» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Philolaus


Bilim İnsanı Philolaus

Tarih: M.Ö -455
Olay,Durum: Dünya dönüyor