» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Chinese


Bilim İnsanı Chinese

Tarih: M.Ö -352
Olay,Durum: Supernova'nın ilk kayıtlı gözlemi