Sayfa 2


Kısa bilgiler yer almakta..


yazının devamı.. habere yorum yaz21/10/2012 01:24

Özütle-ÖzHacim Özkütle ve karışımın özellikleri Listele:>> Yoğunluk Listele:>> Özkütle
yazının devamı.. habere yorum yaz16/10/2011 11:15

Katı,sıvı, gaz ve plazma Maddenin fiziksel özellikleri ve fiziksel olaylar Maddenin kimyasal özellikleri ve kimyasal olaylar Maddenin ortak ve ayırt edici özellikleri Geometrik biçimli cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi İçerisinde boşluk olmayan ve sıvıda erimeyen katı maddelerin hacmi Kumun hacminin bulunuşu Su içerisinde çözünen katı maddenin hacmi Sıvıların hacimlerinin ölçülmesi Gazların hacimlerinin öçülmesi
yazının devamı.. habere yorum yaz16/10/2011 11:14

Bu konu, 9.sınıf ve 12. sınıflarda farklı düzeylerde ela alınmaktadır. Bu konya ait dosya, resim ve sorulara aşğıdaki bağıntıdan ulaşabilirsiniz. Isı Konuları Sıcaklık Konuları
yazının devamı.. habere yorum yaz15/10/2011 14:00

Günlük yaşantımızda kullandığımız iş kelimesi fiziğin konusu olan iş ile her zaman birebir örtüşmez. Bu nedenle nasıl bir işten sözettiğimizi tanımlamamız gerekir. Bir cisme etki eden kuvvet cismin konumunu kendi doğrultusunda değiştirirse iş yapmış olur. işin sembolü W dir. Skaler büyüklüktür. Fiziksel anlamda işin yapılabilmesi için iki koşulun sağ- lanması gerekir: I. Cisme etki eden net kuvvetin olması II. Cismin kuvvet doğrultusunda konumun
yazının devamı.. habere yorum yaz09/10/2011 01:10

Hız, Açı ve ivme değerlerinizi belirlemenize yardımcı olacak numerik sayıcılarımızı kullanarak simulasyona istediğiniz değerleri giriniz. değerleri mouse kullanarak veya klavyeden yazark gireb
yazının devamı.. habere yorum yaz02/03/2011 01:55

KÜTLE Bir cismin içerdiği madde miktarıdır. Madde enerjiye, enerji maddeye dönüflmediği sürece cisimlerin kütleleri sabit ve ortamı n özelliklerinden bağımsızdır.   AĞIRLIK Bir cisme etki eden yerçekim kuvvetidir. Ağırlık P veya G sembolüyle gösterilir. Ağırlığın büyüklüğü; G = m.g ifadesiyle bulunur. m = Kütle g = Gezegen çekim ivmesi  
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:33

“Çarpışma” kavramını ilk düşündüğümüzde genellikle cisimlerin hızla gelip birbiriyle temas etmesi olarak algılarız. Örneğin bir beyzbol sopası topa vurulduğunda çarpışmanın başlangıcı ile bitişi hassas bir şekilde saptanır. Sopanın topa değme süresi topun hareket süresine göre çok kısadır. Top ve sopa çarpışma anında şekil değiştirirler. Çarpışma anında sopa topa büyük bir kuvvet uygular. Bu kuvvet zaman içinde karmaşık biçime değişim gösterir ve ölçümü oldukça zordur. Momentumun ve k
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:46

(Java biçiminde) Açıklama: Yeşil bölgeden modeli(parçacık, dalga) seçin. Altından başkuantum sayısını seçiniz. Verilerin değiştiğini göreceksiniz.  
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:09

(java biçiminde) Açıklama: Sağ yukarda soğurma(absorbition) çizelgesi altında uzunluğu vardır. Sağ alta gönderilecek yörüngeyi(destination orbit) belirleyiniz. Sol altan yörünge boyutunu belirleyin. "Jump"a tıklayın. Reset sıfırlamadır.    
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:36

Doğrusal Momentum ve Momentumun Korunumu Doğrusal momentum (“moment” ile karıştırılmamalıdır!), bir doğru boyunca hareket eden bir cismin hareket miktarının (taşıdığı hareketin) bir ölçüsüdür. Daha sonraki derlerde göreceğimiz gibi eğer cismin hareketi bir eksen etrafında oluyorsa cismin bu eksen etrafındaki hareket miktarını belirlemek için de açısal momentum tanımı yapılır. Bir parçacığın doğrusal momentumu, eğer cismin hızı v ve kütle
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:18

Kuvvet Kavramı Cisimler arasında oluşan kuvvetleri etkileşim şekline göre iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar sırası ile Temas Kuvvetleri ve Alan Kuvvetleri’dir. Temas Kuvvetleri İki cisim arasındaki fiziksel temas(değme) sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir. Örneğin yay kuvveti, sürtünme kuvveti, bir topu hareket ettirmek için topa etki eden itme kuvveti gibi.
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:16

Günlük hayatta iş yaparken kolaylık sağlayan araçlara basit makine denir. • Basit makinelerde P yük, F dengeleyen kuvvet olmak üzere, P/F oranına makinenin kuvvet kazancı denir. • Basit makinelerde yük ve kuvvet arasındaki ilişki denge, moment ve iş prensiplerine göre bulunur. • Basit makinelerde iş veya enerji kazancı sağlanamaz. Kuvvetten, yoldan kazanç sağlanabilir. Kuvvetten kazanç sağlanı- yorsa yoldan aynı oranda kayıp olur.
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:17

İki vektörün farklı toplama şekilleri 3 farklı animasyonda tek bir sayfada gösterimiş. Malum vektörlerin büyüklüğü,doğrultusu ve yönü değişmeden istedeğimiz gibi taşıyabiliyoruz. Bunun en güzel örneğini YGS ve LYS'de çıkacak olan vektör sorularında en basit ve hızlı olan bir şekilde yapabilmezdir.

 

Güncelleme 31.01.2016 14:59:59


yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 14:36

Dinamik, kuvvet ile kuvvetin neden olduğu hareket arasındaki ilişkileri inceler. Dinamiğin temel ilkeleri ünlü fizikçi Newton tarafından üç yasa ile açıklanmıştır. EYLEMSİZLİK YASASI Bir cisme hareketi doğrultusunda etkiyen net kuvvet sıfır ise cisim o doğrultuda hareketini korur. Fnet = 0 ise Vilk = 0 ; Vson = 0 Vilk = V ; Vson = V * C
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 12:59

Sayfalar o>> 1 2