Fizik Sözlüğü

Fizik Sözlüğü

Harf Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Sözlüğe Tanım Ekle / Paylaş


Kaldıraç

Kalorimetre

Kanun

Kapalı sistem

Kasnak

Katot

Katyon

Kaynama noktası (sıcaklığı)

Kinematik

Kinetik enerji

Kinetik sürtünme kuvveti

Konum

Korozyon

Kovalent bağ

Kurtulma enerjisi

Kurtulma hızı

Kutup

Kuvvet

Kuvvet çifti

Kütle


1 2