» Fiziğin Kronolojik Gelişimi / Tarihi »Bilim İnsanı Anaximander


Bilim İnsanı Anaximander

Tarih: M.Ö -520
Olay,Durum: Dünya yüzeyi eğri(silindir)