Fizik Sözlüğü

Fizik Sözlüğü

Harf Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Sözlüğe Tanım Ekle / Paylaş


Ebonit

Eğik atış

Eğik düzlem

Elektrik akımı

Elektrik kuvveti

Elektrik sarkacı

Elektrolit

Elektroliz

Elektron

Elektron konfigürasyonu

Elektronegatiflik

Elektroskop

Elektrot

Elemanter yük

Enerji

Enerji korunumu kanunu

Enerji seviyesi

Erime

Erime ısısı

Erime sıcaklığı


1 2