Sayfa 2


Fiziğin Alt dalları; Mekanik Termodinamik Elektrik Optik Manyetizma Nükller Fizik Atom Fiziği Katıhal Fiziği
yazının devamı.. habere yorum yaz15/10/2011 14:11

Günlük yaşantımızda kullandığımız iş kelimesi fiziğin konusu olan iş ile her zaman birebir örtüşmez. Bu nedenle nasıl bir işten sözettiğimizi tanımlamamız gerekir. Bir cisme etki eden kuvvet cismin konumunu kendi doğrultusunda değiştirirse iş yapmış olur. işin sembolü W dir. Skaler büyüklüktür. Fiziksel anlamda işin yapılabilmesi için iki koşulun sağ- lanması gerekir: I. Cisme etki eden net kuvvetin olması II. Cismin kuvvet doğrultusunda konumun
yazının devamı.. habere yorum yaz09/10/2011 01:10

TestGrup tarafından yayımlanan tasarımı Namık Karayanık ve İsmail Terzi tarafından yapılan Flash biçimden yapılmış soru ve cevap anahtarından oluşan programın yapımcı açıklaması. 1) FİZİK SORULARINI PROJEKSİYON YARDIMIYLA TAHTAYA YANSITARAK ŞEKİL ÇİZMEYE VE SORU YAZMAYA GEREK DUYMADAN SORU ÜZERİNDE ÇÖZMEK. 2) TAHTADA HAZIR OLAN SORU ÜZERİNDE ÖĞRENCİLERİN FARKLI ÇÖZÜM YOLLARINI GÖSTERMELERİNİ SAĞLAMAK VE DOLAYISIYLA SORUYU FARKLI ÇÖZEN ÖĞRENCİLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİ SINIFLA PAYLAŞMAK. 3) ŞEKİ
yazının devamı.. habere yorum yaz08/10/2011 12:11

Kuvvet Kavramı Cisimler arasında oluşan kuvvetleri etkileşim şekline göre iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar sırası ile Temas Kuvvetleri ve Alan Kuvvetleri’dir. Temas Kuvvetleri İki cisim arasındaki fiziksel temas(değme) sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir. Örneğin yay kuvveti, sürtünme kuvveti, bir topu hareket ettirmek için topa etki eden itme kuvveti gibi.
yazının devamı.. habere yorum yaz29/10/2008 00:16

* Bir atomdaki elektron ve proton sayıları birbirine eşitse atom nötrdür. 

* Eğer atomdaki elektronların sayısı proton sayısından fazla ise atom negatif yüklü olur. 

* Eğer atomdaki elektron sayısı proton sayısından az ise atom pozitif yüklü olur. 

* Atomda pozitif yükler durgun negatif yükler hareketlidir.


yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 11:22

Yayda oluşturulan kısa süreli dalgalara atma denir. (h) Genlik : Atmanın denge noktasından yüksekliği (a)Genişlik : Atmanın genişliği. Atmanın hızına bağlıdır.
yazının devamı.. habere yorum yaz28/10/2008 10:29

Sayfalar o>> 1 2