» Çok işllevsel, Akıllı Nanoyüzeyler: Aerojeller

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Modernfizik |
Güncelleme / Ekleme :28/02/2011


Aerojeller genel olarak yarı şeffaf, beyaz ve köpük gibi görünen malzemelerdir. Yapıları 3 boyutlu bir ağa benzer; 3-4 nanometre çapındaki küresel taneciklerin birbirine tutunmasından oluşmuş 30-40 nanometre çapındaki deliklerden oluşurlar. Çok gözenekli bir yapıya sahip aerojellerin bazıları bir gramında 1000 m2 yüzey alanına sahiptir.

1931 yılında keşfedilen aerojellerin üretiminde temel olarak kullanılan malzeme silika olsa da günümüzde değişik uygulamalar için karbon ve organik içerikli aerojeller de üretilmektedir. Sahip oldukları bazı alternatifsiz özelliklerinden dolayı bir çok uygulamalarda kullanı lıyor. Aerojeller, hem süperhidrofobik hem de süperhidrofilik olarak sentezlenebilirler.

Hatta süperhidrofobik bir aerojel elde edip sonra yapı-sındaki birkaç hidrofobik grubu kopartacak kadar ısıtarak aynı yüzeyi hidrofilik hale getirmek de mümkündür. Isı iletkenliklerinin çok düşük olmasından dolayı aerojeller, bina dış cephe kaplamalarında ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmakta.
Bunun yanında, aerojeller, katı maddeler içerisinde en düşük kırılma indisine (n=1.0-1.05) sahip malzemelerden birisi; bu özelliği görünür ışığı %95 oranında geçirmesiyle birleşince, nanoseviyede görüntüleme dahil bir çok uygulamada kullanılabilir.

Aerojellerin diğer bazı özellikleri düşük ses geçirgenlikleri, radyasyona karşı dayanıklı olmaları, bazı dalgaboylarında ışığı soğurmaları, çok düşük yoğunluğa sahip olmaları, içlerinde aktif karbondan iki kat fazla parçacık tutabilmeleri, esnek olarak elde edilebilmeleri, en düşük elektriksel yalıtkanlık sabitine sahip olmaları olarak sayılabilir.Süperhidrofobik özelliğe sahip aerojel yüzeyindeki su damlası. Aerojeller, çok düşük ısı iletkenliğine sahip
olduklarından, ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.


Bilim Teknik Nisan 2007 AKILLI NANO YÜZEYLER Makalesinden Derlenmiştir.
fizikciyiz.comEtiketler (aerojel, yüzey, su, süperhidrofobik, hidrofobik, ses, radyasyon, dalgaboyu, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Akıllı tahta fizik ders içeriği sayfamız yayında

Henüz yorum eklenmemiş..2022


    Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

    Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
    24.06.2024, 06:06

    Her hakkı saklıdır.
    Görüntüleme 5679