Fizik Sözlüğü

Fizik Sözlüğü

Harf Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

Sözlüğe Tanım Ekle / Paylaş


Hacim

Hacimce genleşme

Hacimce genleşme kat sayısı

Hal değiştirme

Hareket

Heterojen madde

Hız

Hızların korunumu denklemi

Hidroelektrik santral

Hidroliz

Homojen

Homojen madde

Hooke yasası