» İş ve EnerjiGünlük yaşantımızda kullandığımız iş kelimesi fiziğin konusu
olan iş ile her zaman birebir örtüşmez. Bu nedenle nasıl bir
işten sözettiğimizi tanımlamamız gerekir.
Bir cisme etki eden kuvvet cismin konumunu kendi doğrultusunda
değiştirirse iş yapmış olur. işin sembolü W dir. Skaler büyüklüktür.
Fiziksel anlamda işin yapılabilmesi için iki koşulun sağ-
lanması gerekir:
I. Cisme etki eden net kuvvetin olması
II. Cismin kuvvet doğrultusunda konumunu değiştirmesi Enerji
Bir cismin veya sistemin iş yapabilme yeteneğine enerji denir.
Fizikte bir iş yapıldığında cismin enerjisinde değişim olur. iş
yapılmasının sebebi enerji aktarımını gerçekleştirmektir.
• Enerji E ile gösterilir. Skaler büyüklüktür. Enerji birimleri,
iş birimleri ile aynıdır. Birim olarak N . m veya joule kullanı
lır.
• Enerji değişimi ΔE aynı zamanda işe eşittir.
±ΔE = ±W
Eson – Eilk = ±W
• Cismin kütle merkezinin taşıdığı enerjiye mekanik enerji,
moleküllerinin taşıdığı enerjiye ısı enerjisi denir. Biz
bu bölümde mekanik enerji üzerinde duracağız. Mekanik
enerji, bir cismin kinetik ve potansiyel enerjileri toplamı
dır. Kinetik ve potansiyel enerjiler de kendi içinde bölümlere
ayrılır.


Çözümlü Sorular: İş Güç Enerji Çözümlü Sorular 1


Çözümlü Sorular: İş Güç Enerji Çözümlü Soruları 2


Resimler: İş Güç Enerji Resimleri


Dosya: Enerji ve Enerjinin Transferi


Videolar: İş Enerji Videoları


Kavram: Enerji İçeriklileri


Kavram: İş İçeriklileri
Etiketler (, güç, enerji, resimleri, soruları, konu, anlatımı, videosu, nedir, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Vektör nedir?
» Kuvvet, keşişen kuvvetlerin dengesi
» Deney , bağımlı , bağımsız ve sabit değişkenler
» Skaler ve Vektörel Büyüklükler
» PBSM İKBS zorunlu hizmete tabii öğretmen belirleme ya da erteleme işlemleri
» Düzgün Doğrusal Hareket ve İvme
» Öğretmenler için yılsonu işlemler, ders kesim raporu, yazılı kağıtları teslim tu
» Öğretmenlerin 2016 yılı yer değişikliği tayin takvimi
» İş Güç Enerji Yazılı Soruları
» Basit Makinaler: Bölüm II; Palanga, çıkrık, dişli, kasnak ve vidalar

Yorumlar (5)482

  1. umut [22.10.2008, 19:09 ]

    ?

    çok konu yok

  2. melih [21.11.2008, 21:17 ]

    ?

    hazırlıyoruz devam ediyoruz


Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
01.12.2023, 06:12

Her hakkı saklıdır.
Görüntüleme 53415