» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Protagoras


Bilim İnsanı Protagoras

Tarih: M.Ö -480
Olay,Durum: Gerçek, duyulardan anlaşılabilir