimşek ve paratoner
Cep telefonların oluşturduğu manyetik alanlar ve sağlığa etkileri
Kondansatörlerin çeşitleri ve kullanım alanları
Şarjlı piller
Pusulanın yapısı ve kullanım alanları


Metal termometre, yapısı, çalışma prensibi
optik kamera yapımı
Lambaların parlaklığı düzeneği
Yayların esnekliği düzeneği
Metal çifti kullanımı ve termostatlar
optik kamera yapımı
Barometre, yapısı, çalışma prensibi
eşit kollu terazi yapımı (1 grama duyarlı)
hatalı terazi yapımı (1 grama duyarlı)
üç boyut ve hologram araşttırılması ve örnekler toplanması
fotometre düzeneği hazırlanması
çukur ayna özel ışınlar düzeneği hazırlanması
çukur ayna özel ışınlar düzeneği hazırlanması
tümsek ayna özel ışınlar düzeneği hazırlanması
dönen cisimlerin kuvveti düzeneği yapımı
basit sarkarkaç düzeneği hazırlanması
Yaylı sarkarkaç düzeneği hazırlanması
sağ el kuralı maketi ( üç boyut)
indüksiyon emk sı düzeneği maketi hazırlanması
bileşke vektör düzeneği hazırlanması
eylemsizlik kütlesi düzeneği hazırlanması
momentum çarpışma düzeneği hazırlanması


Uyduların yörüngeye nasıl oturtulduğunun araştırılması.
Bilim adamlarının hayatlarının incelenmesi ve pano şeklinde hazırlanması.
Pusulanın yapılması ve kullanım alanları.
Vektörleri toplamasını daha pratik yoldan hesaplama.
Denge ve yer çekiminin araştırılması.
Maxwell çarkı yapımı ve çalışma prensibi.
Elektroskop yapımı ve çalışma prensibi.
Roketlerin çalışma prensiplerinin araştırılması.
Kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki ilişki.
Newton bilyeleri,momentum korunumu.
Virajlarda emniyetli geçişin şartları.
Yer çekimi ivmesinin değişik yolardan hesaplanması.
Dairesel hareket ve dünyanın dönüşünün fiziksel etkileri.
Elektromıknatısın çalışma prensipleri ve elektromıknatıs yapımı.
Temel birimlerin nasıl belirlendiğinin araştırılması
Vektörler ve J. Wıllard Gıbbs
Küresel yerleştirme sistemi nedir ?
Trafikte yeşil dalga nedir ?
Trafikte radarın nasıl kullanılmaktadır ?
Galileo Galilei
Atatürk’ün bilim ve fenne bakışı
Astronot eğitiminde yerçekimsiz ortam nasıl oluşturuluyor ?
Isaac Newton ‘un çalışmaları ve hayatı
Kainattaki 4 temel kuvvetin araştırılması
Kuvvet çeşitleri tablosu
Uçaklardaki fırlatma koltuğunun araştırılması
Sürtünme kuvveti
Sürtünme katsayıları tablosu
Moment ve günlük hayat
Cisimler ve ağırlık merkezleri tablosu
Eylemsizlik momentleri tablosu
Johannes Kepler
Keler Kanunları
Güneş sistemi gezegenlerinin periyotlar kanunu tablosu
Astronomi ve geometri
Gelgit olayı
Uydular
Dairesel hareket ve günlük hayat
Fizikte enerji
Enerjinin korunumu
Çekim potansiyel enerjisi
Güç
Verim
Roketler
Elektrik nedir?
Elektrik depolanabilir mi?
Rüzgar enerjisi ile elektrik enerjisi eldesi
Elektrik santral çeşitleri ve yapıları
Basit bir elektroskop yapımı
Fotokopi makineleri nasıl çalışır?
Transformatörlerin yapısı ve kullanım alanları
Pusula nedir nerede nasıl kullanılmaktadır
Coğrafik kutup ve manyetik kutuplar nelerdir
Basit bir elektrik devresi yapımı(kapı zili vb...)
Yıldırım ve şimşek nedir ?
Kondansatör nedir nerelerde kullanılır?
Maddelerin manyetik özellikleri nelerdir?
Alternatif akım nedir nasıl elde edilir?
Elektriğin barajlarda elde edilişi nasıldır?
Elektrik ve günlük hayat
Neden alternatif akım?
Elektrik tehlikelidir korunmak için neler yapılmalı ?
Van de Graff jeneratörü nedir?
Tekrar doldurulabilen pillerin araştırılması
Omik ve omik olmayan maddelerin araştırılması
Evimizdeki bazı elektrikli aletlerin elektrik sarfiyatını araştırılması
Aküler nelerdir?
Mıknatıs nedir nerelerde kullanılır?
Van allen kuşakları ,auroralar
Elektrolizin kullanım alanları
Süperiletkenlik
Osiloskop
Alternatif akımın etkileri
Hızlandırıcılar (accelerator)
Manyetik kayıt nasıl yapılmaktadır?
Magnetosfer


Karikatür ve posterler panolar ödev olarak verilebilir.
Kitaptaki şekil ve sorular malzemeye dönüştürülebilir.
Konu haritaları ve panolar hazırlatılabilir. ÖSS sorularının deney haline getirilmesi istenebilir.
Lazer ışık kaynakları ile ışık olayları ödev verilebilir.
İnternette bol miktarda fizik demoları bulunmaktadır. Bunların resimleri print edilerek yıllık ödev şeklinde öğrencilerin yapması istenebilir.
Yıllık ödevler her ay takip edilecek ve form öğrenci ile beraber doldurulmalı. En geç Nisan 2 . hafta teslim alınmalı.
Öğrenciden sunum istenecek, mümkün olduğunca bilgisayarda yazdırılacak.
Radyo vericisi ve alıcısı
Uçan balonların araştırılması
Periskop yapımı
Teleskop yapımı
Bilgisayarda ÖSS ve ÖYS soruları arşivi
Güneş enerjisi dönüşümleri
Yoğunluk küpleri

Atatürk ün Bilim ve Fene bakışı
Karikatür ve fıkralarla fizik
1900 yılından itibaren Nobel ödülü alan fizikçiler ve konuları tablosu
Meşhur fizikçilerin hayat hikâyeleri ve başlarından geçen olaylar
Fizik posterleri istenebilir
Pusulanın yapısı ve kullanım alanları
Göz hastalıkları ve kullanılan mercek çeşitleri
Fiber optik nedir?
Optik araçların (mikroskop, kamera,teleskop vb...) araştırılması
Densimetrenin (yoğunluk ölçer) çalışma prensibinin araştırılması ve densimetre yapılması..
Maddelerin öz ısılarının incelenmesi.
Isı yalıtımında kullanılması uygun olan maddeler.
Termometre nedir çeşitleri nelerdir

A) Alan: Anket Çalışması
Kontenjan: 2’şer Kişilik 2 Grup
Amaç : Güneydoğuda eğitimin, özellikle fiziğin başarısızlık nedenleri, başarının arttırılabilmesi için fikirler, .....vs. hakkında 25’er soruluk soru hazırlanması ve belirli kesimlerdeki insanlar üzerinde anketin uygulanması.


B) Alan: Röportaj Çalışması
Kontenjan: 2 Kişi
Amaç: Fizik bölümünün (üniversite) akademisyenleriyle tanışmak, onların fizik eğitimi, fizik hakkındaki yeni gelişmeler, fizik dersinin teknolojiye somut katkı alanları... gibi konuların bir röportaj halinde hazırlanması.


C) Alan: Karikatür Çalışması
Kontenjan: 2 Kişi
Amaç: Fizik ile alakalı fıkraların herkesin istifade edebileceği görsel bir eğlence aracı haline getirilmesi ve bu karikatürlerin okulun çeşitli bölgelerine tablolar halinde sunulması.


D) Alan: Duvar Gazetesi Çalışması
Kontenjan: 2’şer Kişi 2 Grup
Amaç : Fizikten ilgi çekici alanların öğrencilerimize sunulması.


E) Alan: Web Sitesi Çalışması
Kontenjan: 3 Kişi
Amaç: Fizik ile ilgili web sitesi hazırlama. ( offline CD şeklinde. İnternette yayınlanması gerekmez)


F) Alan: Mutlu Rastlantılar Çalışması (Yaşamdan örnekler)
Kontenjan: 4 Kişi
Amaç: Günlük yaşamda fizik konularının bilinmesi


G) Alan: Fizik İle İlgili Sitelerinin Tespiti
Kontenjan: 1 Kişi
Amaç: Özellikle Türkçe olan fizik ile ilgili sitelerin tespiti ve sitenin İçeriği hakkında özet bilgi verilmesi.


H) Alan: Fizik Dergisi Çalışması
Kontenjan: 4 Kişi 1 Grup
Amaç: Fizikten ilgi çekici alanlarının öğrencilerimize dergi olarak sunulması. 1 sayı


K) Alan: Fizikle ilgili Kültürel Kitapların Tespiti
Kontenjan: 1 Kişi
Amaç: Öğrencilere fizik hakkında yazılmış olan; sadece hikâye türünü seven adam, fiziğin aydınlık dünyası, fizik masalları; ... gibi kültürel kitapların tanıtımını yapmak ve okumalarına teşvik edecek özetler çıkarmak en az 5 kitap olmalıdır.


L) Alan: Fizik Oyunlarının Tespiti
Kontenjan: 1 Kişi
Amaç : Atışlarla yapılan “Blerdo,tenis….” oyunu gibi fizik oyunlarının araştırılması.


M) Alan: ÖSS fizik sorularının şekillendirilmesi
Kontenjan: 8 Kişi
Amaç: Atışlarla ÖSS de çıkan soruların şekillerinin 50x70 cm MDF lam üzerine aktarılması sorulara görsellik kazandırılması


N) Alan: Konu Ödevi ve ÖSS Çalışması
Kontenjan: Sınırsız
Amaç: Lise 1:
Madde Temel özellikleri
Isı sıcaklık


Konular öğretmen ve öğrenciler açısından fikir verebilir. Liste net ortamından derlenmiştir.
Kaynak sitemize aitdeğildir.
fizikciyiz.com


Etiketler (ödev, yıllık, dönem, fizik, konu, liste, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Sene sonu fizik zümre tutanağı
» Fizik Öğretim Programı Değerlendirme Raporu
» 9 Sınıf Konuları Sayfası
» En zayıf ders neden fizik
» 2015 Nobel Fizik Ödülü
» Fizik Nedir? Fizik Alanları Nedir?
» Fizik Dersi Öğretim Programı
» MEB Fizik Ders Kitapları
» 2013-2014 Fizik Yıllık Planları
» LYS 2013 Fizik soru ve cevapları

Yorumlar (4)2512


    Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

    Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
    23.04.2024, 10:46

    Her hakkı saklıdır.
    Görüntüleme 100056